Mere urolige markeder forude

Den seneste turbulens på de finansielle markeder kan være et varsel om et stemningsskifte blandt investorer, siger chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm.

Der var en god nyhed, der startede det. En arbejdsmarkedsrapport i USA, der viste, at det står godt til i verdens største økonomi. At beskæftigelsen stiger, og at lønningerne også gør det.

Det fik de finansielle markeder til at miste besindelsen. På lidt over en uge faldt aktier over hele verden med over 10 procent - med det største fald i det brede amerikanske indeks S&P 500 på en enkelt dag siden finanskrisen. Usikkerhed, nervøsitet og kursudsving var tilbage efter nærmest umindelige tider uden kursfald af betydning.

- Stigende lønvækst kan øge selskabernes omkostninger, men markedet er først og fremmest bekymret for, om inflationen kan begynde at stige hurtigere, end man hidtil har forventet. Det vil betyde højere renter, og i det omfang at markedet har søgt mod aktier, fordi renteafkastet på obligationer ikke har været tilfredsstillende, kan der ske forskydninger nu, hvor markedet igen må til at holde den ene aktivklasse op imod den anden for at finde en ny balance, siger chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm.

Efter flere år med exceptionel pengepolitik for at sparke gang i økonomierne, er centralbankernes hovedfokus nu at normalisere pengepolitikken.

Frederik Engholm

Varsel om stemningsskifte

Han siger dog, at nedturen for aktier bør ses i en længere sammenhæng. Historisk er der ikke noget usædvanligt ved et kursfald på 10 procent. Fald på fem procent kan i mere normale tider forekomme flere gange årligt, mens fald på 10 procent typisk kommer med et eller flere års mellemrum. Det seneste kursfald virker voldsomt, fordi det kommer efter en lang periode med usædvanligt rolige markeder. Men for de store indeks er det blot stigningen siden december, der var udraderet, og noget af tabet er allerede indhentet igen, siger han.

- Ser man alene på størrelsen af kursfaldet, er der ikke noget alarmerende i det seneste kursfald. Men vi er åbne for, at der kan være tale om et mere varigt stemningsskifte i markederne. Efter flere år med exceptionel pengepolitik for at sparke gang i økonomierne, er centralbankernes hovedfokus nu at normalisere pengepolitikken. Spørgsmålet er, hvordan markederne vil reagere, og om centralbankerne klarer at holde fast i normaliseringsprocessen, hvis aktierne falder yderligere, siger Frederik Engholm.

Læg en strategi og hold fast

Hans kollega i Nykredit, chefanalytiker Bo Jensen Schmidt, ser den seneste tids kursudsving, som en god anledning til at mærke efter, om man har sammensat sine investeringer hensigtsmæssigt.

- Hvis du har bidt negle over den seneste tids udvikling, og hvis du løbende har overvejet at sælge ud af porteføljen, har du muligvis mere risiko i din portefølje, end du burde. En god investeringsstrategi skal kunne rumme midlertidige fald i markedet, som den vi netop har oplevet. Grafen over det historiske afkast på aktier er én lang, opadgående kurve med små og store fald undervejs. Kan man ikke tåle faldene, investerer man farligt. For så kommer følelserne på spil, og vi ser gang på gang private investorer blive nervøse og sælge netop, når aktierne er faldet for så efterfølgende at stå på sidelinjen, mens kurserne stiger igen mod et nyt højdepunkt på afkastkurven, siger Bo Jensen Schmidt.

Han anbefaler, at man med en investeringsrådgiver fastlægger en strategi og en tidshorisont for sin investering, og at man ærligt vurderer, om man kan forholde sig roligt og vurderer situationen nøgternt, når kurserne pludseligt begynder at falde. Kan man ikke det, vil man typisk være bedre tjent med at overlade investeringer og investeringsbeslutninger til fx en investeringsforening.

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Aktier | 5 min

Det skal du være opmærksom på, hvis du vil handle aktier i sommeren

Bevæger du dig ud på aktiemarkedet i sommerperioden, skal du være opmærksom på, at der særligt i år er flere faktorer, der kan bidrage til aktieudsving, siger chefporteføljeforvalter.
Aktier | 3 min

Nykredit skruer ned for renteudsat region

Chefstrateg Frederik Engholm ser en risiko for, at aktierne i Emerging Markets atter kan komme i (rente)modvind. Nykredit skruer derfor ned for aktierne i de nye markeder og op for de europæiske aktier.
Aktier | 16 min

Her er tre store temaer, der kan præge sommeren på markederne

Hvilke begivenheder og nyheder kan særligt komme til at rykke ved aktiemarkedet i løbet af sommeren? Det giver chefstrateg Frederik Engholm sine bud på i denne podcast.