Plejehjem og hospitaler i porteføljen

De er blevet beskyldt for at lægge en dæmper på væksten og at presse renterne i bund. Men det stigende antal ældre i verden kan også være en investeringsmulighed, der kan øge dit afkast.

Når økonomer grubler over det stigende antal ældre i samfundet, bekymrer de sig først og fremmest om, hvad det vil betyde for den fremtidige vækst, at andelen af erhvervsaktive falder, mens sundheds-og pensionsudgifterne stiger. Obligations-og aktiestrateger bekymrer sig om, hvad det vil betyde for renten – og for de finansielle markeder generelt – at porteføljer omlægges fra aktier til obligationer og fra obligationer til kontanter, efterhånden som et stigende antal ældre går på pension og begynder at tære af deres opsparinger.

Men for chef for alternative investeringer i Nykredit, Ulla Agesen, er fokus først og fremmest på, hvad den demografiske udvikling giver af muligheder, og hvordan man kan investere efter det.

- Det stigende antal ældre betyder øget behov for blandt andet plejehjem og hospitalssenge, og en del af behovet vil blive dækket af private aktører, dels fordi stater og kommuner ikke selv kan følge med, og fordi de offentlige kasser er pressede, siger Ulla Agesen. 

Plejehjem, hospitaler og specialskoler er eksempler på såkaldt social infrastruktur, der som investering har en lang række fællestræk med mere klassisk infrastruktur som motorveje og lufthavne

Ulla Agesen, chef for alternative investeringer i Nykredit.

Social infrastruktur

Hun har som led i Nykredits langsigtede, alternative investeringer i infrastruktur investeret i hospitaler, plejehjem og retsbygninger i USA, Canada og Australien samt specialskoler for autistiske børn og unge i England via forvaltere med ekspertise med netop denne type investeringer.

 - Plejehjem, hospitaler og specialskoler er eksempler på såkaldt social infrastruktur, der som investering har en lang række fællestræk med mere klassisk infrastruktur som motorveje og lufthavne, navnlig at der er tale om langsigtede investeringer med stabil indtjening, som ikke svinger i takt med de finansielle markeder og økonomiske konjunkturer. Der kan være et element af brugerbetaling, men først og fremmest drives aktiverne via statstilskud eller via sundhedsforsikringer, hvilket giver en høj grad af stabilitet og forudsigelighed, siger Ulla Agesen.

Hun tilføjer, at der desuden er tale om aktiver, som er meget lidt konkurrence-udsatte, og som ofte har monopol-lignende status på markedet, hvilket også øger forudsigeligheden.

- Lige som en betalingsmotorvej næppe udkonkurreres af en nabo-motorvej, er det så krævende økonomisk og regulatorisk at bygge og drive et hospital eller et plejehjemscenter, at de sociale infrastruktur-aktiver, vi har investeret i, reelt har en monopollignende status, siger Ulla Agesen.

Investeringerne i plejehjem, hospitaler og specialskoler føjer sig til rækken af Nykredits alternative investeringer i den virkelige verden, som fx vindmøller, motorveje, parkeringshuse og telemaster, som på én gang skal sikre et højere, mere stabilt afkast til Nykredits kunder og være med til at løse væsentlige samfundsopgaver, siger Ulla Agesen. 

Alternative investeringer i Nykredit

Nykredit Alternativer investerer via eksterne forvaltere i blandt andet lufthavne, motorveje, parkeringshuse, vindmøller og hospitaler i store dele af verden. Nykredit Alternativer indgår i Nykredit Invests balanceafdelinger, balance defensiv, balance moderat og balance offensiv, der ligger til grund for blandt andet Nykredit Opsparingsinvest og Nykredit Pensionsinvest. Afdelingen indgår også som en del af tilbuddet til Privat portefølje-kunder i Nykredit.

Relaterede Artikler

Rådgivning | 3 min

Kan din friværdi finansiere et nyt sommerhus?

Interessen for sommerhuse har sjældent været større, og mange boligejere overvejer, om friværdi i helårshuset kan finansiere sommerhusdrømmen. Få svaret og en række gode råd fra formueekspert, Camilla Schjølin Poulsen.
Økonomi | 2 min

Her er udsigten efter et usædvanligt halvår som investor

For bare tre måneder siden var verden lukket ned, og økonomien gået i stå. I dag ser billedet heldigvis noget anderledes ud. Chefstrateg Frederik Engholm gør status og kigger frem efter et halvår, som vi sent glemmer.
Rådgivning | 5 min

Loftet på aktiesparekontoen forhøjes til 100.000 kr.

Fra den 1. juli kan du investere næsten dobbelt så mange penge som tidligere via Aktiesparekontoen. Den store fordel er minimum 10 pct. lavere beskatning af dit afkast end ellers.