Blog: ”De færreste ønsker at overlade en stor sum penge til en 18-årig”

Hvem skal arve, og hvordan sikrer du bedst dine børn, hvis du skulle dø før de bliver voksne. Seniorspecialist reflekterer over arv og testamente.

Blog Camilla Schjølin Poulsen

Få ting er sikkert i livet, men vi skal alle herfra. Og når vi en dag er borte, er der blot arven tilbage, både den åndelige og den materielle.

Der er mange holdninger i forhold til at efterlade penge til næste generation. Mange siger med et smil, at hvis der er penge tilbage, så har de regnet forkert. Men langt de fleste har et ønske om at hjælpe næste generation videre, fx ved at give gaver, invitere på rejser og at efterlade sig noget i arv.

Vi forestiller os typisk, at arven overdrages planmæssigt og gnidningsløst til vores voksne børn, når vi en dag, mætte af dage, ånder ud. Men arv og testamente er i høj grad et spørgsmål om også at forholde sig til det uventede.

For eksempel hvis man skulle falde bort før ens børn er blevet voksne. De færreste ved, at arv til børn spærres i forvaltning, indtil børnene er 18 år, og at det derfor kan være en god ide at oprette en såkaldt børnerente, altså en forsikring, der udbetaler penge til barnet hver måned indtil fx 21 år. Det kan man få hjælp til i sin bank, mens man skal henvende sig til advokat for at få udfærdiget testamente.

Samtidig er det de færreste, der – når de tænker efter – ønsker at overlade en meget stor sum penge til en 18-årig. De fleste vil gerne sikre en form for båndlæggelse, som udbetaler arven over nogle år, eller måske giver mulighed for, at den unge i starten kun kan trække penge til særlige formål, fx uddannelse, køb af bolig eller lignende – og derefter får resten af arven udbetalt senere, fx som 25-årig. Dette har jeg personligt selv valgt til mine to børn via mit testamente.

Samtidig anbefaler jeg også altid at beskytte familieformuen bedst muligt ved at gøre arven til særeje hos sine børn. Dermed sikrer forældrene, at barnets arv beskyttes, hvis barnet skulle blive ramt af skilsmisse på et tidspunkt. Med en skilsmisseprocent i Danmark på over 50, er det yderst relevant. 

Det samme kan gøres for de pensioner og livsforsikringer du efterlader dig, men her er det ikke advokaten som kan hjælpe, men den udbyder, du har oprettet din pension eller livsforsikring hos.

Uanset hvor ”normale” familieforhold du har, anbefaler jeg at oprette testamentet. Det giver en ro hos de efterladte at kende afdødes ønsker, og det mindsker risikoen for stridigheder - selv i de bedste familier. Et testamente kan også styre arven i en retning, hvor det udløser så lille en arveafgift som muligt. Også ved at give gaver i levende live kan du undgå arveafgift.

Det er min erfaring, at nogle afholder sig fra at give gaver til børnene, idet de er usikre på, om pengene nu bliver brugt til noget fornuftigt. Det kan jeg faktisk godt sætte mig ind i. Mange har sparet nøjsomligt op over et langt liv, og synes måske ikke at det er rart at se, at pengene ”bare” bliver brugt til fladsskærms-tv eller en rejse til Thailand.

Men i stedet kan du give beløbet videre ved et pensionsindskud. Dermed har du sikret, at din arving kan gå en endnu bedre pensionstilværelse i møde senere. I disse tider, hvor folkepensionsalderen hele tiden skubbes, er det da en stor gave at sikre, at arvingerne har mulighed for at starte pensionstilværelsen op lidt tidligere end ellers. Man kan også vælge at overdrage fast ejendom, fx et sommerhus over en årrække.

Uanset om du ønsker det ene eller det andet, er den største fordel ved at skrive testamente og overveje arv, at din formue i videst muligt omfang videregives, som du ønsker det. Selvom arveloven er blevet opdateret, udspringer den oprindeligt fra en tid, hvor familiesammensætningen var anderledes end i dag, og mange moderne livs-og familieformer er i dag ikke tilfredsstillende dækket af de aktuelle regler og love.

Camilla Schjølin Poulsen

Chefspecialist i Nykredit

Ekspert inden for formuerådgivning, herunder pension, bolig, investering og skat. Drives af at give kunderne overblik over og optimere deres samlede formue, så drømme og mål kan nås.

Relaterede Artikler

Arv | 2 min

Hvem skal have dine penge?

Har du tænkt dig at bruge din formue rub og stub, eller skal en del af den efterlades til dine arvinger? Du kan gøre livet enklere for dig selv og din familie, hvis du afgør det spørgsmål i tide.
Aktier | 3 min

Chefstrateg: ”Vi ser bedre balance i aktiemarkedet”

Lavere kurser, solid indtjeningsvækst i selskaberne og turistinvestorer, der har forladt aktiemarkederne. Det er faktorer, der giver en bedre balance i aktiemarkederne og mulighed for genoptagelse af en positiv tendens.
Investering | 2 min

Stærkt afkast til alternative investeringer i årets første kvartal

I et marked, hvor de fleste aktører er slået tilbage, har Nykredits infrastrukturinvesteringer givet positivt afkast i årets første kvartal.