Chefporteføljeforvalter: Stærkt aktiemarked er i dilemma

Indtjeningsvæksten i globale selskaber er særdeles stærk. Men politiske risici og bekymringer omkring varigheden af den økonomiske optur, sætter de globale aktiemarkeder i et dilemma, vurderer Chefporteføljeforvalter i Nykredit Morten Gregersen.

Det går godt rigtig godt for de store globale selskaber. Indtjeningsvæksten i 2018 har overrasket markant og forventningen til hele 2018 er nu oppe på 16-17 pct. i forhold til 2017 for selskaberne i det globale aktieindeks MSCI World AC. Det er en del mere end det langsigtede gennemsnit og kommer oven på et ligeledes yderst stærkt 2017. Kursmæssigt har 2018 også været et pænt år. År til dato er MSCI World AC steget med omkring 4 pct., men i forhold til den høje indtjeningsvækst, er det ikke en imponerende stigning, lyder det fra chefporteføljeforvalter for globale aktier i Nykredit, Morten Gregersen.

På den ene siden har vi stadig en stærk underliggende vækst med pæn økonomisk vækst og en indtjeningsvækst i selskaberne, der er mere end solid.

Morten Gregersen, chefporteføljeforvalter i Nykredit

”I teorien burde aktiekurserne følge med op i takt med indtjeningsvæksten, men investorerne bliver holdt tilbage af bekymringer om politiske risici og varigheden af det økonomiske opsving, ” siger Morten Gregersen og fortsætter:

”Derfor står vi nu i en situation, hvor vi trods pæne kursstigninger har en lavere prissætning på aktier end ved årsskiftet,” tilføjer han og henviser til P/E-værdien – pris per indtjent krone i selskaberne.

Han betegner situationen som lidt af et dilemma, hvor den stærke indtjeningsvækst ikke bliver afspejlet i aktiekurserne.

”På den ene siden har vi stadig en stærk underliggende vækst med pæn økonomisk vækst og en indtjeningsvækst i selskaberne, der er mere end solid. På den anden side bliver vi hele tiden bombarderet med politiske risici, der bekymrer investorerne,” siger Morten Gregersen og peger på den verserende handelskonflikt, politisk uro i Italien og geopolitiske udfordringer såsom Vestens forhold til Rusland og Nordkorea. Dertil kommer spekulationer om forestående renteforhøjelser i Europa og USA, og ikke mindst er der løbende diskussion om, hvornår den økonomiske optur når sin slutning.

Jeg kan også blive bekymret over de ting, der sker, men samtidig ser jeg selskaber, der har det rigtig godt.

Morten Gregersen, chefporteføljeforvalter i Nykredit

USA har det bedst

”Aktiemarkedet fungerer som en dans om udgangen. Ingen vil forlade festen, før den lukker, og pludselig vil alle ud på en gang. Men det er svært at sige, hvornår festen er slut for nu, og derfor ser vi dette dilemma, hvor den stærke økonomi og den stærke indtjeningsvækst ikke bliver rigtig priset ind i markederne,” siger Morten Gregersen.

Han understreger, at det er den amerikanske økonomi og de amerikanske selskaber, der har det bedst –hvor især IT, energi og cykliske sektorer har performet godt med IT-sektoren helt i front.

Chefporteføljeforvalteren er ikke selv uberørt af de risici, der omgærder markederne i øjeblikket. Fx den optrappede handelskonflikt mellem USA og Kina, som giver udsving på markederne. Men overordnet ser han nu og godt ind i 2019 med positive briller på markedernes udvikling. Han ser ingen tegn på, at den økonomiske optur står over for sin slutning og ser muligheder for 5-10 pct. afkast for globale aktier i 2018.

”Jeg kan også blive bekymret over de ting, der sker, men samtidig ser jeg selskaber, der har det rigtig godt. Mange selskaber begynder efterhånden at blive billige, da indtjeningen ikke bliver priset helt ind,” siger Morten Gregersen.

I forhold til tidligere opsving har vækstkurven i det nuværende været markant fladere, og i forhold til en gennemsnitlig ekspansionsfase oven på en recession er vi måske kun vokset halvt så meget

Morten Gregersen, chefporteføljeforvalter i Nykredit

I det tiende år af nuværende opsving

Han peger på, at vi nu er gået ind i det tiende år af det nuværende økonomiske opsving, som startede sin spiren i USA i 2009, og selvom det umiddelbart er sent i forhold til den gennemsnitlige varighed på et opsving på 5-6 år, er det dog ikke et tegn på en snarlig vending i økonomien, lyder det.

”I forhold til tidligere opsving har vækstkurven i det nuværende været markant fladere, og i forhold til en gennemsnitlig ekspansionsfase oven på en recession er vi måske kun vokset halvt så meget,” siger Morten Gregersen og tilføjer:

”Hvis man ser på det økonomiske opsving som en baseballkamp med 9 innings, så er vurderingen fra mange sider, at vi befinder os i en af de sidste innings. Alle er generelt enige om, at vi er langt henne i cyklen, men vi vurderer, at der stadig er nogle tilbage.”
Han påpeger endvidere, at det europæiske opsving er lidt længere bagud i forhold til det amerikanske.

 

Globalt synkront opsving

De seneste år har det været en fornøjelse af være investor i globale aktier, hvor markederne næsten kun har kendt en vej – opad. Det er i høj grad sket i kølvandet af, at verden gik ind i det første synkrone opsving i mange år.

Øgede investeringer i selskaberne er et tegn på, at vi er så langt henne i ekspansionsfasen

Morten Gregersen, chefporteføljeforvalter i Nykredit

”I 2016 begyndte et globalt synkront opsving – med alle regioner i vækst – at materialisere sig.

Forventningen om en periode med stærk global økonomi fik investorerne til at handle aktiemarkederne markant op i slutningen 2016. Det fortsatte ind i 2017, og nu ser vi altså, at en længere tid med positiv udvikling i makroøkonomien virkelig har forplantet sig ned i virksomhedernes indtjening. Men samtidig ser vi så, investorerne bliver tiltagene bekymrede om opsvingets varighed” siger Morten Gregersen.

Udover at global økonomi befinder sig i et globalt synkron opsving, så er amerikansk og europæisk økonomi i det såkaldte ”Goldilock-scenarie.” Det er betegnelsen for økonomisk vækst sideløbende med en lav inflation. Den kombination gør det muligt for centralbankerne at holde renterne lave og skaber dermed et særdeles gunstigt miljø for erhvervslivet. På det seneste er der dog set tegn på stigende løninflation, som bekymrer investorerne, påpeger Morten Gregersen. Han ser dog samtidig, at opsvinget bliver støttet af en stigende grad af investeringer.

”Øgede investeringer i selskaberne er et tegn på, at vi er så langt henne i ekspansionsfasen, at selskaber begynder at mærke udbudsbegrænsninger og derfor er nødt til at investere for at opnå mere kapacitet – og det ses i mange sektorer og i mange dele af værdikæderne,” siger Morten Gregersen og tilføjer, at den investeringsbølge, vil være en solidt fundament under den økonomiske udvikling i hvert fald en god tid endnu.

Morten Gregersen

Head of Global Equities

Ansvarlig rådgiver for Nykredit Invests fire globale investeringsforeninger med aktier på tværs af sektorer og regioner.

Relaterede Artikler

Økonomi | 2 min

Den politiske respons bliver afgørende for krisens længde

Økonomiske kriser kan - hvis de får lov - udvikle sig til finansielle kriser. Med de rette penge- og finanspolitiske geværgreb bør en langvarig nedtur dog kunne undgås.
Økonomi | 2 min

Kan centralbankerne redde os fra Corona?

Mens coronaudbruddet raser, og aktiemarkedet bløder, grubler finansmarkeder og analytikere over de økonomiske konsekvenser.
Økonomi | 2 min

Trods Corona-uro: Hold fast i din strategi

Forbered dig på massive udsving på den korte bane, men hold fast i din langsigtede strategi. Sådan lyder rådet fra senioranalytiker Frederik Romedahl Poulsen oven på de seneste dages corona-acceleration.