Investér børneopsparingen og få skattefri gevinst

Aktier i børneopsparingen kan blive til stor skattefri gevinst og give børnene en solid økonomisk start på voksenlivet. Har man allerede store børn, kan pæn gevinst stadig nås og selv små månedlige indbetalinger kan have stor effekt.

50.000 kroner. Så stort et beløb kan dit barn have tjent, når han eller hun bliver 21 år – skattefrit vel at mærke.
Da den årlige beløbsgrænse for indbetaling på børneopsparing tilbage i april for første gang i 30 år blev hævet – fra 3.000 kr. om året til 6.000 kr. - gav det nye muligheder for en stor skattefri gevinst.

”Mange tror, at en børneopsparing kun drejer sig om en konto, der giver renter. Og da renterne på nuværende tidspunkt ligger tæt på de nul pct., så er mange mennesker af den opfattelse, at der ikke er den store fidus i en børneopsparing,” siger Mira Lie Nielsen, bolig- og formueøkonom i Nykredit.

”Men man har lov til at investere børneopsparingen i værdipapirer som fx aktier. Det giver mulighed for nogle helt andre beløb over tid, og til forskel fra andre investeringer så er gevinsten på børneopsparingen 100 pct. skattefri,” tilføjer hun og påpeger, at investering i en børneopsparing er en investering over en længere årrække, hvilket nedsætter sårbarheden over for udsving i fx aktiemarkederne.

Samlet set må man indbetale 72.000 kr. på en børneopsparing, der kan bindes indtil barnet er 14, 18 eller 21 år. Hidtil var det maksimale beløb 36.000 kr. Pengene kan stå til bankrenter, men kan altså også sættes i aktier, obligationer og investeringsbeviser som er puljer af adskillige aktier og/eller obligationer samlet i ét bevis. Blandt Nykredits kunder, der har oprettet en børneopsparing, er det kun godt 40 pct., der har valgt at investere pengene i værdipapirer.

Nykredit har regnet på, hvor stor et barns børneopsparing kan blive, hvis man sætter pengene i værdipapirer. Der er taget udgangspunkt i Finansdanmarks samfundsforudsætninger mht. inflation, renter på bankindlån og afkast på aktier og obligationer, og der er medtaget løbende omkostninger – og mht. til aktier og obligationer er der taget udgangspunkt i omkostninger for aktivt forvaltede investeringsbeviser.

Selv med mindre årlige beløb kan man opnå en pæn skattefri gevinst til børnene

Bolig- og formueøkonom i Nykredit, Mira Lie Nielsen

”Tager vi udgangspunkt i, at man står med et 0-årigt barn og begynder opsparingen i år og indsætter 6.000 kr. årligt, så når man beløbsgrænsen på 72.000 kr. efter 12 år,” siger Mira Lie Nielsen.

”I det tilfælde kan man fx købe en portion aktier eller investeringsbeviser for 6.000 kr. om året, indtil man når beløbsgrænsen på 72.000 kr. efter 12 år. Herefter kan den samlede investering stå, indtil barnet fylder 18 eller 21 år,” tilføjer hun.

Den fremgangsmåde kan blive til 122.000 kr. i alt ved en binding på 21 år med udgangspunkt i det gennemsnitlige afkast for globale aktier – og altså et skattefrit afkast af indbetalingerne på 50.000 kr. Ved en binding på 18 år kan beløbet - ud fra de historiske afkast - blive til over 110.000 kr.

Sætter man pengene i obligationer, kan de 72.000 kr. indsat fra barnets 0. år blive til 78.000 kr. efter 21 år og knap 77.000 kr. efter 18 år, viser Nykredits beregninger.

Mira Lie Nielsen understreger dog, at man skal tage risiko på finansmarkederne med i sine betragtninger og søge rådgivning.

Selv små beløb gør stor forskel

Til sammenligning vil barnets opsparing rent faktisk tabe værdi, hvis man lader pengene stå i renter i alle årene. For med udgangspunkt i samfundsforudsætningerne, vil inflationen være højere end de renter, som opsparingen kan trække, lyder det fra Mira Lie Nielsen.

Er man ikke kommet i gang med at sætte penge ind på de smås børneopsparing, er det ikke for sent.

Man kan altid oprette en børneopsparing, og man kan sætte præcis det beløb ind om måneden, man har lyst til, så længe man holder sig til maksimum 6.000 kr. om året og 72.000 kr. i alt.

”Selv med mindre årlige beløb kan man opnå en pæn skattefri gevinst til børnene,” siger Mira Lie Nielsen.

Vælger man at indbetale 3.000. årligt fra barnets 0. år, og sætte pengene i aktier, vil beløbet blive til 96.000 kr. efter 21 år, og til over 78.000 kr. efter 18 år ud fra forudsætningerne. Og med en årlig indbetaling på 1.000 kr. - 83 kr. om måneden -  vil man efter 21 år stå med knap 32.000 kr. og med 26.000 kr. ved en binding af børneopsparingen i 18 år.

”Det viser, at man selv med relativt beskedne indbetalinger om måneden kan opnå ganske flotte skattefri beløb til børnenes start på voksenlivet, hvis man vælger at investere pengene i aktier,” siger Mira Lie Nielsen.

Starter man derimod en opsparing fra barnets 6-års fødselsdag og sætter 6.000 kr. ind om året, kan du fortsætte til barnet bliver 18 år. Her vil en aktieinvestering blive til lige knap 100.000 kr. ved en binding på 21 år og til lidt over 90.000 kr. ved en binding på 18 år.

Opretter man en børneopsparing ved barnets 12. år med binding, indtil barnet er 21 år og indsætter 6.000 kr. årligt i aktier, kan opsparingen blive til ca. 70.00 kr., med en skattefri gevinst på godt 10.00 viser Nykredits beregninger ud fra Finansdanmarks samfundsforudsætninger.

Mira Lie Nielsen

Boligøkonom og chefanalytiker

Rådgiver og inspirerer boligejerne - om boligfinansiering, boligpriser, prognoser og rådgivningsbudskaber om husholdningernes formue- og gældsforhold.

Relaterede Artikler

Aktier | 5 min

Det skal du være opmærksom på, hvis du vil handle aktier i sommeren

Bevæger du dig ud på aktiemarkedet i sommerperioden, skal du være opmærksom på, at der særligt i år er flere faktorer, der kan bidrage til aktieudsving, siger chefporteføljeforvalter.
Rådgivning | 3 min

Tre gode råd: Sådan gør du dine investeringer sommerklar

Ferien er booket, og sommertøjet fundet frem, men har du også klædt dine investeringer på, så de kan klare sig selv i sommervarmen? Her kommer tre gode råd til at gøre dine investeringer og privatøkonomi sommerklar.
Aktier | 3 min

Nykredit skruer ned for renteudsat region

Chefstrateg Frederik Engholm ser en risiko for, at aktierne i Emerging Markets atter kan komme i (rente)modvind. Nykredit skruer derfor ned for aktierne i de nye markeder og op for de europæiske aktier.