Udlandet storkøber dansk realkredit

Japanske investorer har fået øjnene op for dansk realkredit, og det giver fordele for danske investorer og for låntagerne, lyder vurderingen.

På den anden side af jordkloden – nærmere bestemt i Japan – har investorerne fået øje på dansk realkredit.

Siden midten af 2016 har japanske investorer købt 30-årige danske realkreditobligationer for 64 mia. kr.

Det samlede udenlandske opkøb i 30-årige danske realkreditobligationer i denne periode har været på 270 mia. kr. Dermed ejer udlandet nu ca. 30 pct. af de danske konverterbare obligationer.

Udover japanske investorer er det primært investorer fra Tyskland, Centraleuropa og USA, der køber dansk realkredit – med Tyskland klart i front som den største udenlandske køber.

Den internationale interesse er sund for markedet og dermed også for de danske investorer i realkreditobligationer og for de danske boligejere, lyder det fra Jacob Skinhøj, som er chef for obligationsanalyse i Nykredit

”Jo flere købere, der er i markedet, jo større nedadgående pres lægger det på renterne, og det presser kursen op til fordel for de investorer, der allerede har obligationerne liggende i deres porteføljer,” siger han.

Jacob Skinhøj fortæller, at der i de senere år har været flere danskere boligejere, som har ønsket at låse deres rente fast i de næste 30 år og derfor har taget et 30-årigt fastforrentet lån. Det har forøget udstedelsen af konverterbare obligationer.

”Men den udvidede investorbase i kraft af flere investorer har været medvirkende til at holde renten nede og kurserne oppe på trods af den større udstedelse,” siger han. 

AAA-vurdering trækker

Det er det ekstremt lave renteniveau – både i Japan og globalt set - der har fået de japanske investorer til at købe op i de 30-årige danske realkreditobligationer, fortæller Jacob Skinhøj.

”Renten på japanske statsobligationer ligger i niveauet -0,1 pct. til 0 pct. for henholdsvis korte og lange statsobligationer, og det niveau får danske realkreditobligationer med en rente på 2 - 2,5 pct. til at se endog meget attraktive ud for en japansk investor,” siger han.

Derudover er der i årene efter finanskrisen blevet skåret grundigt i antallet af obligationer med en AAA-vurdering, som er den højeste kreditvurdering givet af de internationale kreditvurderingsbureauer. Dansk realkredit har formået at bibeholde AAA-vurderingen, og sammenlagt med et renteniveau i omegnen af 2 pct. på de 30-årige fastforrentede obligationer har det fået udlandets øjne op for Danmarks unikke system for boligfinansiering.

”Det danske marked adskiller sig fra realkredit i de fleste andre lande, på grund af det stringente balanceprincip i dansk realkredit, der indebærer et helt gennemsigtigt marked med et perfekt match mellem den rente, som låntager betaler og den rente, som investor får,” siger Jacob Skinhøj og peger på, at markedet regulerer sig selv.

”Hvis der bliver udstedt flere obligationer, stiger renten og regulerer derved udbuddet,” lyder det.

”Desuden er det i Danmark ikke muligt at løbe fra en gæld,” tilføjer han og henviser til, at der i Danmark ingen tidsramme er for, hvor længe en kreditor kan opkræve gammel realkreditgæld.

”Det giver en ekstrem sikkerhed for investorer i dansk realkredit, og den sikkerhed er der ikke i fx USA”, påpeger Jacob Skinhøj.

Hvad sker der med realkreditrenterne, hvis udlandet pludselig sælger og slipper interessen? Vil det presse renten op?

”Der vil selvfølgelig være en risiko for, at en udenlandsk investorbase, der over kort tid har købt stort op i markedet, også kan sælge igen. Med et opadgående pres på renten på obligationerne til følge,” siger Jacob Skinhøj og tilføjer:

”Men jo større en investorbase, der er, jo sikrere er vi på konstant at have en investorskare, der finder dansk realkredit interessant og vil købe obligationerne, hvilket vil holde renterne nede,” siger han og påpeger, at det før i tiden primært var den danske Liv & Pensionssektor, der stod på købersiden og dermed i høj grad bestemte renteniveauet.

”Men stiger de japanske renter, så kan det sagtens ske, at japanske investorer begynder at købe færre danske realkreditobligationer,” siger Jacob Skinhøj.

”Men ved et højere renteniveau vil efterspørgslen efter lange realkreditlån også blive mindre, og det vil afbøde noget af det opadgående rentepres fra et evt. større japansk frasalg,” tilføjer han. 

Relaterede Artikler

Artikel | 4 min

Chefstrateg: Emerging markets-aktier mere attraktive end længe

Investorer i emerging markets er gennem året ramt af mange bekymringer, og aktierne er handlet godt ned. Det efterlader regionen mere attraktiv end længe, lyder det fra Nykredits chefstrateg, Frederik Engholm.
Artikel | 3 min

Chefstrateg: Dollaroptur vil vende ved nytår

Dollaren er styrket gennem året, men udviklingen står til at vende ved årsskiftet, vurderer chefstrateg. Det kan koste dyrt for investorer med amerikanske aktier.
Video | 3 min

"Vi overvejer at skrue op for risikoen i vores anbefalede investeringsporteføljer”

Tågen over markedet er ved at lette, og derfor overvejer Nykredit at skrue op for risikoen i sine anbefalede investeringsporteføljer. Det fortæller Klaus Dalsgaard, chefstrateg i Nykredit Markets.