Stor gevinst ved udskydelse af folkepensionen

Nye, forbedrede regler for udskydelse af folkepension er trådt i kraft. Stor økonomisk gevinst at hente for danskere med arbejde efter folkepensionsalderen.

Har du ramt folkepensionsalderen men arbejder fortsat som lønmodtager eller selvstændig? Så kan det være en god idé at udskyde udbetalingen af folkepensionen, hvor nye regler fra 1. juli har gjort ordningen mere fleksibel og fordelagtig.

”For mange danskere kan det at udskyde folkepensionen være en stor økonomisk fordel, og de nye muligheder gør ordningen endnu mere attraktiv,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Tiltaget, der blev vedtaget i foråret og trådte i kraft den 1. juli, er det seneste tiltag fra politikernes side for at få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Der er ikke ændret i de beløb, man kan optjene ved en udskydelse af folkepensionen. Det er stadig sådan, at man optjener et såkaldt ventetillæg på ca. 5 pct. for hvert år, man udskyder pensionen, men måden, man kan få ventetillægget udbetalt, er ændret.

Indtil den 1. juli kunne man udelukkende få udbetalt tillægget som et livsvarigt tillæg til folkepensionen, hvorimod de nye regler giver mulighed for at fremskynde udbetalingen ved et 10- årigt tillæg til folkepensionen eller som en kombination af et engangstillæg og et 10-årigt tillæg.

 

Hurtigere i egen lomme

”Udfordringen har hidtil været, at man skal leve en del år, før man har ’indhentet’ de tabte udbetalingsår.

De nye regler giver større fleksibilitet, og man kan vælge at få ventetillægget i egen lomme hurtigere,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Det er stadig muligt udelukkende at vælge et livsvarigt forhøjet tillæg, understreger hun.

”For mange danskere kan det at udskyde folkepensionen være en stor økonomisk fordel, og de nye muligheder gør ordningen endnu mere attraktiv,"

Camilla Schjølin Poulsen.

For overhovedet at være berettiget til at udskyde folkepensionen skal man arbejde i minimum 750 timer på et år og minimum 15 timer om ugen –  som lønmodtager eller selvstændig. Man kan maksimalt udsætte folkepensionen i ti år.

Jo mere man tjener, jo større gevinst er der ved at udskyde folkepensionen.

”Tjener man over pt. 322.500 kr. får man nemlig nedsat sin folkepension, og hvis man tjener over pt. 565.800 kr., vil man alligevel ikke kunne få noget i folkepension,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Vælger man den livsvarige udbetaling så skal man – som enlig dansker der er berettiget til fuld folkepension -  blot arbejde et år længere for at få knap 8.000 kr. mere udbetalt om året. Resten af livet.

”En udsættelse på fem år giver en ekstra årlig udbetaling før skat på knap 50.000 kr. om året ” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Udbetalingerne bliver 32 pct. større – resten af livet - hvis man udskyder folkepensionen i 5 år, og med en udskydelse på 10 år vil folkepensionen blive forhøjet med 83 pct. 

Camilla Schjølin Poulsen giver et eksempel:

”Kurt er enlig og berettiget til fuld folkepension som 65-årig. Han vælger dog at arbejde til 66 år. Dermed stiger hans folkepensionsudbetaling fra pt. 155.580 kr. livsvarigt før skat (bestående af 74.844 kr. i grundbeløb og 80.736 kr. i tillæg) til pt. 163.359 kr. livsvarigt,” siger Camilla Schjølin fortsætter:

”Hvis han i stedet arbejder til 70 år vil beløbet stige til pt. 205.365 kr. livsvarigt.”

Gennemsnitslevealderen er grundlaget

Konverterer man de livsvarige udbetalingssatser til henholdsvis et tiårigt tillæg eller tiårigt tillæg/engangsudbetaling, tages der udgangspunkt i den officielle gennemsnitslevealder ift. udregning af det tiårige tillæg og engangssummen.  

Ønsker man at udskyde folkepensionen, skal man ikke søge om det. I stedet skal man blot ansøge om folkepension, når man ønsker at starte udbetalingen, herefter vil tillægget blive udbetalt, og man har mulighed for at vælge udbetalingsform. Det er som udgangspunkt ikke muligt at fortryde, når den specifikke udbetalingsmetode er valgt.

Du kan hente kvalificeret rådgivning om, hvilken udbetalingsform der er mest fordelagtig for dig, på det lokale borgerservicecenter.

Camilla Schjølin Poulsen

Privatøkonom i Nykredit

Nykredits ekspert på opsparings- og formueområdet.