10 år eller mindre til pension? Sådan optimerer du formuen

Ti år før pensionstilværelsen bør man overveje gradvis nedtrapning af risikoen i investeringen af pensionsformuen.

Har du 10 år eller mindre til den dato, hvor du kan gå på pension? Så er du sandsynligvis begyndt at tænke mere over din pensionstilværelse – og de penge du skal leve for som pensionist. 

Det er vigtigt, at man ti år før pensionen, gør sig nogle overvejelser og justeringer i pensionsformuen

Camilla Schjølin Poulsen, Seniorspecialist i Nykredit

”Vi oplever, at det er i denne periode, at folk for alvor får øjnene op for, at pensionsmidlerne og den samlede formue er afgørende for, hvornår man kan stoppe med at arbejde og ikke mindst, om man vil have råd til at leve det liv, man ønsker resten af livet,” siger seniorspecialist i Nykredit, Camilla Schjølin Poulsen.

”Og det er vigtigt, at man ti år før pensionen, gør sig nogle overvejelser og justeringer i pensionsformuen,” tilføjer hun.

Gradvis nedtrapning af risiko

Nykredit anbefaler som hovedregel, at man gradvist begynder at nedtrappe risikoen på sin pensionsformue cirka ti år før, pengene skal bruges. Hvis det er løbende udbetalinger, fx ratepension eller livsvarig livrente bør en evt. nedtrapning ske senere, fx 5 år før udbetalingen starter, påpeger seniorspecialisten.

Det råd hænger sammen med, at aktiemarkedet med mellemrum bliver ramt af store korrektioner, hvor aktiekurserne dykker markant.

”Et eventuelt større fald i aktiekurserne kort før pensionstilværelsen kan betyde en betydelig forringelse af levestandarden, når man er på pension. Derfor er det meget vigtigt, at risikoen i investeringerne er skruet ned til et passende niveau i årene op til, at man går på pension,” siger Camilla Schjølin Poulsen.  

Men når det er sagt, så skal man være opmærksom på, at man ikke trapper sin risiko ned for tidligt. For selvom pensionsalderen hedder fx 65 år, er det blot første dag i en – forhåbentlig – meget lang tidsperiode som pensionist, påpeger Camilla Schjølin Poulsen.

”Går man for tidligt ned i risiko eller står kontant med nogle af sine pensionsmidler, så har det en konsekvens – nemlig af man mister mulighed for afkast, og at inflationen endda spiser af værdien af kontanterne,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Vi ser aldersopsparingen og den nye forhøjede indbetalingsramme som en lukrativ mulighed for alle.

Camilla Schjølin Poulsen, Seniorspecialist i Nykredit

Seniorspecialisten peger på, at når det gælder de tre pensionsformer – ratepension, aldersopsparing og livrentepension, så bør man altid bør starte med at få livrentepensionen udbetalt, når man går på pension, da det er en livsvarig udbetaling, og man således får mere ud af denne pension jo flere år, man opnår udbetalinger.

Når det gælder ratepensionen, tænker mange danskere på en udbetaling over ti år - og det var også med en udbetalingstid på ti år, at ratepensionen i sin tid blev lanceret.

”Men i dag kan man strække udbetalingerne over 30 år, og derfor bør man få lagt en plan for udbetalingerne, hvor man udnytter denne fleksibilitet, samt tilretter sin investeringsrisiko herefter,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Ekstra skub til aldersopsparingen

 Aldersopsparingen kan man få udbetalt som en engangssum eller i løbende rater, og her ti år før pensionen er det værd at overveje, om man skal skyde ekstra penge ind på aldersopsparingen i de kommende år.

”Ved årsskiftet 2017-2018 blev indbetalingsrammerne for aldersopsparingen justeret. Den årlige indbetalingsramme gik fra 29.900 kr. til 5.100 kr. for personer med mere end 5 år til den officielle pensionsdato,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

”Samtidig blev det indført, at personer med mindre end fem år til den officielle pensionsdato kan indbetale 46.000 kr. på aldersopsparingen årligt, indtil man starter udbetaling af en fradragsberettiget pension,” tilføjer hun.

Modsat livrenten og ratepensionen, vil udbetalinger fra aldersopsparingen ikke føre til modregning i folkepensionens tillæg.

”Vi ser aldersopsparingen og den nye forhøjede indbetalingsramme som en lukrativ mulighed for alle,” siger Camilla Schjølin Poulsen og påpeger, at mange danskere ligger inde med meget store kontantbeholdninger, der med fordel kunne investeres i værdipapirer på en aldersopsparing, grundet den lave afkastskat på 15,3 pct.mod mellem 26,6-42,7 pct. ude i frie midler.

Mange tænker, at hvis man er gældfri i boligen ved pensionen, så er alt godt. Men ejendomsskatter og grundskyld kan gøre det dyrt at sidde i et hus, selvom der ikke er gæld.

Camilla Schjølin Poulsen, Seniorspecialist i Nykredit.

Husk regler for boligformuen

Mange danskere er boligejere og ser boligformuen som en del af pensionsopsparingen. Men der er ting, man skal være opmærksom på, understreger seniorspecialisten. 

”Mange tænker, at hvis man er gældfri i boligen ved pensionen, så er alt godt. Men ejendomsskatter og grundskyld kan gøre det dyrt at sidde i et hus, selvom der ikke er gæld,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Derudover skal man huske, at grundet de nye regler for ’god skik for boligkredit’, er det som udgangspunkt ikke længere muligt at få afdragsfrihed på boliglånet, hvis man skylder mere end 60 pct. i boligen, når man går på pension.

”Det giver således begrænsninger på muligheden for at ’spise mursten, idet man som udgangspunkt ikke kan komme til de sidste 40 pct. af boligens værdi, før man sælger boligen,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Bedre regler for at arbejde længere

Når man nærmer sig pensionsalderen, er det desuden oplagt at overveje, om man har lyst til at fortsætte med at arbejde – og dermed udskyde folkepensionen. Det kan også være, at man ønsker at arbejde på nedsat tid.

Flere og flere danskere vælger at blive længere på arbejdsmarkedet, og den 1. juli i år blev reglerne på området markant forbedret pga. ny lovgivning for udskydelse af folkepensionen.

”De nye regler gør udbetalingen af det såkaldte ’ventetillæg’ – som man optjener år for år ved udskydelse af folkepensionen -  langt mere attraktivt. Hvis man holder af at arbejde og har mulighed for at fortsætte efter pensionsalderen, så er de nye regler noget, man med fordel kan kigge nærmere på,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Camilla Schjølin Poulsen

Privatøkonom i Nykredit

Nykredits ekspert på opsparings- og formueområdet.

Relaterede artikler

Pension | 15 min

Tre gode råd til din pension - uanset hvor du er i livet

Få et overblik over, hvor langt pengene rækker. Sådan lyder et råd fra Camilla Schjølin Pousen, seniorspecialist med speciale i formue og investering, til folk der er gået på pension. Hør hendes tre gode råd til den gruppe.
Pension | 5 min

På tærsklen til pension? Med disse greb får du mere ud af formuen

Står du over for at gå på pension, kan der være penge at hente ved enkelte overvejelser og planlægning.
Pension | 3 min

Stor gevinst ved udskydelse af folkepensionen

Nye, forbedrede regler for udskydelse af folkepension er trådt i kraft. Stor økonomisk gevinst at hente for danskere med arbejde efter folkepensionsalderen.