Husk skatten før nytåret

Det kan betale sig at give fradrag, pension og investeringer et tjek før nytår.

Medens året går på hæld, kan det være en fordel at tænke over både din skat, pension og investeringer. Til inspiration har vi samlet nogle af de punkter, som vi anser for relevante at overveje inden årsskiftet.

Optimér aktieskat

Aktieindkomst op til 52.900 kr. (for ægtefæller 105.800 kr.) beskattes i 2018 med 27% og med 42% herudover. For 2019 vil grænsen ligge på 54.000 kr. og dobbelt op for ægtepar.
Hvis du som privat aktionær har modtaget udbytte eller realiseret gevinster på dine aktier i løbet af 2018, kan du have fordel af at realisere et kurstab på andre aktier inden årets udløb. Det skyldes, at du kan trække realiserede kurstab fra i årets udbytter og realiserede kursgevinster, inden der afregnes skat. Det kan også være en fordel at realisere gevinster nu, hvis din aktieindkomst ikke allerede har passeret 52.900 kr. Hvis du fortsat tror på selskabet, kan du efterfølgende købe samme aktier igen.

Få størst udbytte af pensionsmulighederne i 2018

Betaler du topskat, kan du minimere din skattebetaling ved at indsætte på en ratepension. I 2018 kan du maksimalt indsætte 54.700 kr. på din ratepension. Indbetalinger herudover kan ske på livslang pension (tidligere kendt som livrente) – hvor fradragsretten normalt fordeles over 10 år, medmindre indbetalingen foretages af din arbejdsgiver.

Er du virksomhedsejer, kan du fortsat indsætte op til 30% af årets overskud på en livslang pension. Ud over fradrag får du også fordel af den lavere afkastbeskatning på pensionsmidler.

Når det gælder aldersopsparingen, er der ikke fradrag, men det er alligevel en god idé at indbetale det maksimale beløb. Det skyldes, at afkastet på en aldersopsparing bliver beskattet langt lempeligere end afkastet af frie midler.

Fra indgangen til 2018 er den årlige grænse for indbetaling til aldersopsparingen nedsat til 5100 kr. indtil man har mindre end 5 år til folkepension. Med mindre end fem år til folkepensionsalderen, er det muligt at indbetale 46.000 kr.

Gaver som en del af formueplanlægning

Man kan med fordel tænke gaver ind som en del af formueplanlægningen. Hvert år kan forældre, bedsteforældre og oldeforældre give gaver til børn, børnebørn og oldebørn uden at betale gaveafgift, hvis gaven holder sig under visse beløbsgrænser. Beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver i 2018 er 64.300 kr. årligt. Også svigerforældre kan give gaver til svigerbørn uden afgift. Her er beløbsgrænsen 22.500 kr. årligt for 2018.

Betal personlig restskat før årsskiftet

Ved at betale sin personlige restskat før årsskiftet, undgår man betaling af dag-til-dag renten som beregnes af indbetalinger i 1. halvår 2019. Dag-til-dag renten udgør 2,2 % p.a., og den er ikke fradragsberettiget.

Håndværkerfradrag er gjort permanent

Håndværkerfradraget giver mulighed for at foretage et ligningsmæssigt fradrag for henholdsvis håndværkerudgifter (lønudgiften) på op til 12.000 kr. årligt pr. person og serviceydelser/ hushjælp (lønudgifter) på op til 6.000 kr. årligt pr. person i 2018, mens beløbet lyder på henholdsvis 6.100 og 12.200 i 2019. Betalingen skal foretages elektronisk, og indberettes til SKAT. 

Det er en betingelse for fradrag i 2018, at arbejdet er udført inden årets udløb. Det er herudover et krav, at betalingen sker senest den 28. februar 2019.

Håndværkerfradraget er i 2018 gjort permanent.

Relaterede Artikler

Formue | 2 min

Gode råd til at give formuen videre til de næste generationer

Testamente, gaver og fast ejendom. Det er nogle af temaerne, hvis du vil sikre dig, at du giver formuen videre til de næste generationer på den bedste måde. Det fortæller Camilla Schjølin Poulsen, seniorspecialist i Nykredit.
Rådgivning | 3 min

Årets afkast understreger pointe om både at investere aktivt og passivt

Både aktive og passive investeringer har fordele og ulemper, og derfor er det Nykredits holdning, at det typisk giver den bedste portefølje at have begge dele. Det fortæller Bo Schmidt, chefanalytiker i Nykredit.
Pension | 5 min

Vi vil have mulighed for tidlig pension men sparer ikke nok op

Danskerne tænker for kortsigtet, når det kommer til at spare op til pensionen. Selvom mange ønsker at gå tidligere på pension, er de ofte ikke gode nok til at spare op på den rigtige måde.