Danske selskaber tager forbehold for usikker verden

Mange danske selskaber har meldt forsigtig guidance ud for resten af året grundet politiske og økonomiske usikkerhedsfaktorer. Det kan føre til opjusteringer senere på året.

Det tegner godt for global vækst i 2019, men alligevel melder mange danske selskaber ud om lavere forventninger til fremtiden end ventet. De forsigtige udspil kan føre til pæne overraskelser senere på året i form af opjusteringer, lyder det fra Ricky Steen Rasmussen, chefanalytiker i Nykredit.

”Ser vi på makroøkonomernes udmeldinger, lægges der op til en pæn global vækst i 2019 – sammensat af pæn vækst i USA og et Europa der begynder at vende rundt og gå fra nulvækst til noget, der ligner positiv vækst. Og så har vi Kina, hvor den vækstafmatning, der har været det seneste år, begynder at vende rundt igen,” siger han.

Det er generelt et godt miljø for selskaberne, påpeger han. Men alligevel har vi i regnskabssæsonen set, at hele 40 pct. af de store danske selskaber, der har aflagt regnskab hidtil, har meldt mere negative forventninger ud end forventet. 13 pct. har overrasket positivt, mens 47 pct. ligger på linje med den forventede guidance.

”Her ved regnskabsaflæggelsen for helåret 2018 er der et vindue for virksomheder til at melde forsigtigt ud. På den måde kan man bagefter komme ud og overraske positivt med en opjustering. Det er altid at foretrække frem for en nedjustering senere på året, som oftest koster på aktiekursen,” siger Ricky Steen Rasmussen.

Men selvom regnskabssæsonen er et vindue for forsigtig guidance for fremtiden, så skal den primære årsag til de mange forsigtige udmeldinger findes i de aktuelle politiske og økonomiske usikkerhedsfaktorer for global økonomi.

”Virksomhederne indregner disse faktorer, men viser de sig at være mindre alvorlige end frygtet, kan det føre til opjusteringer senere på året,” siger Ricky Steen Rasmussen.

Usikkerhedsfaktorerne tæller i høj grad handelskonflikten mellem USA og Kina og nu en ny konflikt mellem USA og Europa. P.t. er der kommet mere ro på i forhold til USA og Kina, men i øjeblikket lægger USA op til ny handelskonflikt med Europa.

Vi ved ikke, hvornår Brexit bliver aktuelt, om det bliver udskudt eller helt aflyst. Hvad der kommer til at ske har stor betydning for de danske selskaber, der har interesser i Storbritannien.

Ricky Steen Rasmussen, chefanalytiker i Nykredit.

Ingen ved hvor det ender

”Mange af de danske selskaber er eksponeret for eventuelle nye konsekvenser af en handelskonflikt. Ingen virksomheder ved, hvor det ender, så hvis man melder for offensivt ud, så kan man blive negativt overrasket i løbet af året og være nødsaget til at komme med en nedjustering,” siger Ricky Steen Rasmussen.

Brexitforhandlingerne er en anden stor usikkerhedsfaktor, der spiller en rolle for flere danske selskaber.

”Vi ved ikke, hvornår Brexit bliver aktuelt, om det bliver udskudt eller helt aflyst. Hvad der kommer til at ske har stor betydning for de danske selskaber, der har interesser i Storbritannien,” siger han og peger på, at det danske selskab ALK, der ligger uden for C25, er begyndt at opbygge lagre i Storbritannien.

”Det er dyrt på den korte bane, men sikkert fornuftigt på den lange,” tilføjer han.

Volatil oliepris giver usikkerhed

Ligeledes lægger brændstofpriserne en usikker grund under udgiftssiden for mange danske selskaber. Olieprisen var meget volatil gennem 2018, og det tegner til samme billede i 2019.

Og ligesom de seneste år er USA’s præsident en usikkerhedsfaktor.

”Man ved ikke, hvad Trump kan finde på at gøre, og om der vil ske noget i henhold til Trump og Rusland. Og det er også uvist, hvordan Kina vil komme til at regere på udspillet i handelskonflikten,” siger Ricky Steen Rasmussen.

Relaterede Artikler

Aktier | 15 min

Sådan går det for de største danske aktier efter første halvår

Aktier | 4 min

Her er status for globale aktier ved regnskabssæsonen

Vi er ved at være gennem regnskabssæsonen for globale aktier, og der tegner sig forskellige tendenser - bl.a. for hvilket lands selskaber, der klarer sig bedst. Det fortæller Morten Gregersen, chefporteføljeforvalter hos Nykredit.
Økonomi | 3 min

Chefstrateg: Derfor er G20-mødet så vigtigt for de finansielle markeder

På fredag og lørdag mødes lederne af de 20 største økonomier i verden ved et G20-møde i Osaka i Japan. Klaus Dalsgaard, chefstrateg i Nykredit, kalder begivenheden for det vigtigste internationale topmøde siden 2009.