Danskerne kender ikke til attraktiv pensionsmulighed

Aldersopsparingen er danskernes mulighed for at lægge ekstra til side til pensionstilværelsen. Men den mulighed - og dens klare fordele - går hen over hovedet på rigtig mange danskere.

Aldersopsparingen er en meget attraktiv mulighed, som politikerne satte i søen for ganske få år siden. Og den er relevant for alle danskere, uanset indkomstgruppe og altså uanset om man betaler topskat eller ej.

Men mange danskere kender ikke til aldersopsparingen, og af dem der kender til den, er der mange, der ikke ved noget om dens fordele.   

I en Epinionsmåling foretaget blandt danskerne for Nykredit, svarer kun 33 pct. ja til spørgsmålet: ” Har du en aldersopsparing som del af din pensionsindbetaling?”, mens 42 pct. svarer nej. 25 pct. svarer med et ’ved ikke’. Af de danskere der ikke har en aldersopsparing erkender 23 pct. blankt, at de ikke kender til aldersopsparingen.

På spørgsmålet om hvorfor man har valgt ikke at have en aldersopsparing, svarer 29 pct., at de ikke kender til fordelene ved aldersopsparingen.

Fordelene er ellers klare. Aldersopsparingen er den eneste af de tre pensionsformer, som ikke kan føre til modregning i folkepensionens tillæg. Når det gælder udbetalingsmulighederne skiller den sig også ud – her kan man vælge mellem en udbetaling i form af en engangssum eller udbetaling gennem løbende rater. Skattesatsen på afkastet af opsparingen lyder på 15,3 pct., ligesom på de øvrige pensionstyper.

Det at opsparingen kan udbetales som en engangssum giver gode muligheder – pengene kan fx bruges til en stor rejse, en stor fest, køb af bil eller renovering af boligen.

Camilla Schjølin Poulsen, Seniorspecialist

Ingen modregning og muligheder for udbetaling tiltrækker  

Af de danskere, der ifølge Epinionsmålingen har en aldersopsparing, er det netop dét, at aldersopsparingen ikke bliver modregnet i folkepensionens tillæg, der tiltrækker. 33 pct. peger således på dette som en grund til, at de har oprettet en aldersopsparing.

Også muligheden for at få udbetalt hele opsparingen på en gang har været en medvirkende faktor til oprettelsen af en aldersopsparing for 33 pct.

”Det er forståeligt, at de ting trækker for danskerne. Det at opsparingen kan udbetales som en engangssum giver gode muligheder – pengene kan fx bruges til en stor rejse, en stor fest, køb af bil eller renovering af boligen. Det giver nogle økonomiske muligheder, som man måske ikke ellers ikke ville have,” lyder det fra Camilla Schjølin Poulsen.

Har man mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan man årligt indsætte op til 5.200 kr. på aldersopsparingen. Med fem år eller mindre til den officielle folkepensionsalder stiger indbetalingsmuligheden helt op til 48.000 kr. årligt, dog forudsat at man ikke har startet udbetaling fra andre løbende pensionsordninger.

”5.200 kr. om året bliver til et stort beløb, når man indbetaler over mange år. Og dertil skal man lægge det afkast, som indbetalingerne giver, hvis man investerer dem i værdipapirer – fx aktier, obligationer eller investeringsforeninger,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Og så er der det ved en pensionsopsparing – inkl. aldersopsparingen – at man ikke kan hæve pengene før tid – uden at betale en høj afgift.

”Det at man ikke kan hæve pengene før tid giver i sig selv en sikkerhed. Det giver en tryghed at vide, at de står sikret, til når man bliver ældre,” siger hun og tilføjer, at det er muligt at supplere sine børns børneopsparing med en aldersopsparing.

Det beløb, man ser stå på sin aldersopsparing er således, det beløb man har, da man ikke skal trække skattebetaling fra

Camilla Schjølin Poulsen, Seniorspecialist

Godt alternativ til frie midler

Seniorspecialisten peger på, at det er en god idé at flytte en del af sit fokus fra fri investering i et almindeligt depot og over til aldersopsparingen.

”I stedet for kun at fokusere på at spare op og/eller investere i frie midler ved siden af den øvrige pensionsopsparing – ratepension og livsvarig pension – så vil det være oplagt at oprette en aldersopsparing og sætte penge ind på den hvert år,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Allerede beskattede kroner

På aldersopsparingen får man ikke skattefradrag for indbetalingen. Til gengæld betales der så heller ikke skat ved udbetalingen, understreger seniorspecialisten.

”Det beløb, man ser stå på sin aldersopsparing, er således det beløb, man har, da man ikke skal trække skattebetaling fra,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Aldersopsparingen er underlagt de samme udbetalingsregler som de øvrige pensionstyper. Dvs. at tidligste udbetalingstidspunkt afhænger af, hvornår man har oprettet pensionen.

”Er aldersopsparingen fx oprettet før 1. maj 2007 kan udbetaling ske allerede fra 60 år. Har man oprettet opsparingen herefter og frem til slutningen af 2017, så kan udbetaling ske 5 år før folkepensionsalderen, mens pensioner oprettet efter 1. januar 2018 tidligst kan starte udbetaling 3 år før folkepensionsalderen,” siger Camilla ”Schjølin Poulsen.

Til gengæld kan pengene blive stående længe med den lave afkastskat på 15,3 pct. Pensionen skal bare senest udbetales 30 år efter den folkepensionsalderen – og i de år bliver afkast beskattet med de 15,3 pct.

Camilla Schjølin Poulsen

Seniorspecialist i Nykredit

Ekspert inden for formuerådgivning, herunder pension, bolig, investering og skat. Drives af at give kunderne overblik over og optimere deres samlede formue, så drømme og mål kan nås.

Relaterede Artikler

Pension | 5 min

Klatpensioner kan koste dig dyrt

Bør du samle dine pensioner? Pensions- og formueekspert i Nykredit, Camilla Schjølin Poulsen, guider til en række gode overvejelser.
Rådgivning | 2 min

Kan det betale sig at afdrage, når renterne er så lave?

Det spørgsmål er der mange boligejere, der stiller sig selv i øjeblikket. Derfor har vi bedt formueekspert i Nykredit, Camilla Schjølin Poulsen, give lidt gode råd til overvejelserne.
Rådgivning | 5 min

”Der er naturlig medvind, når man investerer i megatrends”

Videnskabelige artikler om førerløse biler, telefonsnakke om sociale institutioner i England og opdateringer om vandkraftværker i Peru. Ulla Frimor Agesen deler ud af sin hverdag som chef for alternative investeringer i Nykredit.