Kvinderne kom bedst gennem hårdt aktieår

Mænd står for størstedelen af handlerne på aktiemarkedet i Danmark, men kvinder er bedre til at score høje afkast. Det viser nye tal fra VP Securities, også kendt som Værdipapircentralen.

I 2018, der var et hårdt år på de finansielle markeder, havde danske kvinder et negativt aktieafkast på 7,2 procent, mens mændene i gennemsnit mistede 10,8 procent på deres investeringer. Tallene inkluderer geninvestering og udbytte, og de dækker udelukkende over aktier.

Henriette Lindbock er seniorkunderådgiver i Nykredit Markets, og hun oplever, at kvinder ofte er mere tålmodige med deres investeringer. Det kan være en del af forklaringen på afkastforskellen i det hårde investeringsår.

“Når man har truffet en beslutning, så er kvinderne mere tålmodige i forhold til at blive i positionerne og ikke reagere for hurtigt og sige, ’ud med den, det gik ikke.’ Der er mænd generelt set lidt hurtigere på aftrækkeren, og det kan ramme på afkastet nogle gange,” siger hun.

I 2018 stod kvinderne bag 29,3 procent af aktiehandlerne i Danmark, hvilket er et fald sammenlignet med det noget bedre aktieår i 2017, hvor tallet lød på 33,2 procent. Det viser, at det især var mændenes handelslyst, der steg, da kurserne begyndte at gå ned.

Lidt hurtigere på aftrækkeren

Også når man ser på længere sigt har kvinderne mere succes på aktiemarkedet end mændene.

De sidste fem år har danske kvinder i gennemsnit haft et afkast på 110,4 procent, hvor mændenes ligger på 105,8 procent, og i 2017 vandt kvinderne med et procentpoint og endte med et afkast på 18,3 procent.

Også når det kommer til udvælgelsen af aktierne ser Henriette Lindbock en forskel på kønnene.

“Vi bruger nok også mere tid på forarbejdet i forhold til, når vi skal lægge en portefølje,” siger hun.

Forskel i investering

Udover at kvinderne generelt har et højere afkast, så oplever Henriette Lindbock, at der er forskel på, hvilke aktier de to køn vælger at have i deres porteføljer.

”Kvinderne lægger mere vægt på bæredygtige investeringer. Det er typisk dem, der efterspørger, at det, de investerer i, skal være etisk korrekt,” siger hun og tilføjer, at den samme tendens også gør sig gældende blandt den yngre generation.

Selvom kvinderne vandt aktieåret 2018 og har klaret sig bedst over en femårig periode, har der også været år, hvor mændene klarede sig bedst. Det skete bl.a. i 2013 og i 2015.

Relaterede Artikler

Rådgivning | 3 min

Årets afkast understreger pointe om både at investere aktivt og passivt

Både aktive og passive investeringer har fordele og ulemper, og derfor er det Nykredits holdning, at det typisk giver den bedste portefølje at have begge dele. Det fortæller Bo Schmidt, chefanalytiker i Nykredit.
Pension | 5 min

Vi vil have mulighed for tidlig pension men sparer ikke nok op

Danskerne tænker for kortsigtet, når det kommer til at spare op til pensionen. Selvom mange ønsker at gå tidligere på pension, er de ofte ikke gode nok til at spare op på den rigtige måde.
Aktier | 19 min

Området for bæredygtige investeringer har bevæget sig rigtig hurtigt de sidste tre år

Paris-aftalen om at begrænse temperaturstigninger og FN’s 17 verdensmål. Det er to initiativer, der har gjort, at der virkelig er sket nogen inden for området bæredygtige investeringer i løbet af de seneste år.