Årets afkast understreger pointe om både at investere aktivt og passivt

Både aktive og passive investeringer har fordele og ulemper, og derfor er det Nykredits holdning, at det typisk giver den bedste portefølje at have begge dele. Det fortæller Bo Schmidt, chefanalytiker i Nykredit.

Mens Nykredits aktivt forvaltede fonde indtil videre i år har klaret sig bedre end de passivt forvaltede, var billedet sidste år modsat.

Det understreger, at det for en investor kan være en god ide at have en blanding af de to investeringstyper i sin portefølje. Sådan lyder det fra Bo Schmidt, chefanalytiker i Nykredit Formue & Investering.

“Tit ser man overskrifter i aviserne, der bekender sig til enten aktive eller passive investeringer som det eneste rigtige. Det er en ærgerlig måde at anskue tingene på, for faktum er, at begge investeringsmetoder har sine fordele og ulemper,” siger Bo Schmidt.

Mens aktivt forvaltede fonde giver mulighed for et merafkast, har passive investeringer lavere omkostninger.

Dernæst skal investor gøre sig klart, hvilken strategi der skal bruges i den løbende tilpasning og justering af porteføljen i forbindelse med fx markedsudsving og rebalanceringer

Bo Schmidt, chefanalytiker i Nykredit Formue & Investering

Balance mellem risiko og afkast

Begge typer af investeringer kan sagtens være den rigtige løsning for nogle investorer, men det kommer helt an på præferencer, formål og ambitioner med investeringerne, påpeger han og understreger, at en god investeringsstrategi ikke bare er et valg mellem aktive og passive investeringer.

Før det valg skal der findes den rette balance mellem afkast og risiko. Altså hvordan porteføljen skal sammensættes af forskellige aktivklasser, regioner og sektorer – hvilke forskellige obligationstyper, alternativer og så videre.

“Dernæst skal investor gøre sig klart, hvilken strategi der skal bruges i den løbende tilpasning og justering af porteføljen i forbindelse med fx markedsudsving og rebalanceringer,” sige Bo Schmidt.

Vi udnytter særlig viden og ekspertise som der rent faktisk findes – både hos os selv og ude i markedet.

Bo Schmidt, chefanalytiker i Nykredit Formue & Investering

Udnytter særlig viden

Først derefter giver det mening at kigge på, om man skal vælge aktive eller passive investeringer.

“Og her er det altså vores holdning, at det typisk giver den bedste portefølje, hvis man både bruger aktive og passive investeringer,” siger Bo Schmidt og uddyber:

“Vi udnytter særlig viden og ekspertise som der rent faktisk findes – både hos os selv og ude i markedet.”

Bo Schmidt fremhæver som eksempel Nykredits kompetencer på aktiv forvaltning inden for obligationer.

”Omvendt benytter vi passive strategier i de aktivklasser/markeder, hvor vi vurderer, at denne ekspertise og/eller skævhed i markedet ikke er til stede, og hvor det derfor ikke er realistisk at skabe et merafkast efter omkostninger ved aktiv forvaltning,” siger Bo Schmidt.

Så man kan sige, at vi tager det bedste fra begge verdener og benytter som byggeklodser i vores porteføljer.

Bo Schmidt, chefanalytiker i Nykredit Formue & Investering

Det bedste fra begge verdener

Valget mellem de to muligheder aktiv og passiv er også meget afhængig af formålet med investeringen. Fx giver det god mening at benytte passive til at foretage midlertidige eksponeringer i specielle sektorer eller geografisk områder.

“Så man kan sige, at vi tager det bedste fra begge verdener og benytter som byggeklodser i vores porteføljer. Det langsigtede merafkast fra de aktive fonde og de lave omkostninger fra de passive fonde,” siger Bo Schmidt.

Han understreger, at der også er en risiko for at de passive fonde ikke kan følge indekset. Det kan fx ske i forbindelse med børsnoteringer, ændringer i indekssammensætningen, aktieemissioner og aktietilbagekøb.

Endelig er der også passive investeringer, der ikke er eksponeret mod hele det underliggende indeks, fordi man forsøger at holde omkostningerne lave, og det betyder også en risiko for, at man ikke følger markedet.

Hvis du vil vide mere om aktiv vs. passiv forvaltning, kan du altid tage en snak med din rådgiver.

Relaterede Artikler

Rådgivning | 2 min

Kan det betale sig at afdrage, når renterne er så lave?

Det spørgsmål er der mange boligejere, der stiller sig selv i øjeblikket. Derfor har vi bedt formueekspert i Nykredit, Camilla Schjølin Poulsen, give lidt gode råd til overvejelserne.
Rådgivning | 5 min

”Der er naturlig medvind, når man investerer i megatrends”

Videnskabelige artikler om førerløse biler, telefonsnakke om sociale institutioner i England og opdateringer om vandkraftværker i Peru. Ulla Frimor Agesen deler ud af sin hverdag som chef for alternative investeringer i Nykredit.
Rådgivning | 15 min

Sådan giver du bedst formuen videre til næste generationer

Spørgsmålet om, hvordan man smartest og klogest giver sin formue videre til de næste generationer, er noget der fylder hos mange af Nykredits kunder for tiden.