Et kig ind i 2020: Væksten vender langsomt tilbage

Investorer skal holde fokus på Europa og emerging markets, hvis de vil navigere godt igennem 2020, som bliver præget af stigende vækst og et amerikansk præsidentvalg. Det vurderer chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm.

”Vi kommer til at opleve noget nær det modsatte billede af, hvad vi har set i 2019, hvor væksten er taget af gennem hele året, og region efter region er kommet med i fedtefadet. I 2020 forventer vi, at der kommer gang i væksten igen, og det skyldes blandt andet, at vi endnu ikke har set den fulde effekt af centralbankernes rentenedsættelser.”

Sådan lyder det fra Nykredits chefstrateg, Frederik Engholm, når man beder ham kigge ind i 2020.

Det er nu ikke, fordi de mange udfordringer, der har præget 2019, vil forsvinde. Forholdet mellem Kina og USA vil stadig være præget af store knaster – primært fordi Trump helt grundlæggende har svært ved at acceptere Kina som en konkurrent på den økonomiske verdensscene. Og selv om briterne med største sandsynlighed træder ud af EU i starten af 2020, vil det ikke give en endelig afklaring. Storbritannien vil blot overgå til den aftalte overgangsordning, hvor det meste kører videre som hidtil. Aftalen udløber dog i 2020, og så kan Brexit-møllen potentielt starte forfra.

Trods dette bagtæppe af risici venter Engholm stadig, at virksomhederne vil gå lysere tider i møde i 2020.

”Markedet havde i 2019 forberedt sig på stramninger fra centralbankerne, men i stedet kom der lempelser i form af rentenedsættelser og nye obligationsopkøb. Centralbankernes handlinger fortæller dog ikke den fulde historie om, hvor lempelige de finansielle vilkår egentlig er blevet. De lange renter og prisen på kredit er faldet langt kraftigere end centralbankernes styringsrenter. Og det kommer til at give et indspark til væksten i 2020,” siger Frederik Engholm.

Det er særligt Tyskland, man skal holde øje med for at spotte vendingen i markedet.

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit

Tyskland vender først

En anden indikator, Engholm skæver til, når han skal kigge ind i fremtiden, er sammenhængen mellem, hvor mange varer virksomhederne har på lager, og hvor mange ordrer der kommer ind. Som følge af handelskrigen har mange virksomheder sænket produktionen og holdt igen med nye investeringer, men de seneste tal for erhvervstilliden peger på, at kundernes efterspørgsel overstiger produktionen, så lagrene hurtigt vil blive udtømt. Og det sår ifølge Frederik Engholm frøet til et comeback i væksten i 2020.

”Det er særligt Tyskland, man skal holde øje med for at spotte vendingen i markedet. Det er et af de lande, der har været allerhårdest ramt af handelskrigen og Brexit, fordi det er så industritungt, og det vil også være her, man vil kunne se fremgang først, fordi de var nogle af de første, der begyndte at tilpasse deres lagre til de usikre handelsvilkår. Der er dog også en risiko for, at nedgangen i industrien viser sig at være så voldsom og langvarig, at den ender med at koste job i en grad, så købekraften påvirkes negativt. Effekten kan sprede sig som ringe i vandet og trække hele økonomien med ned. Det er dog ikke vores hovedscenarie, for vi ser, at servicesektoren stadig klarer sig nogenlunde, og det er her, man finder 70-80% af beskæftigelsen. Det holder hånden under forbrugernes købekraft,” siger Frederik Engholm.

Oversætter man de makroøkonomiske tendenser til aktiemarkedet, forventer Engholm, at vi kommer til at starte 2020, som vi sluttede 2019; nemlig med svag vækst.

”Væksten i økonomien vil i 2020 være svag til at starte med. Samtidig har markedet relativt høje forventninger til fremskridt i handelskrigen og Brexit, så en positiv udvikling er allerede indregnet. Høje forventninger og svag vækst kan være en farlig cocktail, som kan koste udsving i markeder i starten af året. Vi ser til gengæld rum for, at udviklingen fra foråret eller måske endda inden – i takt med at væksten stiger – kan drives af forventninger om, der også vil komme stigende indtjening hos virksomhederne. Det giver et mere robust fundament for optimisme i markederne,” siger Frederik Engholm.

Både de europæiske aktier og emerging markets er kraftigere eksponeret mod bedringer i væksten, og de løber typisk fra USA i de perioder, hvor væksten er stigende

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit

Byder 2021 på rentestigninger i USA?

Chefstrategen forventer faktisk, at der i løbet af året kommer til at ske et så markant skifte, at vi ved udgangen af 2020 vil opleve en amerikansk centralbank, der taler om at hæve renterne i 2021, fordi der er så godt gang i økonomien igen, at det vil være på sin plads med en stramning.

I det hele taget kommer USA endnu en gang til at fylde meget i 2020 på grund af præsidentvalget i november. For investorer vil der dog sandsynligvis være større afkast at hente uden for De Forenede Stater.

”Kandidatspændet er så stort, at det er meget svært for de amerikanske virksomheder at forudsige, hvad der bliver deres nye virkelighed fra 2021. Og det vil sandsynligvis dæmpe deres investeringslyst, som i forvejen er påvirket negativt af den siddende præsidents uforudsigelighed. I en situation, hvor vi generelt forventer, at verdensøkonomien har det bedre, og hvor det amerikanske marked er ramt af usikkerhed, så er vores udgangspunkt, at der er flere muligheder uden for end inden for USA. Både de europæiske aktier og emerging markets er kraftigere eksponeret mod bedringer i væksten, og de løber typisk fra USA i de perioder, hvor væksten er stigende,” siger Frederik Engholm.

Hør mere om chefstrategens tanker for 2020, når investorinsights.dk bringer en podcast med Frederik Engholm den 27. december.

Mange af de diskussioner, der har været om Brexit i løbet af 2019, risikerer at blive gentaget i 2020.

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit

Tre begivenheder, du skal have fokus på som investor

Trumps rigsretssag

”Den er endnu ikke datosat, men når rigsretssagen mod Trump kommer, vil den uden tvivl fylde meget i de finansielle medier - men næppe være særlig afgørende for markederne. Selv hvis Trump skulle blive afsat, er det snarere godt end skidt for markederne. Som investor skal man ikke lade sig påvirke af den sikkert omfattende mediedækning.”

Det amerikanske valg den 3. november 2020

”Valget kommer igen til at afspejle et amerikansk samfund, som er vanvittigt polariseret. Meget tyder på, at slagsmålet ikke skal tages på midten af amerikansk politik, men at begge fløje kommer til at appellere til vælgergrupper i polerne. De amerikanske virksomheder kommer dermed til at stå i en situation, hvor den virkelighed, de befinder sig i efter valget, kan spænde fra det grønneste grønne til en kulsort agenda og fra stærk regulering til massiv deregulering. Det dæmper alt andet lige virksomhedernes investeringslyst.”

Evt. forlængelse af Storbritanniens overgangsaftale – sommeren 2020

”Mange af de diskussioner, der har været om Brexit i løbet af 2019, risikerer at blive gentaget i 2020. For Boris Johnson er i gang med at lovgive imod muligheden for at forlænge overgangsordningen med EU, og det betyder, at forhandlingerne om de fremtidige handelsvilkår mellem Europa og Storbritannien efter alt at dømme skal afsluttes inden udgangen af 2020. Hvis ikke man kan lave en aftale til den tid – og det er uhørt kort tid for en så omfattende aftale – så vil et ødelæggende ”no deal”-lignende scenarie igen true.”  

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Økonomi | 4 min

US-valg: Hvilken effekt har vinderens partifarve på aktiemarkedet?

Historiske data viser, at aktiemarkedet har en tendens til at falde, hvis vinderen af det amerikanske præsidentvalg er demokratisk. Den effekt udlignes dog hurtigt.
Økonomi | 4 min

Ny smittebølge ryster ikke markedet

Ny smittebølge lader ikke til at stoppe den økonomiske bedring. Kombineret med lave renter reducerer det ifølge chefstrateg i Nykredit risikoen for en større aktienedtur.
Aktier | 4 min

Hvad betyder den svækkede dollar for dine investeringer?

Dollaren er faldet knap 10 pct. siden maj, og ifølge Nykredits prognose ryger kursen sandsynligvis længere ned. Vi har bedt chefstrateg Klaus Dalsgaard fortælle, hvilken indflydelse den svage dollar kan få på dine investeringer.