Årets udbytte er på vej – her er hvad du bør overveje

I denne tid vil mange investorer få udbetalt udbytte for investeringsåret 2019. Der er dog værd at overveje, om du skal geninvestere pengene, der triller ind på kontoen.

Det er altid rart at se ekstra penge gå ind på ens konto. Men når det gælder det årlige udbytte fra dine investeringer, som i disse dage går ud til danske investorer, kan det være en god idé at geninvestere udbyttet frem for at lade det gå til ferie eller forbrug. Det fortæller Bo Jensen Schmidt, der er chefanalytiker i Nykredit:

”Udbytte kan lyde som noget, man får ekstra, men det er værd at huske på, at det er en del af din samlede investering, som bliver udbetalt til dig. Derfor falder din investering også i værdi i det øjeblik, at udbyttebetalingen finder sted,” lyder det fra Bo Jensen Schmidt.

Hvis man f.eks. har 50.000 kr. investeret i en fond, som i år giver 10 pct. i udbytte, vil investeringen efter udbyttebetalingen være på 45.000 kr., mens man har fået 5.000 kr. i udbytte. Derfor skal man først og fremmest tage stilling til, om man har brug for de udbetalte penge lige nu og her til f.eks. forbrug, ferie eller en boligforbedring.

Det er vigtigt at geninvestere udbyttet, hvis du gerne vil fastholde dit investeringsniveau og ikke gå glip af fremtidigt afkastpotentiale

Bo Jensen Schmidt, chefanalytiker i Nykredit

”Hvis ikke man har brug for pengene her og nu, er den klare anbefaling at geninvestere udbyttet,” siger Bo Jensen Schmidt og uddyber:

”Det er vigtigt at geninvestere udbyttet, hvis du gerne vil fastholde dit investeringsniveau og ikke gå glip af fremtidigt afkastpotentiale,” supplerer han og nævner, at det i forbindelse med geninvestering af udbytte kan være værd at give sin risikoprofil et eftersyn. 2019 bød på store kursstigninger på aktiemarkedet, og derfor vil mange opleve, at aktier nu udgør en større andel af deres samlede investering - og at risikoen på ens investeringer dermed er steget.

”Her er udbetalingen af udbytter en kærkommen lejlighed til at balancere porteføljen tilbage i vatter - eksempelvis ved at bruge udbyttet på at købe obligationer, hvis man har fået en for stor aktieandel,” siger Bo Schmidt Jensen.

Som kunde i Nykredit er det også muligt at lave en aftale om, at Nykredit automatisk geninvesterer ens udbytte og gør det til den risiko, man ønsker.

Tilmeld dig automatisk geninvestering her

Udbytte er ikke lig med afkast

I den kommende tid udbetaler Nykredit Invest i alt ca. 1,8 mia. kr. til investorerne, mens Sparinvest udbetaler i omegnen af 1,3 mia. kr. Overordnet set er udbytte en udbetaling af hele eller dele af en virksomheds overskud. I aktieselskaber bestemmer generalforsamlingen, typisk efter indstilling fra bestyrelsen i virksomheden, hvor meget der skal udbetales i udbytte.

Det er derfor vigtigt at understrege, at udbytte fra investeringsforeninger og fra aktier er to forskellige ting.

Bo Jensen Schmidt, chefanalytiker i Nykredit

Anderledes forholder det sig for investeringsfonde. Her er der nogle helt fastlagte regler for udbetaling af udbytte, som består både af aktieudbytte fra de enkelte selskaber, som fonden ejer, men også årets realiserede gevinster i investeringsforeningen – altså de penge, som fonden har tjent på at købe og sælge værdipapirer som aktier og obligationer i årets løb.

”Det er derfor vigtigt at understrege, at udbytte fra investeringsforeninger og fra aktier er to forskellige ting. Og at udbytte ikke er lig med afkast – man kan sagtens få f.eks. 10 pct. i afkast på sin investering, men kun 5 pct. i udbytte,” fastslår Bo Jensen Schmidt.

Fakta om udbytte

  • Udbetalingen af udbytte finder sted en gang årligt, og i Nykredit sker det i slutningen af januar. Nykredit Invest udbetaler i alt ca. 1,8 mia. kr. til investorerne, mens Sparinvest udbetaler i omegnen af 1,3 mia. kr.
  • Har du en plejeaftale hos Nykredit, vil din udbytte automatisk blive geninvesteret.
  • I aktieverdenen er udbytte noget, som det enkelte selskab udlodder til sine investorer, typisk på baggrund af en udbyttepolitik.
  • Inden for investeringsfonde følger udbyttebetaling nogle fastlagte regler. Udover selve aktieudbyttet tæller udbyttet fra investeringsforeninger også årets eventuelle renteindtægter og realiserede gevinster fra salg af aktier og andre værdipapirer.

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

 

Relaterede Artikler

Økonomi | 4 min

US-valg: Hvilken effekt har vinderens partifarve på aktiemarkedet?

Historiske data viser, at aktiemarkedet har en tendens til at falde, hvis vinderen af det amerikanske præsidentvalg er demokratisk. Den effekt udlignes dog hurtigt.
Økonomi | 4 min

Ny smittebølge ryster ikke markedet

Ny smittebølge lader ikke til at stoppe den økonomiske bedring. Kombineret med lave renter reducerer det ifølge chefstrateg i Nykredit risikoen for en større aktienedtur.
Aktier | 4 min

Hvad betyder den svækkede dollar for dine investeringer?

Dollaren er faldet knap 10 pct. siden maj, og ifølge Nykredits prognose ryger kursen sandsynligvis længere ned. Vi har bedt chefstrateg Klaus Dalsgaard fortælle, hvilken indflydelse den svage dollar kan få på dine investeringer.