Kan det stadig betale sig at investere i obligationer?

Obligationer er kendt som den stabile modsætning til de svingende aktier. Men kan det stadig betale sig at investere i obligationer, når renterne er så lave og nogle gange negative? Vi har spurgt Mads Hesselholt, der er afdelingsdirektør i Nykredit.

Fortæl mig lige: Hvordan fungerer en obligation?

”Når du køber en obligation, låner du penge til en virksomhed, en stat eller et realkreditinstitut i en vis årrække mod en vis rente. Du har derfor et relativt godt billede af, hvilket afkast du får de næste mange år frem. Obligationer er typisk mindre risikofyldte end aktier, men du får heller ikke så højt et afkast. Helt grundlæggende er obligationernes primære opgave dog heller ikke at skabe et højt afkast, men at sikre stabilitet i dine samlede investeringer, der ofte også består af aktier. For mens du med obligationer ved, at du hvert år er garanteret en vis rente, så kan aktier svinge meget. Obligationer er altså den stabile bund, der indgår i de fleste investeringsmix, hvor du gerne vil finde en fornuftig vej mellem et godt afkast og et fornuftigt risikoniveau.”

Kan det overhovedet betale sig at investere i obligationer, når renterne er så lave?

”Det afhænger af din tidshorisont. Hvis du ved, at du skal bruge dine penge igen om kort tid, er det formentlig bedst at lade pengene stå i banken. Når man overvejer, om det kan betale sig, skal man huske, at inflationen som udgangspunkt æder af ens opsparing, så pengene falder i værdi, hvis du lader dem stå i banken. Derudover skal du være opmærksom på, at flere og flere banker indfører negative renter, så der ikke er nogen garanti for, at kontanterne bevarer deres værdi. En væsentlig detalje er også, at kontanter er ”neutrale”. Typisk er der den sammenhæng, at når der er store dyk på aktiemarkederne, så stiger obligationerne – og omvendt - og derfor kan det være godt at have begge dele i sin portefølje. På den måde kan obligationerne være med til at udligne eventuelle aktiefald. Hvis din buffer er kontanter, vil et eventuelt aktiefald ramme din portefølje hårdere – til gengæld vil en eventuel stigning også blive kraftigere. Så du får typisk større udsving, hvis du bruger kontanter som buffer.”

Uanset hvad anbefaler vi altid, at du tager en snak med din rådgiver, inden du investerer

Mads Hesselholt, afdelingsdirektør i Nykredit

Hvordan ved jeg, om obligationer er en relevant investering for mig?

”Det findes der ikke ét svar på, da det afhænger af, hvornår du skal bruge pengene igen, hvor meget risiko, du har lyst til at tage, og hvordan din økonomi i øvrigt er skruet sammen. Hovedparten af de kunder, vi møder i Nykredit har en risikoprofil, der tilsiger, at det vil være fornuftigt at have en vis andel af obligationer, fordi de har det bedst med, at værdien af deres investeringer ikke svinger alt for meget. Vi har dog også kunder, der udelukkende investerer i aktier, men de hører til fåtallet. Uanset hvad anbefaler vi altid, at du tager en snak med din rådgiver, inden du investerer, for selv om vi stadig vurderer, at det er fornuftigt at investere i obligationer, så kræver det rådgivning, inden du kaster dig ud i det som privatperson.”

Hvad er det gode alternativ til obligationer, hvis jeg er på jagt efter en mindre risikofyldt investering?

”Som tidligere nævnt vil obligationer stadig være en relevant byggeklods for de fleste investorer, men på grund af de store rentefald, vi har set igennem de sidste 10 år, er vi i Nykredit løbende begyndt at skrue vores balancerede porteføljer – det vil sige investeringsprodukter, der er et miks af aktier, obligationer m.m. - sammen på en lidt anden måde. Allerede i 2014 begyndte vi eksempelvis at introducere de såkaldte alternative investeringer på bekostning af obligationer. Det gjorde vi, fordi vi kunne se, at de lave renter udfordrede afkastet. Derfor begyndte vi at investere i infrastruktur som eksempelvis vandkræftværker og vindmøller, der er langsigtede investeringer, som traditionelt giver et pænt afkast set i forhold til risikoen. Siden introduktionen har vi løbende øget andelen af alternativer, for investeringerne er med til at sprede risikoen i det samlede mix, og du får samtidig et fornuftigt løbende afkast på din investering.”

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Relaterede Artikler

Aktier | 4 min

Hvad betyder den svækkede dollar for dine investeringer?

Dollaren er faldet knap 10 pct. siden maj, og ifølge Nykredits prognose ryger kursen sandsynligvis længere ned. Vi har bedt chefstrateg Klaus Dalsgaard fortælle, hvilken indflydelse den svage dollar kan få på dine investeringer.
Bolig | 3 min

Salg af forældrekøbt lejlighed? Nye regler kan gøre det dyrt at vente

Overdragelse af forældrekøb til barnet står foran nye ejendomsvurderinger og ændret skattelovgivning, der kan få stor betydning. Det er derfor en seriøs overvejelse værd, hvornår et ønsket salg til barnet skal finde sted.
Aktier | 6 min

Corona har lokket en ny investor-type til markedet

Et massivt dyk i aktiemarkedet kombineret med nye investeringsplatforme og masser af tid derhjemme har lokket en ny investor-type ind i markedet. Og de handler ud fra helt andre parametre end de professionelle, investorer.