Hvor hurtigt kommer aktiemarkedet sig over store kursfald?

Aktiemarkedets corona-korrektion er ikke noget særsyn, for aktiemarkedet oplever jævnligt kraftige kursfald. Hvor hurtigt markederne kommer sig afhænger af, om aktiefaldet er et forvarsel om recession.

Man skal ikke langt tilbage i kalenderen for at finde et fald på aktiemarkedet, der kan matche det, som usikkerheden omkring coronavirussen har udløst i den seneste tid. Det sidste store dyk på aktiemarkedet var i efteråret 2018, hvor en cocktail af handelskrig, højere renter og generel politisk uro udløste et fald på 20 pct. på det globale aktiemarked fra oktober til december. Til gengæld var markedet allerede tilbage på niveau i april 2019. Og de kortvarige korrektioner er klassiske, fortæller Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykredit:

”Langt de fleste perioder, hvor aktiemarkedet oplever et fald på minimum 10 pct., repræsenterer relativt kortvarige korrektioner, hvor markedet reagerer med frygt på uventede begivenheder, som viser sig at være mindre alvorlige end først antaget. Den slags episoder forekommer relativt ofte – med 1-2 års mellemrum – og markederne genvinder i de situationer i gennemsnit det tabte i løbet af godt et halvt år. Enkelte gange har det dog varet langt over et år og andre gange kun et par måneder,” fortæller Frederik Engholm.

Ser man tilbage på samtlige korrektioner, der har været siden 1980, viser Nykredits beregninger, at markedet i gennemsnit vil være ca. 6 måneder om at vende tilbage til sit oprindelig niveau – hvis faldet vel og mærke ikke er optakten til en recession. Hvis det sidste er tilfældet, tager det i snit 3 år og ni måneder, før markedet er tilbage ved sit udgangspunkt. Og det er netop recessionssignalerne, der er afgørende for, hvor lang tid aktiemarkedets fald kan vare.

Aktiemarkedets fald skyldes ikke, at der er noget fundament galt i økonomien, eller at der er nogle brancher eller forbrugergrupper, der har levet over evne.

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit

”Nu og da er den slags aktiekursfald et forvarsel om, at en større økonomisk nedtur lurer forude. I de episoder påvirkes indtjeningen i virksomhederne markant af tilbagegangen i økonomien, og da når aktiekursfaldende typisk op på 30-50 pct., før bunden nås. Det tager derfor også ofte længere tid at genvinde det tabte. Det går i forbindelse med en recession i gennemsnit 3-4 år, før det er tilfældet,” siger Frederik Engholm.

Aktiedykket ikke et forvarsel om recession

Når chefstrategen kigger på den igangværende aktienedtur, ser han dog ikke tegn på, at den er forvarslet om en dyb recession.

”Aktiemarkedets fald skyldes ikke, at der er noget fundament galt i økonomien, eller at der er nogle brancher eller forbrugergrupper, der har levet over evne. Det skyldes ene og alene myndighedernes forsøg på at inddæmme coronavirussen, hvilket giver økonomiske konsekvenser, fordi det forhindrer folk i at gå på gaden, og det nedlukker produktionen. Det kommer uden tvivl til at have en effekt på økonomien, som vi også har set det i Kina, og det kan udløse en teknisk recession, hvis vi kommer til at se det ene samfund efter det andet blive lukket ned forskudt. Det er dog mindre sandsynligt, at det vil udløse en større økonomisk krise, da vi ser få store ubalancer i den bagvedliggende globale økonomi, og virksomhederne relativt hurtigt vil kunne genfinde sine fødder, i det øjeblik myndighederne fjerner inddæmningsforanstaltningerne,” siger Frederik Engholm.

De økonomiske konsekvenser kan sprede sig, hvis virksomhederne ikke kan betale sine regninger til andre virksomheder og bankerne, eller hvis virksomhederne får svært ved at skaffe leveringer og input til deres produktion.

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit

Chefstrategen understreger, at det særligt er erhvervstilliden, Nykredit kommer til at spejde efter i den kommende tid ift. at vurdere, hvor hårdt virksomhederne bliver ramt af myndighedernes indsats for at inddæmme virussen.

”De økonomiske konsekvenser kan sprede sig, hvis virksomhederne ikke kan betale sine regninger til andre virksomheder og bankerne, eller hvis virksomhederne får svært ved at skaffe leveringer og input til deres produktion. Det kan skabe en ringe-i-vandet effekt alt efter, hvor store dele af samfundet der bliver lukket ned. Vi holder derfor rigtig meget øje med erhvervstillidstallene og forbrugertilliden. De kinesiske erhvervstillidstal for februar viste eksempelvis et historisk stort fald, fordi der har været en markant tilbagegang i både ordrer, produktion og ny beskæftigelse. Omvendt har myndighedernes succes med at inddæmme virussen skabt en delvis normalisering af virksomhedernes aktivitet, så det er meget sandsynligt, at vi får et markant comeback i PMI-tallene i marts,” siger Frederik Engholm.

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Aktier | 3 min

Hvad sker der, hvis Rusland invaderer Ukraine?

Selv om de fleste geopolitiske eksperter vurderer, at Rusland i højere grad vil markere end invadere, så kan en russisk invasion ikke udelukkes. Skulle det ske, kan det skabe uro på markederne, som dog ventes at blæse relativt hurtigt over.
Aktier | 8 min

Sådan vurderer Nykredit de forskellige aktiesektorer primo 2022

Er din portefølje klar til et nyt år, eller skal der justeres, så dine investeringer er rustet mod alt fra et rekordhøjt smittetryk til renteforhøjelser og (mere) genåbningsvækst? Nykredits senioranalytiker løfter sløret for Nykredits nyeste sektorstrategi.
Aktier | 4 min

Hvordan tegner 2022 for årets C25-stjerner?

Særligt to sektorer har medvirket til at trække C25-indekset op i 2021 efter en hård start på året. Men hvordan tegner 2022? Det giver Nykredits chefporteføljeforvalter, Hans Kjær, sin vurdering af.