Har du tilpasset din portefølje ovenpå aktiefaldene?

Du skal sandsynligvis ud og købe aktier, hvis du vil fastholde din risikoprofil ovenpå de markedsfald, der er fulgt i kølvandet på corona-pandemien. Ellers risikerer du at gå glip af en aktiegevinst, når markedet stiger igen.

Det kan synes noget modsatrettet, at man skal sælge ud, når aktiemarkedet stiger, og købe op, når det falder. Men det er ikke desto mindre logikken bag den såkaldte rebalancering, der er nødvendig at lave, hvis du vil fastholde din langsigtede investeringsstrategi. Sådan lyder det fra formueekspert og chefspecialist i Nykredit, Camilla Schjølin Poulsen.
”Hvis du eksempelvis har besluttet, at aktier skal udgøre 50 pct. af din portefølje, så skal du ud og købe flere aktier nu, hvor aktiemarkedet er faldet, og værdien af dine aktier derfor udgør en mindre andel af din samlede portefølje. Ellers ender du med for lidt risiko ift. din langsigtede strategi, og du kan gå glip af en kursgevinst, når aktierne stiger igen. Og det ved vi, at de historisk altid har gjort,” siger hun.

”For nogle kan det virke naturstridigt at købe op i faldende markeder, fordi den menneskelige hjerne frygter yderligere fald. Tilsvarende kan det føles ufornuftigt at sælge aktier i et stigende marked, fordi man er bange for at gå glip af gevinster. Men faktisk så er rebalancering en meget enkel og sikker måde at styre risikoen og forbedre det langsigtede afkast i din portefølje. Så det gælder om at forholde sig så objektivt til rebalancering som muligt og bare gøre det. Vi ser desværre, at mange glemmer at få justeret deres porteføljer og af samme grund vælger en stor del af vores kunder, at vi gør det for dem – helt automatisk,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Kig på dine investeringer 1-2 gange årligt

Der findes ifølge Camilla Schjølin Poulsen ikke ét endegyldigt svar på, hvor ofte man skal justere sin portefølje, men man skal passe på med at gøre det for ofte.
”Du skal som investor stadig huske, at der er omkostninger forbundet med at handle, så du skal ikke justere din portefølje hele tiden. Hvis du selv står for at rebalancere, er en god tommelfingerregel, at du skal kigge på din portefølje 1-2 gange om året. Og så kan det selvfølgelig også ske, at vi – som nu – oplever så store fald, at det giver mening at rebalancere lidt tidligere, end du ellers havde planlagt,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Hvis du er i en situation, hvor du skal ud og købe flere aktier, kan du grundlæggende skaffe likviditeten på to måder:
”Du kan skele til de obligationer, du har i porteføljen, for de har det med at stige, når aktierne falder. I det aktuelle marked har vi dog set nogle af obligationerne falde, så hvis du har kontanter stående på en konto, vil det umiddelbart være at foretrække. Jeg vil dog altid foreslå, at du snakker med din rådgiver, så I sammen kan skrue den bedste løsning sammen, for der kan jo også være særlige hensyn, du skal overveje - fx skattemæssige forhold eller de brancher eller sektorer, du ønsker at være investeret i,” lyder det fra Camilla Schjølin Poulsen.

Eksempel på rebalancering i et faldende marked:

Du finder sammen med din rådgiver frem til, at du har en risikoprofil, der betyder, at din portefølje skal bestå af 50% aktier og 50% obligationer. Du investerer 100.000 kr., dvs. 50.000 kr. i aktier og 50.000 kr. obligationer.

Der går nu et halvt år, og aktiernes værdi er faldet til det halve, mens obligationerne har bevaret deres værdi. Du har nu 25.000 kr. i aktier og 50.000 kr. i obligationer. Du vælger ikke at rebalancere din portefølje, og der går nu et halvt år mere. På det halve år stiger aktierne til deres oprindelige værdi nemlig 50.000 kr., mens obligationerne stadig bevarer deres værdi. Din samlede investering er hermed 100.000 kr. værd - det samme beløb, som du investerede fra start.

Havde du derimod valgt at rebalancere efter et halvt år og justeret din portefølje i forhold til din risikoprofil, ville du have 37.500 kr. i aktier og 37.500 kr. i obligationer. Der går nu et halvt år mere, og kurserne på aktier vender igen tilbage til deres oprindelige udgangspunkt, hvilket betyder, at de nu er 75.000 kr. værd, mens obligationerne har bevaret deres værdi. Dermed er din samlede investering 112.500 kr. værd efter et år. I det tilfælde betyder en rebalancering i et faldende aktiemarked altså et merafkast på 12,5%-point før omkostninger i forhold til, hvis du ikke havde rebalanceret.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Camilla Schjølin Poulsen

Privatøkonom i Nykredit

Nykredits ekspert på opsparings- og formueområdet.

Relaterede Artikler

Aktier | 3 min

Hvad sker der, hvis Rusland invaderer Ukraine?

Selv om de fleste geopolitiske eksperter vurderer, at Rusland i højere grad vil markere end invadere, så kan en russisk invasion ikke udelukkes. Skulle det ske, kan det skabe uro på markederne, som dog ventes at blæse relativt hurtigt over.
Aktier | 8 min

Sådan vurderer Nykredit de forskellige aktiesektorer primo 2022

Er din portefølje klar til et nyt år, eller skal der justeres, så dine investeringer er rustet mod alt fra et rekordhøjt smittetryk til renteforhøjelser og (mere) genåbningsvækst? Nykredits senioranalytiker løfter sløret for Nykredits nyeste sektorstrategi.
Aktier | 4 min

Hvordan tegner 2022 for årets C25-stjerner?

Særligt to sektorer har medvirket til at trække C25-indekset op i 2021 efter en hård start på året. Men hvordan tegner 2022? Det giver Nykredits chefporteføljeforvalter, Hans Kjær, sin vurdering af.