Obligationer er stadig en fornuftig byggeklods i porteføljen

Chefstrateg Frederik Engholm svarede bl.a. på spørgsmål om corona-krisens effekter på obligationer og bæredygtige investeringer, da Nykredit inviterede til webinar onsdag den 1. april.

Flere investorer har spurgt, om obligationer stadig er en fornuftig byggeklods at have i porteføljen oven på det dyk, der kom i kurserne i midten af marts. Og svaret fra Frederik Engholm var klart, da Nykredit onsdag aften den 1. april inviterede til endnu et webinar om corona-krisens konsekvenser for den private investor.

”De fleste investorer har en portefølje, der består af både aktier og obligationer alt afhængigt af deres risikoprofil. Her vil obligationer meget ofte fungere sådan, at når aktier har det svært, så klarer obligationer sig godt og stiger. Sådan har det bare ikke været under corona-krisen. Selv de amerikanske statsobligationer, der anses som nogle af de sikreste i verden, blev ramt, fordi der pludselig var en masse mennesker, der solgte ud af deres obligationer for at få rede penge på hånden,” siger Frederik Engholm og tilføjer, at obligationskurserne er begyndt at finde tilbage mod deres vanlige niveauer.

Derfor er obligationerne for mig at se stadig et fint supplement, fordi de netop medvirker til at mindske det samlede fald i den aktuelle situation

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit

”Det er selvfølgelig bedst, hvis obligationerne stiger, når aktierne falder, men det er ikke unikt, at begge ting falder på én gang. Og hvor obligationsindekset faldt, hvad der svarer til 5-6 pct., så faldt aktiemarkedet til sammenligning med 30 pct. Så har man eksempelvis en portefølje med middel risiko med 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer, så vil man stadig have oplevet et langt mindre fald, end hvis man kun havde aktier. Derfor er obligationerne for mig at se stadig et fint supplement, fordi de netop medvirker til at mindske det samlede fald i den aktuelle situation,” siger Frederik Engholm.

Corona-graf

Trods et fald i obligationsindekset vil obligationerne stadig have været med til at mindske faldet i en portefølje, der indeholder både aktier og obligationer.

En kunde spurgte opfølgende, om det var en god idé at købe statsobligationer, som der sandsynligvis vil blive udstedt en hel masse af, fordi staterne skal skrabe penge sammen til de annoncerede hjælpepakker.

”Jeg tror ikke, at det man skal være mest bekymret for lige nu er en ny gældskrise – vi skulle i højere grad være bekymret, hvis staterne ikke gjorde noget. Jeg tror heller ikke, at det bliver svært for staterne at få solgt de her obligationer, for dels står verdens centralbanker klar til at købe op, dels vil der være en efterspørgsel på andet end aktier, når der er uro på markederne. Så man skal ikke være bekymret for at putte penge i (de triple-A ratede)", siger Frederik Engholm.

Forventning om bæredygtige hjælpepakke
Nykredits chefstrateg besvarede bl.a. også spørgsmål om, hvordan de bæredygtige investeringer klarer sig under corona-krisen.

”Flere spørger, om bæredygtige investeringer går fri af de massive aktiefald, og det gør de bestemt ikke. Mange af de selskaber, der bliver betragtet som bæredygtige som eksempelvis Ørsted og Vestas, bliver også ramt af uroen. Flere har også udtrykt bekymring for, om de penge, man skulle bruge til den bæredygtige omstilling, forsvinder, nu hvor regeringerne bruger så mange midler på hjælpepakker. Men jeg tror faktisk, at de fremtidige hjælpepakker – dem der skal skubbe gang i økonomien, når vi begynder at åbne landene op igen - vil få et bæredygtige fokus,” siger Frederik Engholm.

Du kan se hele webinaret her: https://www.nykredit.dk/webinarer/2020/03/webinar01042020/

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Økonomi | 4 min

Nye udfald mod Kina kan blive vital del af Trumps valgkampagne

Med en i forvejen kuldsejlet økonomi og en historisk Kina-skeptisk vælgerskare kan nye handelspolitiske angreb mod Kina blive en afgørende del af Trumps valgkampagne.
Aktier | 4 min

Det har kunnet betale sig at holde fast i sin investeringsstrategi

Langt størstedelen af Nykredits kunder har valgt at holde fast i deres investeringsstrategi gennem corona-uroen, og den tilgang har vist sig at være rigtig fornuftig.
Bolig | 3 min

Salg af forældrekøbt lejlighed? Nye regler kan gøre det dyrt at vente

Overdragelse af forældrekøb til barnet står foran nye ejendomsvurderinger og ændret skattelovgivning, der kan få stor betydning. Det er derfor en seriøs overvejelse værd, hvornår et ønsket salg til barnet skal finde sted.