Derfor skal du skele mere til finansaktier

Nykredit har ændret i sine sektoranbefalinger, og skruer lidt op for de hårdt ramte finansaktier og ned for energiaktier, der er reboundet en del efter olienedturen.

Aktiemarkedet har i 2020 gennemgået et af de mest bemærkelsesværdige V-forløb i nyere tid. Corona-smitten sendte i februar og marts aktierne ned med 30-35% i et hidtil uset tempo. Siden genskabte massive finans- og pengepolitiske hjælpepakker risikoappetitten. Og med den seneste tids genåbning er globale aktier nu ikke langt fra toppen i februar. Det til trods for et slag til indtjeningen, der vil tage flere år at hele.

En af de aktiesektorer, der til fulde fulgte med på nedturen, men som ikke har fået gavn af opturen er finansaktierne, som senioranalytiker Frederik Romedahl Poulsen vurderer, er blevet ramt for hårdt ift. deres aktuelle tilstand.

"Udsigten til konkurser og arbejdsløshed har gjort ondt på finansaktierne, der siden coronakrisens indtog har været blandt de hårdest ramte sektorer. Mere bemærkelsesværdigt har sektoren kun delvist fulgt det resterende marked på den følgende optur. Centralbankerne har da også forankret de lave renteniveauer ved at opkøbe obligationer i massevis, så selv om der er udsigt til betydelig gældsudstedelse ifm. finansieringen af de statslige hjælpepakker, venter vi på den korte bane ikke en større bedring i sektorens rentemarginaler," siger Frederik Romedahl.

Bankerne er bedre rustet end under finanskrisen

Alligevel vurderer senioranalytikeren, at finansaktierne er blevet mere attraktivt prisfastsat, og Nykredit har derfor også hævet sin allokering i finansaktier fra undervægt til neutral:

Til sammenligning med finanskrisen er sektoren langt bedre rustet til at håndtere en periode med forhøjede nedskrivninger.

Frederik Rommedahl, senioranalytiker i Nykredit

”Bankernes hensættelser til håndtering af dårlige lån har været betydelige, og til sammenligning med finanskrisen er sektoren langt bedre rustet til at håndtere en periode med forhøjede nedskrivninger. Det giver i vores optik plads til, at aktierne vil være meget mere påvirkelige over for selv små, positive nyheder, der kan udfordre den negative konsensusopfattelse, som har fået tag i markedet, og det øger i min optik sandsynligheden for, at sektoren kan performe på linje med markedet,” siger Frederik Romedahl Poulsen.

Senioranalytikeren hæfter sig desuden ved, at den relativt succesrige genåbning af de vestlige samfund kan give en forhåbning om, at sektoren måske allerede har polstret sig mere end nødvendigt. Med til at styrke den hypotese er også den hastige udrulning af statslige hjælpetiltag, der bl.a. har indebåret omfattende lånegarantier, midlertidig opblødning af finansiel regulering og ekstraordinær adgang til billig finansiering. Alle er de med til at hjælpe sektoren bedst muligt igennem krisen.

Bæredygtigt fokus udfordrer energisektoren

I den anden ende af skalaen har strategerne i Nykredit valgt at skrue vægtningen af energiaktier ned fra neutral til undervægt.

"Vi nedjusterer energiaktierne, fordi vi er bekymrede for, om den seneste tids rebound i sektoren kan vare ved. Vi forventer, at appetitten på navnlig sektorens "sorte" energiaktier vil hæmmes af et tiltagende fokus på bæredygtige investeringer, billigere alternative energikilder og udsigt til stigende krav til miljøregulering. Det bliver stadigt tydeligere, hvilke modvinde sektoren står over for i forhold til at tilpasse sig den bæredygtige bevægelse i økonomien. Og det kan inden for relativt få år gøre dele af sektorens aktiver markante mindre værd," siger Frederik Romedahl.

Han tilføjer, at sektorens høje eksponering mod fornyet bekymring om den økonomiske genopretning, sammenholdet i OPEC og det nedadrettede pres på olieprisen fra genstarten af den amerikanske skiferproduktion er med til at dæmpe Nykredits optimisme.

Aktiemarkedet ligger højere om et år

Når Frederik Romedahl Poulsen kigger et år frem ud i tiden, forventer han fortsat, at aktiemarkedet kommer til at stige. Men perioden vil være brolagt med risici, der kan give udsving i markedet.

Markedet er samlet set meget aggressivt prisfastsat, og det giver ikke meget plads til negative afvigelser fra forventningen om en relativt glat genåbning.

Frederik Rommedahl, senioranalytiker i Nykredit

”Vi fastholder, at aktier bør overvægtes i et 12-måneders perspektiv, men vi opretholder også den mere forsigtige allokering inden for aktieuniverset, hvor vi er tungere repræsenteret i defensive sektorer som sundhed og stabilt forbrug end i de cykliske sektorer. Markedet er samlet set meget aggressivt prisfastsat, og det giver ikke meget plads til negative afvigelser fra forventningen om en relativt glat genåbning. Vi ser dog flere forhold, der kan risikere at tippe stemningen i negativ retning,” siger Frederik Romedahl og fortsætter:

”Delvis genindførsel af restriktioner i en række asiatiske lande (Singapore, Sydkorea og Japan) har allerede vist, at en for hastig genåbningsproces medfører en betydelig risiko for tilbagefald. Vores primære bekymring er centreret omkring en ny smittebølge i USA, hvor mange af de største stater, trods hastigt voksende smittetal, har valgt at bløde op for de sociale restriktioner. Dertil kommer den seneste måneds hastige forværring af forholdet mellem USA og Kina, der indtil videre er blevet ignoreret i markedets relativt ensidige fokus på de positive aspekter af genåbningen."

Du kan læse den samlede sektoranbefaling her

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Relaterede Artikler

Aktier | 3 min

Kan corona udløse endnu et dybt aktiefald?

Aktiemarkederne har reageret negativt på den seneste tids stigende smittespredning i særligt Europa. Alligevel vurderer chefstrateg Frederik Engholm, at det er fornuftigt at fastholde en overvægt af aktier.
Aktier | 4 min

Hvad betyder den svækkede dollar for dine investeringer?

Dollaren er faldet knap 10 pct. siden maj, og ifølge Nykredits prognose ryger kursen sandsynligvis længere ned. Vi har bedt chefstrateg Klaus Dalsgaard fortælle, hvilken indflydelse den svage dollar kan få på dine investeringer.
Aktier | 6 min

Corona har lokket en ny investor-type til markedet

Et massivt dyk i aktiemarkedet kombineret med nye investeringsplatforme og masser af tid derhjemme har lokket en ny investor-type ind i markedet. Og de handler ud fra helt andre parametre end de professionelle, investorer.