Sådan kan fremtidens afkast se ud

Finansmarkederne er præget af lave renter, og derfor har de officielle forventninger til dit afkast ændret sig. Hvis du har en kort tidshorisont eller mange obligationer, kan det give god mening at give dine investeringer et servicetjek.

Vi har efterhånden vænnet os til lave og nogle gange ligefrem negative renter. Det er rigtig godt, hvis du har brug for at låne penge, men det er knap så godt, hvis du sidder på den anden side af lånet og har investeret i en obligation, som det dermed bliver sværere at tjene penge på.

Den tendens slår nu også igennem i de såkaldte ’samfundsforudsætninger’, der angiver, hvor meget du kan forvente i afkast, når du investerer. Hvert halve år regner Rådet for Afkastforventninger, der er et uafhængigt råd bestående af tre brancheeksperter, på hvad du kan forvente i afkast før omkostninger.

Ifølge de nyeste tal kan investorer, der har en horisont op til 5 år, forvente et afkast på -1,2%. på stats-og realkreditobligationer, mens globale aktier er sat til at give et afkast på 5,6%. Er din horisont 6-10 år, er de forventede årlige afkast noget højere; nemlig 1 pct. i afkast på obligationer, og 6,2 %. i globale aktier. Og forventer du, at have pengene investeret i mere end 10 år, fx på pensionsopsparingen, så er det nuværende bud på fremtidens afkast 6,5% på aktier og 3,5% på obligationer.

Hvad er samfundsforudsætningerne?

Rådet for Afkastforventninger fastsætter to gange om året de såkaldte samfundsforudsætninger. Samfundsforudsætningerne angiver rådets forventninger til, hvad danskerne kan opnå i afkast i fremtiden ved at investere deres opsparing i alt fra aktier og obligationer til ejendomme og infrastruktur.

Pensionsselskaber og pengeinstitutter anvender samfundsforudsætningerne til at beregne pensionsprognoser og afkastforventninger til kunderne.

Det kan aldrig forudsiges med fuldstændig sikkerhed, hvordan for eksempel investeringsafkastet på en pensionsopsparing vil udvikle sig ud i fremtiden. Det er derfor vigtigt at hæfte sig ved, at der er tale om forventninger.

Giv dine investeringer et servicetjek

Ifølge formue- og investeringsekspert i Nykredit, Camilla Schjølin Poulsen, giver de nye afkastforventninger anledning til at give sine investeringer et servicetjek, hvis man enten har en kort tidshorisont, eller hvis man har mange obligationer i porteføljen.

”Hvis du kigger på rådets forventninger til det afkast, man kan få ved at investere i aktier, så har det ikke rykket sig afgørende i de seneste år. Men når vi kigger på obligationerne, så er der sket et stort skift, der hænger tydeligt sammen med de lave renteniveauer. Det betyder, at de investorer, der har mange obligationer og en kort tidshorisont, står til et forventet negativt afkast. Det giver selvfølgelig anledning til at vurdere, om man har placeret sine penge på den bedste måde,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Ifølge Camilla Schjølin Poulsen er det især to ting, det kan være gavnligt at kigge på, når man går sine investeringer igennem.

”Det er først og fremmest fornuftigt at overveje, hvornår du skal bruge de penge, du har investeret. Stemmer det stadig overens med den beslutning, du tog, dengang du lavede din investering? For nogle kan det også give mening at dele opsparingen op i flere puljer alt efter, hvornår pengene skal bruges. Hvis du eksempelvis ved, at du skal bruge en del af din opsparing om to år, men endnu ikke ved, hvornår du skal bruge resten af din opsparing, så kan det være fornuftigt at sætte en længere tidshorisont på den sidste del,” siger Camilla Schjølin Poulsen og fortsætter:

”Når du har en lang tidshorisont, fx over 10 år, kan du i jagten på et fornuftigt langsigtet afkast overveje at tage en lidt højere risiko, da du dermed har tid til at vente på, at eventuelle udsving i aktiemarkedet retter sig op igen. Når det er sagt, skal du ikke tage en højere risiko end, at du stadig har det godt i maven. Mange vil sandsynligvis have fået testet deres forhold til risiko i 2020, hvor vi lige pludselig så et kraftigt fald i aktierne. Hvis du sover dårligt, når der kommer sådan en nedgangsperiode, så er det et tegn på, at du har taget en for stor risiko, og så er der større risiko for, at du sælger i panik. Men hvis du har det ok med, at markedet – og dermed værdien af dine investeringer svinger – og du har tid til at vente på, at det retter sig ud, så taler det for at vælge en høj aktieandel. I 2020 kom markedet hurtigt tilbage, men det tager som regel længere tid,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Læs også: Bliv skarp på de tre klassiske investor-fejl

"... når vi kigger på obligationerne, så er der sket et stort skift, der hænger tydeligt sammen med de lave renteniveauer. Det betyder, at de investorer, der har mange obligationer og en kort tidshorisont, står til et forventet negativt afkast. Det giver selvfølgelig anledning til at vurdere, om man har placeret sine penge på den bedste måde.”

Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom i Nykredit

Kontant opsparing er for nogle den rette løsning

Har du derimod en kort tidshorisont og måske også en lav risikoprofil – eksempelvis på nogle penge du skal bruge om få år - så kan den bedste løsning i nogle tilfælde være at have opsparingen stående kontant.

Læs også: Fire råd til at få mere ud af din opsparing

”Hvis du lige nu har udsigt til et negativt afkast på dine investeringer, der er større end den negative rente, du eventuelt skal betale ved at have en opsparing stående kontant – ja så kan den bedste løsning godt være at gå kontant. I det tilfælde er der en ny verden af muligheder, der åbner sig, hvor du skal overveje, hvordan du kan få mest ud af dine penge. Hvis du eksempelvis sparer op til et hus, kan du i Nykredit sætte op til 250.000 kr. ind pr. person på en særlig Boligopsparing , hvor du kan opnå 1,5 pct. i bonus, hvis du søger boligfinansiering i Nykredit. Det kan også tænkes, at du har noget gæld, du med fordel kan betale af på,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Tjek dine investeringer hvert 3. år

Rådet for Afkastforventninger opdaterer deres forventninger til afkastet hvert halve år, men betyder det så, at du skal justere dine investeringer lige så ofte?

”Al erfaring taler for, at du ikke skal ændre på dine investeringer for ofte – blandt andet fordi det er forbundet med omkostninger. Vores anbefaling er, at du giver dine investeringer et servicetjek hvert tredje år, eller når der sker større ting i din økonomi, så tidshorisonten hele tiden matcher de planer og drømme, du har. Har du eksempelvis droppet tanken om nyt hus, så du ikke skal bruge den investerede opsparing lige foreløbig? Eller går du omvendt med tanker om at holde orlov, så du snart skal bruge en større del af din opsparing? Det er sådan nogle ting, der kan spille ind på den måde, man investerer sin opsparing på,” siger Camilla Schjølin Poulsen og fortsætter:

”Det giver god mening at lave et tjek nu, fordi de lave renteniveauer har ændret vilkårene på finansmarkederne, og har gjort forventningerne til afkastet negative for nogle investorer. Men man skal også huske på, at der altså er tale om forventninger, og at det kun er én faktor ud af flere, der er vigtige at holde sig for øje. Din tidshorisont og risikoprofil er mindst lige så vigtige at have styr på, og så hører det også med til historien, at vi historisk har set, at det faktiske afkast er blevet bedre end forventningerne. Men det kan man naturligvis ikke være sikker på også sker i fremtiden,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

I starten af 2021 har vi set de ellers lave renter stige lidt igen, men det får ikke Camilla Schjølin Poulsen til at ændre på sin anbefaling om at kigge ens investeringer efter i sømmene:

”Vi kan se, at Rådet for Afkastforventninger også har kalkuleret med rentestigninger, og at de er større end de rentestigninger, som vi har set indtil videre. Generelt skal vi nok vænne os til, at obligationer i en årrække kommer til at give mindre i afkast, end vi har været vant til, men derfor vil obligationer stadig have en nyttig funktion for mange investorer ,” siger Camilla Schjølin.

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Camilla Schjølin Poulsen

Privatøkonom i Nykredit

Nykredits ekspert på opsparings- og formueområdet.