Nu skal aktieporteføljen indrettes mod ny value-rotation

Væksten i særligt USA er kommet hurtigere tilbage end ventet, og de positive takter forventes at fortsætte i den kommende tid. Nykredits strategteam skruer op for råvarer og ned for forsyning for at imødekomme den voksende økonomi.

Den spirende optimisme har siden nytår givet medvind til globale aktier, der er steget godt 10% målt i danske kroner.

Således har kombinationen af genåbning, hastig vaccineudrulning og overraskende positive økonomiske data fra USA ledt til en markant opjustering af de globale vækstforventninger, som samtidig også har trukket renter og inflationsforventninger op.

”Vi har allerede set den første rotation mod de såkaldte value-aktier, der trives godt, når økonomien er på vej op, og renterne samtidig stiger. Vi tror dog, at der vil være mere at komme efter, når vi kommer længere ind i året, hvor restriktioner i flere regioner fjernes, og økonomierne forventeligt får yderligere en vitaminindsprøjtning. Derfor har vi nu justeret vores sektorstrategi, og skiftet vores overvægt i Forsyning ud med en overvægt i Råvarer/Materialer, der sammen med overvægt i Finans og Industri øger vores eksponering mod Value,” siger senioranalytiker i Nykredit, Frederik Romedahl.

Attraktive priser på materialer og råvarer

Det er ifølge Frederik Romedahl det globale opsving i industrien, der gør råvaresektoren særlig interessant. For travlhed i industrien - bl.a. i autosektoren - giver flere ordrer hos råvareproducenterne, der fortsat nyder godt af stærkt forhøjede priser på bl.a. industrimetaller.

”Prismæssigt handler Råvarer/Materialer billigt i forhold til resten af markedet, og det til trods for at sektoren med Biden-administrationens infrastrukturplaner har udsigt til flere års medvind på efterspørgslen på bl.a. industrimetaller og byggematerialer. Markedet er generelt lidt lorne ved at indprise Bidens infrastrukturplan, fordi der stadig er meget, som endnu ikke ligger fast. Men noget af det man kan blive enige om, det er bl.a., at store dele af USA’s fysiske infrastruktur som veje og broer trænger til et gevaldigt løft,” siger Frederik Romedahl.

Ifølge senioranalytikeren er det også værd at bemærke, at der historisk set har været en sammenhæng mellem stigende inflationsforventninger og renter på den ene side, og råvareaktiernes evne til at slå det brede marked.

Forsyning fortsat et godt kald på lang sigt

I den anden ende af spektret skruer strategteamet ned for andelen af Forsynings-aktier.

”Value-rotationen og den generelt stærke performance i 2020 tog fra starten af 2021 brodden af visse af de grønne stjerner i sektoren, men over den seneste måned er meget vundet tilbage med stabiliseringen af de lange renter. Den seneste periode tjener dog som et eksempel på, at appetitten på sektorens defensive egenskaber kan blive udfordret i takt med det globale opsving, og derfor vælger vi at sænke Forsyning fra overvægt til neutral,” siger Frederik Romedahl. 

Value-rotationen og den generelt stærke performance i 2020 tog fra starten af 2021 brodden af visse af de grønne stjerner i sektoren, men over den seneste måned er meget vundet tilbage med stabiliseringen af de lange renter

Frederik Romedahl, senioranalytiker i Nykredit

Senioranalytikeren tilføjer dog, at Nykredits strategteam stadig har meget stor tiltro til netop den sektor på lidt længere sigt.

”For den langsigtede investor er Forsyning stadig en stærk eksponering mod de bæredygtige bevægelser i økonomien. Midlerne fra EU’s grønne genopretningspakke ansporer til nye energiprojekter overalt i regionen, og i USA har Biden med ”American Jobs Plan” optegnet råskitsen for en infrastrukturplan, der over de næste 10 år bl.a. vil accelerere omlægningen af det amerikanske energisystem til mere klimavenlige alternativer,” siger Frederik Romedahl.

Forsyning er således fortsat strategerne foretrukne defensive sektor, der også kan være god at have i porteføljen, hvis der kommer afvigelser fra det ellers positive genåbningsscenarie, vi står overfor.

Op for energi, ned for cyklisk forbrug

Som et sidste led i sektorstrategien skruer strategerne Energi op fra undervægt til neutral, mens Cyklisk Forbrug omvendt rykkes fra neutral til undervægt.

”Den globale olieefterspørgsel er stadig underdrejet af begrænsninger på bl.a. flyrejser, og generelt tynges sektoren også af det stigende bæredygtighedsfokus, der bl.a. i USA kan medføre ny regulering. På den korte bane forventer vi dog, at der er mere positive udsigter for sektoren, der vil vinde på den økonomiske bedring. Men udfaldsrummet er stort, og på den lange bane står sektoren uforandret med store udfordringer.”

Kigger man på Cyklisk Forbrug vil de underdrejede dele af sektoren, som eksempelvis rejsebureauer få medvind af samfundets gradvise normalisering, men for sektorens tunge e-handelsplatforme er overgangen fra vare til serviceforbrug i forbindelse med genåbningen entydigt negativt, vurderer senioranalytikeren.

”Biden-administrationens omfattende hjælpepakker vil give medvind på den korte bane, men Bidens fokus på regulering af arbejdsvilkår, minimumslønninger og internationale skattestrukturer er en klar risiko for især de dyrest prisfastsatte lommer af sektoren,” siger Frederik Romedahl.

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Frederik Romedahl Poulsen

Senioranalytiker i Nykredit Markets

Frederik har fokus på global makroøkonomi og politik, samt dets betydning for de finansielle markeder.

Relaterede Artikler

Aktier | 5 min

Det skal du være opmærksom på, hvis du vil handle aktier i sommeren

Bevæger du dig ud på aktiemarkedet i sommerperioden, skal du være opmærksom på, at der særligt i år er flere faktorer, der kan bidrage til aktieudsving, siger chefporteføljeforvalter.
Aktier | 3 min

Nykredit skruer ned for renteudsat region

Chefstrateg Frederik Engholm ser en risiko for, at aktierne i Emerging Markets atter kan komme i (rente)modvind. Nykredit skruer derfor ned for aktierne i de nye markeder og op for de europæiske aktier.
Aktier | 4 min

Nykredit ser potentiale i mangeårig underdog

Øremærkede genopretnings-midler og stor politisk bevågenhed er to af de faktorer, der får Nykredit strategteam til at se potentiale i den europæiske telekom-sektor, som investorerne traditionelt ikke har givet meget for.