Nykredit ser potentiale i mangeårig underdog

Øremærkede genopretnings-midler og stor politisk bevågenhed er to af de faktorer, der får Nykredit strategteam til at se potentiale i den europæiske telekom-sektor, som investorerne traditionelt ikke har givet meget for.

Der har længe hvilet en tung skygge over den europæiske telekom-sektor, der siden 2015 har leveret halvt så meget i afkast som det brede europæiske indeks. Og sektorens ringe afkast er måske også et meget godt billede på den digitale virkelighed, som store dele af Europa befinder sig i.

For har du været på bilferie i Tyskland, har du givetvis også bemærket, at signalet til mobiltelefonen hurtigt ryger, så snart du bevæger dig ud i de mere landlige dele af vores broderland. Og det er ikke kun i Tyskland, at forbindelsen svigter. Corona-tidens udtalte behov for at kunne arbejde hjemmefra har sat en fed streg under, at den digitale infrastruktur i mange af EU-landene halter så gevaldigt efter, at det påvirker regionens konkurrenceevne.

Det har fået EU til at øremærke 20 pct. af deres corona-genopretningspakke på 795 mia. euro til at løfte den digitale infrastruktur på tværs af EU. Og det vil forventeligt give genlyd blandt de europæiske telekom-virksomheder, hvorfor Nykredits strateger nu anbefaler en overvægt i sektoren.

”Det er gået lidt under radaren, at digitaliseringen er et nøgletema i EU’s NextGen-plan. De fleste kæder genopretningen sammen med de grønne initiativer, som uden tvivl også vil få stor betydning for regionen i de kommende år, men minimum 20 pct. af midlerne er faktisk øremærket digitalisering. Midlerne vil blive udmøntet forskelligt fra land til land, men fælles for alle er et ønske om en betydelig opskalering og modernisering af den digitale infrastruktur med udbygning af eksempelvis fibernettet. Det gælder ikke mindst i Tyskland, hvor næsten 50% af midlerne i NextGen målrettes digitale tiltag,” siger Frederik Romedahl, der er senioranalytiker i Nykredit.

Europæisk telekom har traditionelt været en sektor, som investorerne er styret uden om, og hvis eneste kvalitet er, at den er billig. Vi vurderer dog, at det øgede politiske fokus vil få betydelige markedsmæssige implikationer for regionens teleaktier over den kommende tid.

Frederik Romedahl, senioranalytiker i Nykredit

Slut med titlen som klassisk value-trap

Senioranalytikeren forventer også, at pandemiens afledte behov for øget hjemmearbejde har medvirket til, at landets digitale efterslæb nu tegner sig blandt de varmeste politiske temaer frem mod det tyske parlamentsvalg i september. Og det fokus kan yderligere være med til at løfte den europæiske telekom-sektor op i lyset.

”Europæisk telekom har traditionelt været en sektor, som investorerne er styret uden om, og hvis eneste kvalitet er, at den er billig. Vi vurderer dog, at det øgede politiske fokus vil få betydelige markedsmæssige implikationer for regionens teleaktier over den kommende tid. I vores optik er de nye politiske prioriteringer ringe afspejlet i markedet i dag, og vi vurderer, at den dystre stemning om sektoren som klassisk ”value-trap” med stabil indtjening men ringe vækstpotentiale kan være under forandring,” siger Frederik Romedahl.

Foruden EU’s digitaliseringsbølge er telesektoren indirekte eksponeret mod genåbningen, der vil materialisere sig i øget indtjening på roaming i takt med bedringen i europæisk turisme. Dertil kommer indtjeningen på bl.a. store sportsbegivenheder som bl.a. EM i fodbold, der vil understøtte indtjeningen hos flere af de største selskaber i sektoren via reklamer og streaming.

Sektoren kan være interessant i længere tid

Men hvad er så de største risici ved den sektor, som investorerne har haft en tendens til at styre udenom?

”Det er jo en defensiv sektor, som betyder, at den har en relativt konstant indtjening, selv i perioder med økonomisk ståhej og uro. Til gengæld er den mere følsom overfor stigende renter, men her vil jeg vurdere, at de europæiske telekom-aktier faktisk er en lidt bedre havn at ligge i ift. de øvrige defensive sektorer,” siger Frederik Romedahl og fortsætter.

”Den største risiko er nok, at de gode hensigter om at løfte den digitale infrastruktur i Europa aldrig kommer ud at leve. Kort sagt at vi kommer til at høre en masse snak, men ikke så meget handling. Vores vurdering er dog, at behovet er så afgørende og den politiske bevågenhed så stor, at de allokerede midler og store planer rent faktisk vil munde ud i konkrete projekter, som de store spillere i markedet vil nyde godt af.”

EU’s NextGen-plan

  • EU-landene færdiggjorde i slutningen af april deres indstillinger til EU’s Next Generation-pakke (NextGen), der over de kommende år bliver afgørende for økonomiens genopretning via investeringer i klima og digitalisering.
  • Pakken indeholder midler (lån og overførsler) til medlemslandene for samlet EUR 795 mia. (5,5% af 2019-BNP), der fordeles efter bl.a. befolkningsstørrelse, økonomiske strukturer og BNP-tab under krisen. Det gør Italien og Spanien til regionens største modtagere.
  • Pakken kommer med en række krav, og det første og mest omtalte er kravet om, at mindst 37% af midlerne i NextGen dirigeres mod klimarelaterede tiltag.
  • Hvad der til gengæld er gået mere under radaren, er landenes massive satsning på at udbygge den digitale infrastruktur. EU har stillet krav om, at min. 20% af midlerne går til at løfte den digitale udvikling i, og selv om de udmøntes på forskellig vis, men har alle lande et ønske om en betydelig opskalering og modernisering af den digitale infrastruktur.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Frederik Romedahl Poulsen

Senioranalytiker i Nykredit Markets

Frederik har fokus på global makroøkonomi og politik, samt dets betydning for de finansielle markeder.

Relaterede Artikler

Aktier | 2 min

Bliver du ramt, hvis der kommer en højere aktieskat?

Regeringen har for nylig foreslået at hæve den høje aktieskat fra 42% til 45%. Nykredits privatøkonom, Camilla Schjølin Poulsen, giver en hurtig guide til at vurdere, om du er i farezonen, og hvad du potentielt kan justere på.
Aktier | 5 min

Frygten for at købe på toppen kan spænde ben for dit afkast

Vi drømmer alle om at købe på bunden og sælge på toppen, og mange forholder sig aktuelt afventende over at gå ind i et marked, der er steget over lang tid. Ifølge chefstrateg Frederik Engholm kan det dog også koste dyrt at vente på et fald.
Aktier | 6 min

Sådan finder porteføljemanageren de virkelig værdifulde selskaber

Aktiekursen siger ikke særlig meget om, hvad en virksomhed er værd – kun hvad alverdens aktionærer er villige til at betale for en bid af kagen. Porteføljemanager, Anders Rytter Bockhahn, deler sine bedste råd til at finde de virkelig værdifulde virksomheder.