Analyse: Hvor hurtigt indhenter markederne de negative udsving?

Udsving er en uundgåelig del af livet som investor på aktiemarkedet. Men hvor hurtigt indhenter markedet de pludselige fald, som der sandsynligvis kan komme flere af i den kommende tid? Det giver Nykredits senioranalytiker, Frederik Romedahl, svar på.

Selv om det brede aktiemarked i snit er steget med 8 pct. årligt over de sidste år 30 år, så har de fleste investorer mærket, at vejen mod det gennemsnitlige afkast er brolagt med udsving og hovedbrud.

Senest dykkede et nervøst marked 5,5 pct. fra start-september til start-oktober tricket af bl.a. den konkursramte kinesiske ejendomsgigant, Evergrande. Og spejder du ud i horisonten vokser nervøsiteten i markedet pga. forsyningsproblemer, stigende energipriser, høj inflation og spekulationer om centralbankernes næste træk. Faktorer, der alle kan få markederne til at svinge i den kommende tid.

I den forbindelse har vi bedt senioranalytiker i Nykredit, Frederik Romedahl, om at undersøge, hvad der sker, når markederne først er faldet 5%, og hvor hurtigt markedet kommer sig over de pludselig dyk, der ikke er dybe som den store corona-korrektion, men som er ubehagelige nok til at spille selv den mest stålsatte investor et puds.

Det kan koste dyrt at hoppe ind og ud

Helt konkret har senioranalytikeren undersøgt, hvor lang tid aktiemarkedet har været om at komme sig over alle de 5%-korrektioner (fald, der sker indenfor én måned, red.), der har været i løbet af de sidste 10 år. I nogle tilfælde er dykket fortsat ned, i andre tilfælde er udviklingen vendt, men samlet set er resultatet opløftende.

”Konklusionen er, at markedet i 6 ud af 10 tilfælde har genvundet det tabte efter 3 måneder – og endda med en lille gevinst på toppen. Det understreger fornuften i at holde fast i sine investeringer, når markederne begynder at falde. De investorer som sælger ud, fordi de enten bliver bekymrede eller vil forsøge at tage en gevinst hjem, vil ofte ende med at skulle købe sig ind igen på et dyrere niveau, fordi de ikke er hurtige nok til at komme tilbage i markedet. Så det vil ofte være en tabsgivende strategi at hoppe ind og ud af markedet, hvis man har en overordnet strategi om, at man gerne vil være investeret. Og så skal man heller ikke glemme, at det er forbundet med omkostninger at købe og sælge,” siger Frederik Romedahl.

Hvor hurtigt indhenter markedet et tab på 5%?

  • Efter 1 måned har vi i 40% af tilfældene hentet det tabte. Markedet er gennemsnitligt steget 2,8%
  • Efter 2 måneder har vi i 50% af tilfældene hentet det tabte. Markedet er gennemsnitligt steget 4,1%
  • Efter 3 måneder har vi i 60% af tilfældene hentet det tabte. Markedet er gennemsnitligt steget 6,1%.
  • Efter 6 måneder har vi i 90% af tilfældene hentet det tabte. Markedet er gennemsnitligt steget 9,2%.

Beregningerne er baseret på de i alt 18 korrektioner på 5 pct., som der har været i det brede aktieindeks MSCI AC World i løbet af de sidste 10 år. I 16 ud af 18 tilfælde var markedet i de efterfølgende 3 måneder steget. De to undtagelser var de fald, der kom i kølvandet på corona-krisen i 2020 og handelskrigen mellem USA og Kina i 2018.

Ikke kun medvind på cykelstien

Når de hurtige udsving sætter ind, gælder det om at holde øjnene på bolden og se faldet i en større kontekst.

”Vi befinder os aktuelt i en global økonomi, der er i gang med at genvinde terræn oven på corona, og det er det helt overordnede scenarie, man skal have i baghovedet. Undervejs vil vi helt naturligt få mindre dyk, som da der i sensommeren var bekymring for udbredelsen af delta-varianten i USA, og vi for noget tid siden oplevede rystelser på grund af Evergrande. Der vil hele tiden komme den type nyheder, der sætter markedet i bevægelse.”

Senioranalytikeren understreger, at vi faktisk har haft en periode med forholdsvis få mindre korrektioner, og at vi sandsynligvis kigger ind i en periode med flere udsving.

”Inden corona har vi generelt haft en meget lang opsvingsperiode i global økonomi som helhed, der sammen med lave renteniveauer har medvirket til at begrænse mængden af korrektioner. Som investor skal man dog være bevidst om, at der ikke findes nogen free lunch i aktiemarkedet. Du bliver netop godt betalt, fordi du løber en risiko, og min vurdering er, at vi kommer til at se mere volatilitet i markedet. Det betyder ikke, at vi kommer til at opleve store fald, men udsvingene på aktiemarkedet vil fortsætte. Markedet er ved at tilpasse sig en verden, hvor der ikke kun er medvind på cykelstien fra penge- og finanspolitikken, og hvor renterne skal lidt op,” siger Frederik Romedahl og slutter:

”Overordnet set er vi dog stadig optimistiske ift., at den globale vækst vil være solid, og at vi har nogle opmærksomme centralbanker, der ikke ønsker at sætte genopretningen over styr.”

Frederik Romedahl Poulsen

Senioranalytiker i Nykredit Markets

Frederik har fokus på global makroøkonomi og politik, samt dets betydning for de finansielle markeder.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Relaterede Artikler

Aktier | 6 min

Energikrisen med investor-briller

Hvad er op og ned i energikrisen? Hvad er udsigterne til at gøre Europa uafhængig af russisk gas? Og hvor stiller hele miseren dig som forbruger – og som investor? Læs med her.
Aktier | 3 min

Aktiemarkedet er i stormvejr - sådan skal du forholde dig som investor

Krig i Ukraine, coronafrygt i Kina og kraftige rentestigninger har været med til at sende aktiemarkederne ud et kraftigt stormvejr. Nykredits senioranalytiker, Frederik Romedahl Poulsen, tager temperaturen på aktiemarkedet og formueekspert Jeanette Kølbek giver gode råd til, hvordan du skal agere som investor.
Aktier | 5 min

Farvel til den allersidste russiske aktie

Nykredit og Sparinvest har solgt sin sidste russiske aktie - men hvorfor først nu? Hvem køber egentlig de russiske værdipapirer, som hele verden står i kø for at sælge? Nykredits direktør for Asset Management, Ralf Magnussen, giver svar på tiltale.