Aktiemarkedet er i stormvejr - sådan skal du forholde dig som investor

Krig i Ukraine, coronafrygt i Kina og kraftige rentestigninger har været med til at sende aktiemarkederne ud et kraftigt stormvejr. Nykredits senioranalytiker, Frederik Romedahl Poulsen, tager temperaturen på aktiemarkedet og formueekspert Jeanette Kølbek giver gode råd til, hvordan du skal agere som investor.

2022 har indtil videre været hård ved aktiemarkederne. Alene den sidste måned har modvinden på markederne resulteret i, at globale aktier har tabt hele 7 procent. Og ifølge senioranalytiker, Frederik Romedahl Poulsen, bunder usikkerheden i flere faktorer.

Den dominerende faktor synes dog at være de kraftige rentestigninger, der afspejler den forhøjede inflation, stramme arbejdsmarkeder og deraf tilpasning af forventninger til pengepolitikken. Både i den europæiske såvel som den amerikanske centralbank har man fremrykket og løftet den forventede rentebane i markedet.

Hensigten er at skabe en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, forklarer Frederik Romedahl Poulsen.

“Men historisk set har det været svært at ramme den rette dosering, hvilket får nogle investorer til at frygte, at økonomien ultimativt vil knække halsen ved en så hastig tilpasning i finansielle vilkår”

Kinesisk coronafrygt og krigen i Ukraine truer væksten

Kinesernes frygt for omikron-varianten har blandt andet ført til en total nedlukning af Shanghai, hvor verdens største havn ligger. Det har resulteret i en klar svækkelse af væksten, hvilket med stor sandsynlighed vil smitte af på de globale forsyningskæder.

Det er ikke længere et spørgsmål om, men derimod et spørgsmål om hvornår Kina må opgive at forfølge nultolerancepolitikken, da den på sigt kan bringe økonomien langvarigt i knæ, vurderer Frederik Romedahl Poulsen.

“Afstår kineserne fra nultolerancepolitikken, kan det med korte træk mildne bekymringerne om global vækst,” forklarer han.

Også krigen i Ukraine udgør en risiko, selvom dens betydning i markedet synes aftaget. Ifølge Frederik Romedahl Poulsen er der dog stadig risiko for, at der bliver sat prop i de russiske gasleverancer, hvilket vil resultere i en markant svækkelse af den europæiske vækst.

Forventer stigende aktiekurser sidst på året

Over den kommende tid forventer Frederik Romedahl Poulsen en generel svækkelse i nøgletallene som en reaktion på den store usikkerhed. Omvendt kan bekymringerne om Kina, Ukraine og energiforsyninger dæmpes betydeligt på relativt kort tid, vurderer han.

“Det betyder, at dynamikken i markedet sagtens kan skifte til det bedre, hvis disse katalysatorer kommer i spil - ikke mindst i Europa og Kina. Jeg forventer dog, at aktievolatiliteten forbliver på et forhøjet niveau - også selvom det nedadrettede pres på aktier ventes at klinge af,” siger Frederik Romedahl Poulsen.

Han ser ikke anledning til at forvente en stor kortsigtet reversering i markedet - blandt andet fordi en del af tilpasningen i aktiekurserne også er et resultat af et større skifte op i lange renter. Dog forventer Frederik Romedahl Poulsen, at markedet ligger højere sidst på året i forhold til i dag. Det er dog en forventning, der er blevet nedtonet som et resultat af rentebevægelserne.

Sådan forholder du dig som investor i et uroligt marked – tre gode råd til dig fra Nykredits formueekspert, Jeanette Kølbek.

  • Tænk langsigtet og hav is i maven
    Vi oplever nogle voldsomme udsving i øjeblikket, og det kan have psykologisk påvirkning. Historisk set vil der dog altid komme en modreaktion efter et stort fald i markederne. Derfor bør du som investor have langt perspektiv på dine investeringer og holde fast i din investeringsstrategi og risikoprofil - også når markederne falder som nu. Uroen på aktiemarkedet kan dog også være en god lejlighed til at genbesøge din risikoprofil.
  • Afspejler din aktieandel den risiko, du vil løbe?
    Et godt råd er at gennemgå din portefølje og sikre, at sammensætningen mellem de enkelte aktivklasser stemmer overens med din risikoprofil. Har kan du eksempelvis lægge mærke til, om du har for mange eller for få aktier. Har du blandet din portefølje således, at der ikke kun er aktier og obligationer, men måske også andre typer af aktiver, som agerer anderledes? Eksempelvis infrastruktur, som traditionelt set har færre udsving end aktier.
  • Spred dine investeringer over flere lande og sektorer
    Spredning er redning: Det er altid en god idé at sikre, at din portefølje har en god risikospredning. Dels mellem de enkelte aktivklasser, men også nede i de enkelte aktivklasser. Rentestigninger kan eksempelvis ramme nogle sektorer hårdere end andre.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Frederik Romedahl Poulsen

Senioranalytiker i Nykredit Markets

Frederik har fokus på global makroøkonomi og politik, samt dets betydning for de finansielle markeder.

Relaterede Artikler

Aktier | 18 min

Sådan vil sommerens volatile markeder påvirke efteråret

De økonomiske markeder har henover sommeren været mere volatile end normalt. Samtidig har en række skelsættende politiske begivenheder givet yderligere udsving. I denne udgave af Investor Insights er vi trukket i arbejdstøjet igen, og chefstrateg hos Nykredit, Klaus Dalsgaard, giver sin analyse af, hvordan sommerens begivenheder vil påvirke de kommende måneder.
Økonomi | 3 min

Gaskrise dæmper forventningerne til ECB’s renteforhøjelse

Mens efteråret og kulden nærmer sig, truer Putin fortsat med at stoppe de russiske gasleverancer til EU. Det skaber øget bekymring for den europæiske økonomi i Nykredit, som derfor dæmper forventningerne til den Europæiske Centralbanks renteforhøjelser. Federal Reserve forventes at stramme pengepolitikken yderligere frem mod slutningen af 2022.
Økonomi | 4 min

Slut med negative renter - men pas alligevel på med kontantbeholdningen!

De stigende renter har fået en række pengeinstitutter - herunder Nykredit - til at droppe negative renter for privatkunder, der har indestående på kontoen. Men selvom du nu kan have formuen stående i kontanter uden at betale for det, anbefaler seniorspecialist hos Nykredit, Jeanette Kølbek, at man stadigvæk har øje for investeringsmuligheder.