Den Europæiske Centralbank hæver renten med 0,5 %, mere end tidligere meddelt

D. 21. juli annoncerede Den Europæiske Centralbank en forhøjelse af alle tre nøglerentesatser med 50 basispoint. Det var væsentligt højere end det tidligere meddelte mål med en justering på 25 basispoint. Ifølge Nykredits senioranalytiker Frederik Romedahl Poulsen kom den store justering som noget af en overraskelse for de fleste. Centralbanken lancerede samtidig et nyt økonomisk støtteprogram til nødlidende medlemslande.

En renteforhøjelse fra Den Europæiske Centralbank (ECB) har været ventet i et stykke tid, men ifølge Frederik Romedahl Poulsen, senioranalytiker i Nykredit, blev størrelsen på forhøjelsen den 21. juli overraskende høj.

“De fleste analytikere - inklusiv os selv - havde kun forventet en stigning på 25 basispoint. Så at ECB i stedet valgte at hæve renten med 50 basispoint, var noget af en overraskelse. Det afveg også fra centralbankens egen guidance fra det forrige møde, hvor man ret klart signalerede en kommende stigning på 25 basispoint”, siger Frederik Romedahl Poulsen og tilføjer:  ”Det er nok også derfor, ECB nu dropper sin forward guidance om et større renteløft i september.”

Fremover vil rentebeslutningerne fra ECB i stedet følge en “meeting-to-meeting” tilgang, og dermed undgå at binde centralbanken til en guidance fra tidligere møder. Men at ECB nu har forkastet sin egen guidance kan, ifølge Frederik Romedahl Poulsen, samtidig ramme ECB negativt:

“I den aktuelle situation med stor usikkerhed, giver det god mening ikke at binde sig til et løfte. Men i min optik risikerer ECB, at deres udmeldinger simpelthen bliver tolket mindre troværdigt fremover. Derfor må behovet for at agere nu og her have opvejet den bekymring.”

Nyt økonomisk støtteprogram til “uhensigtsmæssige markedsdynamikker”

Udover den overraskende høje rentestigning meldte ECB også ud, at man nu etablerer et nyt opkøbsprogram til bekæmpelse af såkaldt uhensigtsmæssige markedsdynamikker. Programmet kaldes Transmission Protection Instrument (TPI) og er som udgangspunkt ikke begrænset i størrelse.

“Med opkøbsprogrammet signalerer ECB, at de er klar til hjælpe nødlidende medlemslande, hvis økonomien ender et alvorligt sted. Dog står det hen i det uvisse, hvad ECB egentlig definerer som alvorligt. Men programmet er i sig selv en vigtig støtte til et land som f.eks. Italien, der lige nu kæmper med både en dyb regeringskrise og gæld. Programmet kan medvirke til at sikre den finansielle stabilitet uden reelt at blive aktiveret,” fortæller Frederik Romedahl Poulsen.

For at aktivere TPI er det dog nødvendigt, at medlemslandet opfylder en række krav. Modtagerlandet

  • skal opfylde EU’s budgetregler
  • må ikke have alvorlige makroøkonomiske ubalancer
  • skal have en troværdig plan for fremadrettet finanspolitisk stabilitet

Desuden skal modtagerlandet opfylde reformkravene i den europæiske genopretningspakke Next Generation EU, der blev indført under coronapandemien, og som forventes at køre frem til 2026.

“Kriterierne er tydeligt indrettet således, at de giver regeringerne i hårdt ramte lande, et incitament til at gennemføre reformer. Det vil formentlig være vigtigt, når eksempelvis en ny - og måske populistisk - regering bliver valgt i Italien, der måske kunne fristes til at give urentable gaver til vælgerne”, vurderer Frederik Romedahl Poulsen.

ECB vil fortsat agere proaktivt

Med rentestigning og et nyt økonomisk hjælpeværktøj viser ECB, at man balancerer mellem at ville tøjle inflationen og undgå en større recession, mener Frederik Romedahl Poulsen.

“ECB tror fortsat på, at en stabilisering af energipriserne vil medvirke til at bringe inflationen ned. Desværre tyder de seneste tegn på endnu højere forventninger til inflation og et tiltagende lønpres i blandt andet Tyskland. Det øger usikkerheden, og derfor ser ECB det stadigvæk som hensigtsmæssigt at agere proaktivt på risikoen for, at inflationen forbliver på et højt niveau. En tilgang, som ECB vil fastholde fremover ved de kommende møder,” siger Nykredits senioranalytiker Frederik Romedahl Poulsen.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Frederik Romedahl Poulsen

Senioranalytiker i Nykredit Markets

Frederik har fokus på global makroøkonomi og politik, samt dets betydning for de finansielle markeder.

Relaterede Artikler

Økonomi | 4 min

Stor risiko for gasrationering i Europa

En gradvis forværring af forsyningssituationen i Europa gør gasrationering til vinter mere og mere sandsynlig. Allerede sidste år begyndte de russiske gasleverancer til Europa at vige, og siden er det stort set kun gået én vej. Senest er der siden starten af juni skruet yderligere ned, og i weekenden annoncerede Rusland, at man lukker for den vigtige gasrørledning Nord Stream 1. Det betyder, at europæerne kan havne i en vinter, hvor der ikke er gas nok. Særligt hvis vinteren bliver kold.
Økonomi | 6 min

Ny strategiupdate sætter ord på svingende aktiekurser og den raserende gaskrise

Nykredit har netop udgivet sin seneste strategiupdate, der ser nærmere på sommerens svingende aktiekurser samt hvor kurserne nu er på vej hen. Nykredits chefstrateg Klaus Dalsgaard sætter også ord på konsekvenserne af gaskrisen, og hvordan en vedholdende amerikansk centralbank underminerer væksten i vesten og presser selskabers indtjening.
Økonomi | 5 min

Derfor giver de økonomiske udsigter anledning til undervægt på aktier

Nykredits nuværende undervægt på aktier bunder i historisk data, hvor særligt det amerikanske jobmarked spiller ind. Hvordan det hænger sammen med aktiemarkedet og din formue, fortæller chefstrateg i Nykredit, Karsten Vagn Hansen mere om her.