Det spørger kunderne om – det svarer eksperterne

Skal jeg investere nu? Hvad skal jeg investere i? Skal jeg samle op i bankerne? Vi har samlet til bunke af de spørgsmål, vi oftest hører fra vores kunder lige nu – og bedt senioranalytiker Frederik Romedahl og formueekspert Jeanette Kølbek om at svare på dem.

Spørgsmål

Jeg er i nedsparingsfasen og har kun kontanter, der max kan holde 8-12 måneder på kontoen. Er det et dårlig tidspunkt at sælge lige nu, så jeg har lidt flere midler på kontoen? Eller er det bedre at vente lidt?

Jeanette Kølbek svarer

”Det er vanskeligt at sige med sikkerhed, hvad der kommer til at ske på de finansielle markeder på den korte bane (indenfor 12 måneder). I denne situation vil jeg anbefale dig, at du stiller dig selv spørgsmålet: Hvad synes jeg er værst? At gå glip af en aktiekursstigning, eller opleve et fald i aktiekursen, siger Jeanette Kølbek og fortsætter:

”Antag at du sælger i dag, men først har behov for pengene om 8-12 måneder. I dette tilfælde kan aktierne stige i den mellemliggende periode, fra du har solgt dem til du skal bruge pengene, og du gå glip af en aktiekursstigning. Eller antag at du venter med at sælge til du skal bruge pengene, og aktiekurserne er faldet i den mellemliggende periode, så du oplever et tab i den periode. Er det værste for dig at gå glip af en aktiekursstigning, så skal du vente med at sælge indtil om 8-12 måneder. Er det derimod værre at opleve et fald i aktiekursen, så skal du sælge nu”.

Spørgsmål

Krigens betydning for markedet er måske ikke stor lige nu, men hvad hvis krigen eskalerer? Hvad er inddiskonteret i priserne,  fred eller opskalering?

Frederik Romedahl svarer

”Generelt har krigen efterhånden en forholdsvist begrænset betydning i markedet, så længe selvfølgelig at halescenarier som ny eskalering uden for Ukraine ikke bliver aktuelt. Fred i Ukraine vil selvfølgelig på alle måder være det ønskede udfald (også i finansmarkederne), men betydningen af krigen, der hidtil primært er gået via råvarekanalerne, synes klart at have aftaget. Det vidner udviklingen i gasprisen, der er faldet tilbage på niveau med situationen inden krigen, om.

Spørgsmål

Skal jeg investere nu – vil vi opleve positivt aktieafkast det næste stykke tid?

Jeanette Kølbek svarer

”Der er et ordsprog, der lyder  ”Time in the market beats timing the market”. Vi erfarer gentagende gange, at de investorer, som er i aktiemarkedet for en længere periode, også er dem, som opnår det bedste afkast. Modsat investorer som forsøger at time markedet, hvilket er meget vanskeligt, da ingen ved om aktiemarkedet vil give positivt eller negativt afkast den kommende tid, siger Jeanette Kølbek og fortsætter:

”Er man bekymret over at investere hele eller dele af opsparingen på en gang, så vil jeg altid anbefale at investere lidt mindre beløb løbende. På den måde får man spredt købskurserne og opnår en gennemsnitlig købskurs som sandsynligvis er bedre, end hvis man investerer det hele på én gang. Investeres det hele på én gang er man mere følsom, hvis aktiemarkedet efterfølgende falder, idet man ikke har flere penge til at købe op til en billigere kurs. Hvad der er mest fordelagtigt er selvfølgelig vanskeligt at sige med sikkerhed, da det kommer an på, om aktiemarkedet falder eller stiger efterfølgende”.

Spørgsmål

Hvordan ser vi på international samhandel i disse tider - og hvad er indpriset?

Frederik Romedahl svarer

”Aftagende samhandel i verden fremover er blevet klart mere sandsynligt, og Ukraine-krigen er det seneste eksempel på, at stormagternes interesser ikke er ensartede. Det er dog set ud fra de fleste geopolitiske eksperters synspunkt ikke noget nyt. Men det er helt klart, at den langsigtede betydning for fx global vækst ved større global splittelse kan blive markant. Lavere global vækst betyder potentielt et ringere underlag for virksomhedernes indtjening, men effekten heraf vil nok mærkes over mange år. Det afspejler situationen i fx aktiemarkedet næppe endnu, og det handler nok primært om, at omfanget er meget svært at kvantificere”.

Spørgsmål

Hvad skal man investere i, i øjeblikket?

Frederik Romedahl svarer

”Vi har i den nuværende situation lavere risiko i vores anbefalede porteføljer end normalt. Det betyder flere stats- og realkreditobligationer, og færre virksomhedsobligationer og aktier. Dermed ikke sagt, at vi ikke har eksponering mod de mere risikofyldte aktivklasser -  men som sagt i mindre grad end normalt”.

Spørgsmål

Er aktierne ikke steget for meget de seneste måneder i forhold til de usikkerheder, vi har i øjeblikket?

Frederik Romedahl svarer

”Vores grundholdning er også, at aktier i øjeblikket ser dyre ud i sammenligning med fx obligationer. Men meget handler om tidsperspektiv, og langsigtet er det fortsat vores holdning, at aktier vil give det højeste afkast i sammenligning med obligationer. Men på den korte bane har vi færre aktier i porteføljen end normalt.

Spørgsmål

Skal jeg samle op i bankerne, eller er det fair, at de er faldet så meget i kurs på så kort tid?

Frederik Romedahl svarer

”Globale finansaktier har den seneste måned tabt knap 10%, mens faldet i det brede marked (MSCI AC World) ligger i omegnen af 0,5%. Der hviler i sagens natur fortsat en god portion usikkerhed omkring bankaktierne, da indvirkningen på det finansielle system af de foreløbige hændelser i USA og Eurozonen stadig er uklar. I den henseende er de seneste kursfald ikke kommet uberettiget, siger Frederik Romedahl og fortsætter:

”Når det er sagt, så ser vi fortsat fine muligheder i finansaktierne - navnlig i de europæiske bankaktier. Renteudviklingen er fortsat understøttende for indtjeningen, og økonomien ser fortsat væsentligt bedre ud, end man kunne have frygtet i lyset af usikkerheden om energipriserne. Vi har af den grund overvægtede finansaktier, men som sagt ikke pga. den seneste tids kursfald, som er en naturlig konsekvens af den øgede usikkerhed”.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Frederik Romedahl Poulsen

Senioranalytiker i Nykredit Markets

Frederik har fokus på global makroøkonomi og politik, samt dets betydning for de finansielle markeder.

Relaterede Artikler

Investeringsmarkeder | 6 min

Positive vækstudsigter skubber til Nykredits sektorstrategi

Positive vækstudsigter sender Industri og Råvarer op i Nykredits justerede sektorstrategi. Men strategien er også præget af længere udsigter til at renterne begynder at falde, forklarer chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm.
Investeringsmarkeder | 9 min

Elektrificering - en stærk investeringstrend i Europa

En omfattende omstilling af automobilsektoren og et paradigmeskift inden for opvarmningen af boliger gør elektrificering til en stærk investeringstrend i Europa. Nyt Issue Brief fra Nykredit Asset Management zoomer ind på elektrificering.
Investeringsmarkeder | 2 min

ECB hæver renten med 25 basispunkter

Den Europæiske Centralbank hævede torsdag som ventet renten med 25 basispunkter, og varslede samtidig yderligere renteforhøjelser.