Etableringskonto

Etableringskonto giver dig mulighed for at få økonomiske fordele ved opstart af din egen virksomhed.

Hvis du har en drøm om i fremtiden at blive selvstændig, giver en Etableringskonto dig mulighed for at få en økonomisk fordel, når du vælger at starte din egen virksomhed. Med en Etableringskonto kan du nemlig få fradrag for dine indbetalinger.

Hvem kan oprette en Etableringskonto?

  • Du skal være fuldt skattepligtig i Danmark og ikke have nået folkepensionsalderen.
  • Du skal i indkomståret have haft almindelig lønindtægt eller have haft overskud eller lønindtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed indtil fem år efter etableringen af selvstændig virksomhed.
  • Indbetalingen skal minimum udgøre 5.000 kr. og maksimum 60% af din nettolønindtægt for et indkomstår. Du kan dog altid indbetale op til 250.000 kr.

Etablering af virksomhed

Der gælder også særlige regler for, hvordan og hvornår du skal etablere din virksomhed. Etableringen skal blandt andet være sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

Iværksætterkonto eller Etableringskonto?

Indbetalinger på en Iværksætterkonto kan trækkes fra i din personlige indkomst og kan på den måde være med til at reducere en eventuel topskat. Betaler du ikke topskat, kan Etableringskonto være mere relevant for dig. Indbetalinger på en Etableringskonto kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst.
Læs mere om Iværksætterkontoen

Renten
Renten er variabel og tilskrives årligt.

Se aktuel rentesats

Se de gældende bankvilkår