Hvad kan din opsparing gøre for dig?

På knap fem år er danskernes indestående i banken steget med ca. 200 mia. kr. til knap 1.000 mia. kr. Det betyder, at hver dansker over 18 år i gennemsnit har godt 215.000 kr. stående kontant – enten til 0% eller negativ rente ved større indlånsbeløb.

Det aktuelt lave renteniveau betyder sammen med inflationen, at pengene på kontoen taber købekraft for hvert år. Derfor anbefaler vi, at man ser på andre muligheder. Det kunne være at bruge penge på forbedringer i boligen, nedbringelse af anden gæld eller hjælp til børn/børnebørn med arveforskud.

Alternativt anbefaler vi, at man overvejer at investere hele eller dele af beløbet. Investerer man 500.000 kr. i dag i en portefølje med 50% aktier og 50% obligationer, vil der efter fem år forventeligt være en forskel på over 80.000 kr. frem for at lade dem stå på kontoen. Tallene er beregnet på baggrund af samfundsforudsætninger for 2020 og er efter investeringsomkostninger og inflation på 1,8%.

 

Sammenligner man et indlån til 0% i rente med at investere i værdipapirer er det vigtigt at huske på, at der er tale om en højere risiko ved at investere. Det er prisen for at opnå muligheden for et positivt afkast i det aktuelle marked. Derfor anbefaler vi også, at man får den rette rådgivning, herunder klarlagt risikoprofil og tidshorisont, før man tager en beslutning om, hvordan man vil placere sin formue. Er ens tidshorisont under 3 år, eller 5 år ved lav risiko, anbefaler vi altid, at man står kontant.

Hvor stort et beløb bør man have stående på kontoen til uforudsete udgifter?

En tommelfingerregel er, at man maksimalt har brug for et beløb svarende til halvanden eller to månedslønninger efter skat på sin bankkonto. Har man mere end det, og har man ingen planlagte større udgifter i nær fremtid, bør man overveje en bedre placering af pengene.

Læs mere om Nykredit OpsparingsInvest.

Kom godt videre

Formue | 2 min

Fire gode råd, hvis du frigiver formue ved opkonvertering

Hvis man har valgt at frigive noget af sin formue ved en opkonvertering af sit boliglån er der fire muligheder, der er gode at kende, fortæller Jeanette Kølbek, privatøkonom i Nykredit.

Bæredygtige finansielle ydelser

Nykredit ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling i samfundet, og gør dette ved at integrere bæredygtighedsbetragtninger i investeringsprocessen.
Formue | 20 min

Tre politiske begivenheder, som er interessante for investorerne i 2022

Hvordan kan årets største politiske begivenheder påvirke markederne? Det forklarer chefstrateg, Frederik Engholm, når vi zoomer ind på præsidentvalgene i Italien og Frankrig og midtvejsvalget i USA.