Pensionsopsparing: Kan det betale sig?

Er din pensionsopsparing for høj, risikerer du at blive modregnet i offentlige ydelser, når du går på pension – det kaldes samspilsproblematikken.

Derfor skal du være opmærksom på, hvordan du forvalter din opsparing, så du sikrer, at pengene rækker til pensionstilværelsen.

Mange danskere har en tvungen opsparing via deres arbejdsmarkedspensionsordning, men de færreste er klar over, at de kan risikere at få mindre udbetalt, end de har sparet op. Det skyldes den såkaldte samspilsproblematik, der betyder, at du kan blive modregnet i offentlige ydelser, hvis pensionsopsparingen overstiger den tilladte grænse.

Det betyder dog ikke, at det ikke kan betale sig at spare op til pension. Men det har betydning for, hvordan du bør vælge at spare op, og hvordan du vælger at få din pension udbetalt. Begge dele kan være afgørende for, hvor langt pensionen rækker, og hvor meget du alt i alt vil få udbetalt.

Læs også: Seks råd til en god pensionsopsparing

  • Hvad betyder samspilsproblematikken for dig?

Samspilsproblematikken dækker over, at du kan risikere at blive trukket i offentlige ydelser, når du går på pension, hvis din pension er af en vis størrelse. Tag fat i din rådgiver for at få overblik over, om og i så fald hvordan samspilsproblematikken påvirker dig.

  • Er du gift eller enlig?

Er du gift, har det indflydelse på, hvor stort et pensionstillæg du kan få. Folkepension består for de fleste af et grundeløb og et pensionstilæg. Grundbeløbet er ens for alle, men pensionstillæget er større for enlige end for gifte/samlevende.

Kilde: Danmarks statistik