Basisliv

Du kan ikke længere købe livsforsikringen Basisliv. Har du allerede forsikringen Basisliv, er der ingen ændringer – den dækker, som den hele tiden har gjort.

Med en Basisliv har du en god basisforsikring, som kan være med til at sikre din familie økonomisk, hvis du dør.

En Basisliv i tilknytning til dit kundeforhold i Nykredit kan hjælpe dine efterladte økonomisk i den svære periode efter dødsfaldet.

Hvor stor er dækningen og hvad koster den?

En Basisliv bliver udbetalt som et engangsbeløb og er oprettet med en af følgende dækninger:

Dækning Årlig præmie (2017)
125.000 475 kr.
175.000 665 kr.
210.000 798 kr.

Hvornår udløber forsikringen?

Du er dækket med det fulde beløb til og med udgangen af det år, hvor du fylder 58 år. Herefter bliver dækningen årligt nedtrappet med 1/10 af den oprindelige forsikringssum. Det vil sige, at dækningen ophører med udgangen af det år, hvor du fylder 67 år.

Skatteforhold

Forsikringen er oprettet uden fradragsret for betalingen. Det betyder samtidig, at udbetalingen fra forsikringen er skattefri.

Yderligere forsikring

Forsikringen er en god basisforsikring. Men det er vigtigt, at du har en forsikring, som svarer nøjagtigt til dine behov. Derfor anbefaler vi, at du taler med en rådgiver i Nykredit. Rådgiveren ser på hele din økonomi, det vil sige, at rådgiveren tager højde for, hvilke forsikringer du har i forvejen, din husstands økonomi og dine øvrige private forhold.

Viser rådgivningen at du har behov for en højere forsikringsdækning end på Basisliv, kan du oprette en Gruppelivsforsikring med en forsikringssum, fra 250.000 kr. og op til 2.000.000. Denne forsikring kræver, at du afgiver helbredsoplysninger, og de vurderes som tilfredsstillende.

Mister du din erhvervsevne, betaler du ikke nogen forsikringspræmie

Når du opretter en Basisliv i Nykredit Livsforsikring A/S, har du ret til at blive fritaget fra betaling af forsikringspræmien. Det betyder, at du ikke skal betale for din Basisliv i Nykredit Livsforsikring A/S, hvis du mister 2/3 af del erhvervsevne.

Forsikringsbetingelser - de nøjagtige regler

De nøjagtige regler for forsikringen, samt undtagelse for dækning, fremgår af forsikringsbetingelserne.

Læs forsikringsbetingelserne her