Præmiefritagelse

Du kan ikke længere købe forsikringen Præmiefritagelsesforsikring. Har du allerede forsikringen, er der ingen ændringer – den dækker, som den hele tiden har gjort.

Nykredits Præmiefritagelsesforsikring dækker indbetalingerne på din pensionsopsparing i Nykredit, hvis du mister erhvervsevnen.

Det betyder, at opsparingen til din pensionsordning kan fortsætte, selvom din indkomst bliver ændret betydeligt som følge af, at din erhvervsevne bliver nedsat i en kortere eller længere periode. På den måde har du sikkerhed for, at din planlagte pensionsordning er til stede, selv om du ikke har penge til selv at spare op.

Hvornår udløber forsikringen?

Forsikringen udløber ved udgangen af det kalenderår du fylder 62 år eller 67 år - alt efter hvad du valgte, da forsikringen blev oprettet.

Hvornår kommer forsikringen til udbetaling?

Forsikringen bliver udbetalt, hvis din generelle erhvervsevne nedsættes med 2/3 eller mere. Udbetalingen begynder 3 måneder efter, at du har fået konstateret nedsat erhvervsevne.

Hvis tabet af erhvervsevnen er midlertidigt, stopper udbetalingerne på det tidspunkt, hvor du genvinder erhvervsevnen. Du kan bruge udbetalingerne fra forsikringen til det, du vil – du kan også sætte dem ind på din pensionsordning.

Forsikringsbeløb og præmie

Du kunne vælge dækning svarende til den samlede årlige indbetaling til din pensionsopsparing. Præmien fastsættes ud fra dækningens størrelse og reguleres en gang om året.

Forsikringsbetingelser - de nøjagtige regler

De nøjagtige regler for forsikringen, herunder undtagelse for dækning, fremgår af forsikringsbetingelserne.

Se forsikringsbetingelserne her