Vigtigste overvejelser ved investering

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko, du er villig til at tage.

Der er flere ting, du bør overveje, inden du vælger at investere dine penge:

  • Din tidshorisont: Hvornår får du brug for pengene igen?
  • Hvad forventer du i afkast?
  • Hvor stor en risiko vil du tage?
  • Kan du klare at miste en del af - eller alle dine penge?

Hvornår skal du bruge pengene?

Når du investerer, er der stor forskel på, om du kan få brug for pengene i løbet af meget kort tid, eller om der er tale om en investering af din pensionsopsparing, som du først skal bruge om mange år. Du skal derfor overveje, hvor lang tid du kan "undvære" dine penge.

OBS: Nykredit anbefaler:

  • Du ikke investerer for penge du skal bruge i løbet af de næste 3 år.
  • Du beholder et kontant beløb svarende til 1,5 måneders nettoløn til dækning af uforudsete udgifter.

 

Hvilken risiko er du villig til at tage?

Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, hvor store udsving du vil acceptere i løbet af din investeringsperiode.

Jo større udsving du vil acceptere, jo større en andel af aktier kan du købe. Hvis det investerede beløb har stor betydning for din samlede økonomi, bør du være forsigtig og derfor ikke købe for mange aktier.

Afkast og risiko følges ad

Hvilke penge vil du investere?

Lige nu er renterne generelt så lave, at du ikke får ret meget ud af at have pengene stående på din Konto eller en almindelig OpsparingsKonto. Du bør derfor overveje, om du måske får mere ud af at binde dit indestående i en periode, eller alternativt at investere en del af - eller hele din opsparing.

Kom godt videre

Vi investerer for dig

Har du ikke selv tid til at pleje dine investeringer, eller har du bare lyst til at bruge tiden på noget andet, så overlad investeringerne til os.

Du investerer selv

Du kan spare penge, hvis du selv vil investere dine penge. Det er nemt, billigt og overskueligt at handle værdipapirer i Nykredits netbank - MitNykredit.

Du investerer sammen med os

Vi samarbejder om at investere dine penge – du træffer selv beslutningerne, men vi kommer med anbefalinger og gode råd.