Oversigt over gebyrer for depot

Her finder du en oversigt over gebyrer for depot.

 

I et depot i Nykredit Bank kan du opbevare alle former for danske og udenlandske værdipapirer mv.  
Depot og konto

Til et depot skal der føres en konto i banken til opsamling af afkast fra depotet og til betaling af depotgebyr.

  
Depotbestemmelser

For depotet gælder bankens til enhver tid gældende Depotbestemmelser.

  
Depotgebyr

Depotgebyr opkræves halvårligt i juni og december.

  
Priser for VP-depoter

VP-kontogebyr (kun VP-obligationer), pr. år
(Nedsættes forholdsmæssigt, hvis depotet indeholder VP-aktier og/eller investeringsbeviser)

*50,00 kr.  

Fondskodeafgift, VP-obligationer, pr. fondskode, pr. år

*22,50 kr.  

Fondskodeafgift, VP-aktier/investeringsbeviser
(Betales af aktieselskabet/investeringsforeningen)

*0,00 kr.  

Transaktionsgebyr (fx køb, salg, udtrækning og overførsel)

12,50 kr.  

Ændring af stamdata (fx ændring af adresse, afkastkonto, registrering af medejer og lignende)

*18,75 kr.  

Overførsel til andet pengeinstitut, pr. fondskode + Transaktionsgebyr jf. ovenfor

150,00 kr.  
maks. pr. dag600,00 kr.  

Registrering af handels-/spørgefuldmagt i VP Securities

200,00 kr.  

Registrering af frigivelser i VP Securities, pr. fondskode

200,00 kr.  

Navnenotering/afnotering af aktier/investeringsbeviser (Betales ikke i forbindelse med køb/salg)

13,75 kr.  
Depotudskrifter

Der kan udsendes følgende udskrifter fra depotet

  
Renteadvis (kan fravælges)*13,75 kr.  

Udtrækningsadvis (kan fravælges)

*13,75 kr.  

Udbytteadvis (betales af aktieselskabet/investeringsforeningen - kan fravælges)

*0,00 kr.  

Meddelelse om ændring i beholdning (kan fravælges)

11,00 kr.  

Meddelelse om andre ændringer (kan fravælges)

*13,75 kr.  

Beholdningsoversigt (kan tilvælges)

*25,00 kr.  
Andre priser

Kopi af tidligere udsendte advis, pr. stk.

200,00 kr.  
+ timeforbrug pr. time500,00 kr.  
Andre effekter
(Fysiske papirer)

For andre effekter beregnes pr. år:    

   

Opbevaringsgebyr for aktier og obligationer mv., pr. år:

  

- Depotsaldo til og med 500.000 kr. (*93,75 kr.)

0,200% + moms  

- Depotsaldo over 500.000 kr. (*min. 1.250,00 kr.)

0,125% + moms  
Udenlandske værdipapirer

Opbevaringsgebyr for både aktier og obligationer, pr. år:

   

- Værdi til og med 500.000 kr. (* min. 250,00 kr.)

0,300% + moms  

- Værdi over 500.000 kr. (* min. 1.875,00 kr.)

0,175% + moms  

Hjemsøgning af udenlandsk skat (iht. aftale), pr. fondskode

*500,00 kr.  

Overførsel til andet pengeinstitut, pr. fondskode

500,00 kr.  
+ evt. udenlandske omkostninger   

Indlevering til opbevaring/salg, pr. fondskode

500,00 kr.  

+ evt. udenlandske omkostninger

   

For udenlandske værdipapirer beregnes opbevaringsgebyret månedsvis på grundlag af den gennemsnitlige værdi i beregningsperioden. For obligationer beregnes gebyret af den nominelle værdi. For aktier beregnes det af kursværdien.

  
Nykredit obligationer

Obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S, eller obligationer udstedt af kreditforeninger, der er fusioneret med Nykredit Realkredit A/S, kan opbevares uden omkostninger i et særligt Indskrivningsdepot.

  
Unoterede kapitalandele for pension

Kurtage

 1% min. 2.500,00 pr. handel
 Depotgebyr 1.000,00 kr. pr. fondskode pr. år
*= Momspligtige gebyrer, gebyret er inkl. moms  

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.