Risikomærkning

Båd på hav - let anker, og sæt kurs mod dine drømme

Risikomærkning giver klar besked om risiko ved investering

Alle banker og finansielle virksomheder skal fra 1. juli 2011 give sine kunder klar besked om risikoen for tab ved forskellige typer investeringsprodukter og finansielle instrumenter. Risikomærkningen består i, at investeringsprodukter inddeles i tre kategorier; grøn, gul og rød.

Hvor møder jeg risikomærkningen?

Du møder typisk de risikomærkede produkter, når du investerer i investeringsforeninger via Nykredit Invest, eller når du anvender finansielle instrumenter.

Tre kategorier: Grøn, gul og rød

 • Grøn: Risikoen for at tabe det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

 • Gul: Der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

 • Rød: Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttypen er vanskelig at gennemskue.

Hvad betyder farverne?

Farverne afspejler, om der er risiko for, at du kan tabe investeringen helt/delvist, samt hvor let eller svært det er at gennemskue produktet og de mulige konsekvenser af investeringen.

Risikomærkningen afspejler ikke sandsynligheden for tab, ligesom der heller ikke tages højde for tidshorisont samt muligheden for at opnå et positivt afkast.

Risikomærkningen erstatter ikke rådgivning, og vi anbefaler, at du ikke investerer alene ud fra risikomærkningen uden at modtage rådgivning.

 

 

  Kategori

 

Beskrivelse

Investeringsproduktet mærkes "grøn" efter reglerne om risikomærkning, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb
må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Eksempler på investeringsprodukter

 • Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR

 • Skatkammerbeviser

 • Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK

 • Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter

 • Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter

 • Obligationer udstedt af Kommune Kredit

 

  Kategori

 

 

Beskrivelse

Investeringsproduktet mærkes "gul" efter reglerne om risikomærkning, hvis der er risiko for, at det investerede beløb
kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Eksempler på investeringsprodukter

 • Aktier optaget til handel på et reguleret marked

 • Erhvervsobligationer handlet på et reguleret marked

 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR

 • Investeringsforeningsbeviser (UCITS).

 • Specialforeningsbeviser

 • Strukturerede indlån

 • Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori

 

  Kategori

 

 

Beskrivelse

Investeringsproduktet mærkes "rød" efter reglerne om risikomærkning, hvis der er risiko for aat tabe mere end det investerede beløb,
eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue

Eksempler på investeringsprodukter

 • Hedgefondbeviser uanset det underliggende investeringsprodukt

 • Pantebreve

 • Unoterede aktier

 • Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked

 • Strukturerede obligationer

 • Optioner, futures, og terminsforretninger på fx: valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer

 • Renteswaps

 • Swaptioner

 • Valutaswaps

 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.