Spørgsmål og svar om NemID

Har du problemer med at bruge NemID på MitNykredit, kan du nedenfor finde svar på de mest stillede spørgsmål.

Log on

Hvordan bruger jeg NemID, når jeg skal ind på MitNykredit?

For at logge på, skal du blot indtaste dit bruger-id og din personlige adgangskode.
Når du skal signere fx en betaling, så skal du bruge en ”nøgle”, som du finder på dit nøglekort. Nøglen skal parres med et nummer, som bliver vist på din skærm. Når nøglen er indtastet korrekt, er du logget på.

Jeg er vant til at bruge mit cpr-nr. som bruger-id, kan jeg forsætte med det?

Du kan sagtens fortsætte med at bruge dit cpr.nr. Men med NemID har du mulighed for frit at vælge mellem forskellige brugerid’er:

 • NemID-nummer
  Du finder dit NemID-nummer i det brev, du har fået fra DanID, din bank eller borgerservice.
 • Cpr-nummer
  Du kan også bruge dit personnummer til at logge på med NemID.
 • Selvvalgt bruger-id
  Hvis du har oprettet et selvvalgt bruger-id til dit NemID. Du kan hele tiden ændre/oprette et selvvalgt bruger-id på nemid.nu
Jeg kan ikke se, hvor jeg skal logge på med NemID?

Klik på fanebladet ”Med NemID”, hvis du skal logge på mitNykredit med NemID.

Jeg kan ikke se, hvor jeg kan logge op med mitNykredit login?

Hvis du endnu ikke kan bruge NemID til at logge på Nykredits internetbank, skal du klikke på fanebladet ”Uden NemID”.

Kan jeg logge på mitnykredit i udlandet

Ja, hvis du medbringer dit nøglekort. Med NemID kan du logge på mitNykredit fra en hvilken som helst computer, der opfylder bankens krav til styresystem, browser og Java. Er du bortrejst længe, kan du få op til fire nøglekort udleveret af din bank, borgerservicecenter eller skattecenter. Alternativt kan du – hvis du har fast bopæl på rejsen – logge på www.nemid.nu, ændre din adresse og få op til fire nye nøglekort sendt til dig i udlandet.

 

Glemt bruger-id eller adgangskode

Jeg har glemt mit bruger-id

Gå ind på www.nemid.nu under selvbetjening. Indtast dit CPR-nummer, din adgangskode og en nøgle fra nøglekortet.

Jeg har tastet min adgangskode forkert?

Hvis du taster din adgangskode forkert fem, gange, bliver den spærret i 8 timer. Efter 8 timer bliver adgangskoden automatisk låst op og du kan igen logge ind. Hvis du igen taster forkert fem gange, bliver din adgangskode spærret og du skal have en ny adgangskode.
Hvis du har indtastet dit mobilnummer på www.nemid.nu, kan Nykredit bestille en ny adgangskode til dig på SMS og du kan herefter logge på med det samme.

Jeg har glemt min adgangskode, og skal bestille en ny

Du kan få udstedt en ny, midlertidig adgangskode ved at kontakte din bank, borgerservicecenter, skattecenter eller NemID Support. 
Hvis du har indtastet dit mobilnummer på www.nemid.nu, kan Nykredit bestille en ny adgangskode til dig på SMS og du kan herefter logge på med det samme.

 

NY og enklere adgangskode

Hvorfor er det smart at skifte til en 4-cifret adgangskode?  

4 cifre er nemmere at indtaste på din mobil. Fremover vil mange flere tjenester overgå til at bruge NemID til login på mobile platforme. Det er derfor vigtigt, at NemID er nemt at bruge her.    

Hvornår kan jeg skifte til en 4-cifret adgangskode?

Du kan allerede nu skifte til den 4-cifrede adgangskode. Det skal du gøre på www.nemid.nu via selvbetjeningen. Her vælger du selv de fire tal, og så gælder den kode alle steder, hvor du bruger NemID. I løbet af efteråret 2016 vil vi også spørge dig i netbanken – MitNykredit – om du ønsker at skifte til en ny adgangskode på fire tal, eller om du foretrækker at beholde din nuværende adgangskode. Siger du ja til at skifte din adgangskode via netbanken, vælger du den nye kode med det samme. Det vil derefter gælde alle steder.

Er sikkerheden den samme med en kode på fire tal i stedet for en kode på 6 blandede bogstaver og tal?

Ja – sikkerheden i NemID er på det samme høje niveau med en adgangskode på fire tal. Sikkerheden i NemID er ikke alene karakteriseret ved længden af adgangskoden.
Skifter du til en adgangskode på fire tal, vil den blive spærret ved tre forkerte forsøg (tidligere fem forsøg), hvilket gør det vanskeligt at gætte eller gennemprøve mange adgangskoder, uanset om et menneske eller et program forsøger at gøre det. Det vigtige er fortsat at sikre sig, at programmerne på sin PC/mobiltelefon er opdaterede – og at man passer på sin adgangskode.

Flere spørgsmål om 4-cifret adgangskodeDu få svar på flere spørgsmål om den 4-cifret adgangskode på www.nemid.nu

 

Hvornår kan du bruge NemID

Jeg har oprettet NemID gennem Nykredit.

Hvis du har oprettet NemID i Nykredit, skal du fremover logge på din internetbank med dit NemID. Hvis du ikke automatisk får NemID logon feltet frem, skal klikke på fanebladet ”Med NemId”.

Jeg har ikke netbank i Nykredit, men jeg har en kiggeadgang,
hvor jeg kan se et overblik over mit engagement,

Du kan kun anvende NemID i Nykredit, hvis du har underskrevet en internetbankaftale.
Hvis du logger på mitNykredit for at se dit overblik, skal du fortsat bruge dit Nykredit login via fanebladet ”Uden NemID”

 

Nøglekort

Hvad er et nøglekort, og hvordan får jeg det?

Nøglekortet er af pap og kan foldes til Dankort-størrelse. Alle kort er forskellige, og det er systemet, der suverænt bestemmer rækkefølgen af numre og nøgler. Der er 148 nøgler på kortet, og når du har 20 nøgler tilbage, får du automatisk tilsendt et nyt kort. Hvis du har brug for flere kort (fx før en længere rejse), kan du få udleveret op til 4 kort i din bank, på et skattecenter eller i et borgerservicecenter. Husk identifikation, som fx pas eller kørekort.

Kan jeg selv bestemme, hvornår jeg får et nyt nøglekort?

Ja. Gå ind på www.nemid.nu, vælg selvbetjening og angiv det antal nøgler, der skal være tilbage på dit nøglekort, før systemet automatisk sender dig et nyt. Du kan også ændre intervallet for hvor tit du får tilsendt nye nøglekort.

Udløber mit nøglekort?Nej, der er ingen udløbsdato.
Er nøglekortet personligt?

Ja. Det kan (og må) udelukkende bruges af den, som kortet er sendt til. Nøglekortet er tilknyttet et bestemt bruger-id og adgangskode, så man kan ikke bruge andres nøglekort. Du må naturligvis heller ikke give dit nøglekort og din adgangskode til andre – heller ikke ved at kopiere eller scanne det.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg finder en andens nøglekort?

Aflever det i et Borgerservicecenter, på et skattecenter eller i det nærmeste pengeinstitut, så det kan blive spærret og kortets ejermand kontaktet.

Må andre - fx min ægtefælle - bruge mit nøglekort?

Nej, kortet er strengt personligt og kan kun bruges med dit eget bruger-id og personlige adgangskode. Hvis du giver dit nøglekort og dine koder til andre, kan de logge på og underskrive digitalt på dine vegne alle de steder, der er tilknyttet NemID.

Kan man få sit nøglekort som fil eller som mobil applikation?

Nej, det kan du ikke. En stor del af sikkerheden i nøglekortet består i, at det er fysisk og adskilt fra de computere eller telefoner, du bruger til tjenester med NemID. Du må derfor heller ikke scanne det eller selv taste det ind.

Jeg synes, at koderne på nøglekortete er meget små. Kan jeg få et kort med større tekst?

Ja, du kan få et kort med Magnaprint (stor skrift). Dette kan bestilles via www.nemid.nu eller hos bank, NemID-support eller hos et borgerservicecenter

Vi er kommet til at blande vores nøglekort sammen. Hvordan finder vi ud af hvilket kort, der hører til hvilket NemID?

Du kan se dit nøglekortnummer, når du bliver bedt om at indtaste en nøgle fra dit nøglekort. Nøglekortsnummeret står over indtastningsfeltet, og det skal være det samme, som står øverst på dit nøglekort.

Jeg fortryder, at jeg har NemID. Hvordan kan jeg blive slettet?NemID kan slettes. Du skal henvende dig til Borgerservicecenter, NemID-support eller din bank. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke længere kan logge på din netbank, hvis du sletter dit NemID.
Jeg skal betale flere regninger/lave flere overførsler på én gang - skal jeg så bruge en nøgle pr. regning/overførsel?

Nej, du kan lægge de enkelte regninger/overførsler i ”Udbakken” i din netbank og godkende dem på én gang. Så skal du kun bruge én nøgle fra nøglekortet.

 

Spærring af nøglekort

Hvad gør jeg hvis jeg mister mit nøglekort?

Kortet kan ikke bruges til noget, hvis man ikke også har det bruger-id og den adgangskode, der hører til. Hvis du mister kortet, skal du alligevel for alle tilfældes skyld spærre det hurtigst muligt og bestille et nyt. Det gør du på én af følgende måder:

 • Gå ind på www.nemid.nu
 • Henvend dig i din bank, på et skattecenter eller i et borgerservicecenter
 • Ring til NemID Support på 72 24 70 50.
Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om, at nogen bruger mit NemID?

Hvis du har mistanke om misbrug, skal du omgående spærre NemID ved at henvende dig til din bank, Borgerservicecenter, skattecenter eller til NemID Support på 72 24 70 50.

 

Sikkerhed

Hvilke oplysninger om mig bliver opbevaret eller registreret?

DanID opbevarer dit navn, adresse og CPR-nummer sammen med oplysninger om NemID. Hvis du har oplyst dit mobilnummer og din e-mail-adresse, bliver disse oplysninger også opbevaret. Når du bruger NemID, registrerer DanID tidspunktet, brugeridentiteten og den IP-adresse, du bruger NemID fra. Desuden kan du vælge at få registreret, hvilke hjemmesider du bruger NemID på. Den funktion kan du tilmelde dig på www.nemid.nu. Alle oplysningerne er kun til din egen information; dog kan politiet med en dommerkendelse også få adgang til oversigten, hvis der er mistanke om misbrug.

Hvorfor skal brugernes NemID og identitetsoplysninger ligge hos DanID?

Det er en grundlæggende forudsætning for både sikkerheden og brugervenligheden, at NemID opbevares hos DanID. Dels fordi mobiliteten og brugervenligheden er større, når der ikke skal installeres programmer eller nøglefiler på brugerens egen computer, og dels fordi det øger sikkerheden. Erfaringerne viser desværre, at kriminelle i stigende grad angriber brugernes pc. Det undgår man, når oplysningerne ligger hos DanID.

Hvilke oplysninger om  mig får de hjemmesider, hvor jeg bruger NemID?

De hjemmesider, du logger på med NemID, får information om, hvem du er. Hvis virksomheden bag hjemmesiden er godkendt til at bruge CPR-numre, kan de få det som en identifikation af dig - ellers får de et andet identifikationsnummer. Men de får ikke adgang til hverken dine adgangsoplysninger eller nøgler.

Kan mit forsikringsselskab få oplysninger fra min bank, når jeg bruger NemID begge steder?

Nej. Når du bruger NemID, får virksomheden udelukkende information om, hvem du er. De får ikke oplysninger om, hvor du ellers bruger NemID – og de kan heller ikke bruge NemID til at udveksle oplysninger om dig.

 

Nøgleviser

Hvad er en nøgleviser?

En nøgleviser er et ”elektronisk nøglekort”, i form af et lille apparat med en knap og et display. Med en nøgleviser skabes nøglen ved et tryk på en knap, og tastes ind efter adgangskode, ganske som du kender det fra nøglekortet.

Hvor køber jeg en nøgleviser?

Nøgleviseren kan bestilles online på DanIDs webshop. Den koster 99 kr. og holder i mindst 3 år. Du skal bruge NemID for at bestille en nøgleviser.

Hvorfor er den ikke gratis?Nøgleviser er et supplement til nøglekortet, som er gratis. Der er omkosninger forbundet med at udvikle, producere og distribuere, og nogen af disse omkostninger bliver dækket ind af prisen på 99 kr.
Hvor lang tid virker nøgleviseren?Nets DANID garanteret 3 års levetid på nøgleviseren, men batteriet vil med stor sandsynlighed leve i mere end fire år.
Kan jeg smide mit nøglekort væk?

Nej, du skal beholde dit aktive nøglekort. Det får du brug for til at aktivere nøgleviseren, når den kommer og til at spærre den, hvis den bliver væk. Du skal også bruge nøglekortet til nogle af de funktioner, der ligger i Selvbetjening på www.nemid.nu. Du skal også bruge nøglekortet når batteriet på nøgleviseren løber ud efter ca. 3 år, og du skal bestille en ny nøgleviser.

Er nøgleviseren lige så sikker som nøglekortet?

Ja, sikkerheden er den samme, som du kender fra nøglekortet. En person der kommer i besiddelse af din nøgleviser kan ikke bruge dit NemID, hvis ikke han eller hun også kender din personlige adgangskode.

Kan jeg have mere end en nøgleviser?

Man kan kun have én nøgleviser tilknyttet sit NemID. Hvis du har flere NemID, kan du have en nøgleviser til hver af dem.

Kan nøgleviseren fungere i stedet for andre tokens, f.eks. til VPN-opkoblinger?

Nej. Nøgleviseren er unik og fungerer af sikkerhedsmæssige årsager kun til NemID.

Hvad skal jeg gøre med nøgleviseren, når batteriet løber ud?

Nøgleviseren skal afleveres samme sted som du afleverer andet elektronisk affald.

Kan man få penge tilbage hvis den ikke virker?

Ja, der er reklamationsret på nøgleviser lige som på alle andre produkter. Se mere her.

Kan der komme virus eller anden skadelig software på nøgleviseren?

Nej. Nøgleviseren er helt off-line Den kan ikke kommunikere med nogen server og kan ikke ”plugges” i en pc eller andet.

 

Aktivering af nøgleviser

Hvordan går jeg over til nøgleviser?

 Når du første gang skal signere med NemID i din netbank efter bestilling af nøgleviseren, vil du se et link - ”Skift til nøgleviser” - i det skærmbillede hvor du kan indtaste nøglen fra nøglekortet. Klik på linket, og nøgleviseren er aktiv.

  

Spærring af nøgleviser

Hvad gør jeg hvis min nøgleviser bliver væk?

Hvis din nøgleviser bliver væk, skal du spærre den. Det gør du sådan:

 • Gå ind på www.nemid.nu, og log på ”Selvbetjening” med dit nøglekort. Vælg menupunktet nøgleviser og vælg ”Spær nøgleviser”.
 • Ring til Netbank Kundesupport på 70 10 96 12 eller til NemID support på 72 24 70 50.
Og når jeg finder den igen?Så kan du låse den op på "Selvbetjening" på www.nemid.nu

 

Fakta om NemID

Hvad er NemID? 

NemID er en nem og sikker måde at få adgang til digital kontakt med din bank, det offentlige og private virksomheder. Vil du tjekke din bankkonto? Se din skattebillet? Flytte adresse? Gør det, når det passer dig, uanset hvor du er: Med NemID skal du ikke længere huske flere forskellige passwords, men kan nøjes med ét bruger-id og én adgangskode til din netbank og andre offentlige hjemmesider. Du kan logge på med NemID fra en hvilken som helst computer, både i Danmark og udlandet.

Hvor kan jeg bruge NemID?

Du kan bruge NemID i alle netbanker og til at logge på alle offentlige hjemmesider. Desuden kan private virksomheder vælge at bruge NemID til sikre transaktioner for kunder og medlemmer. Se efter NemID-mærket på de hjemmesider, du bruger.

Hvem kan få NemID?

Alle, der er over 18 år og har et CPR-nummer, kan få NemID, som både kan bruges til netbank og alle andre steder. Og hvis du er over 18, men ikke har et CPR-nummer, kan du få NemID, der kun gælder til netbank. Du behøver ikke være dansk statsborger: du kan også få NemID, hvis du kun har en dansk opholdstilladelse.
Nykredit tilbyder ikke netbank til unge under 18 år. Til kunder under 18 år, tilbyder vi en kiggeadgang, hvor det er muligt at se et overblik over konti og posteringer. Til denne kiggeadgang skal man ikke bruge NemID

Hvem står bag NemID?

Det gør DanID A/S. DanID er et selskab i PBS-koncernen, der ejes af Danmarks Nationalbank og en række danske pengeinstitutter. PBS flytter penge og informationer mellem private, virksomheder og offentlige institutioner. PBS står også bag Dankortet og Betalingsservice.

NemID og sikker mail

Kan NemID bruges til sikker mail?

Ja, NemID giver også mulighed for at udveksle sikker, krypteret e-mail. Gå ind på www.nemid.nu og download det program, der gør det muligt. Programmet fungerer på både Apple Mac, Microsoft Windows og Linux.

Jeg vil gerne bruge sikker e-mail, hvordan gør jeg det?
Betyder det så at der er andre ting, som jeg ikke kan?

Du skal have en multifunktionsløsning, som tilmeldes via selvbetjeningen www.nemid.nu
Hvad gør jeg med mine gamle mail, der er krypterede, når jeg får den nye løsningDu skal beholde din gamle digitale signatur for stadig at kunne læse de krypterede mails.

 

NemID og Digital Signatur

Hvor lang tid kan jeg forsætte med at bruge min gamle Digital Signatur 2 år fra den dag certifikatet er udstedt.
Hvad er forskellen mellem Digital Signatur og NemID?

NemID er en to-faktor-løsning, hvor der er indført et fysisk nøglekort med engangskoder for at øge sikkerheden. Desuden er NemID en fælles løsning for den finansielle sektor og det
betyder, at NemID er også en digital signatur, som du kan bruge til at logge på og underskrive digitalt.

Kan jeg både bruge Digital Signatur og NemID?

De tjenestudbydere, der benytter NemID, vil kræve at du bruger den nye løsning. Men der er nogle tjenesteudbydere, der ikke til start understøtter den nye løsning. Der kan du bruge dingamle Digitale Signatur, indtil de også overgår til at bruge NemID.

 

Svagtseende og blinde

Hvordan kan   svagtseende bruge NemID?

Mange med dårligt syn bruger i dag en computer, hvor indstillingerne – fx skærmbilledets størrelse – er anderledes end standarden. Den primære udfordring ved brugen af NemID vil altså være at læse informationerne på nøglekortet. Derfor tilbyder NemID dårligt seende at få nøglerne udskrevet med en større skrift end ellers.

Hvordan kan blinde bruge NemID?

Langt de fleste blinde computerbrugere har i forvejen særligt udstyr – fx med specialtastatur og en stemme, der læser teksten på skærmen højt. Derfor er det ikke umiddelbart vanskeligt for blinde at indtaste bruger-id og adgangskode. Derimod vil det være svært at identificere nøglerne på nøglekortet – og derfor tilbyder NemID en særlig tjeneste til blinde, der kan blive ringet op og få nøglen læst højt i telefonen. Brugeren vil blive ringet op, når han/hun har indtastet bruger-id og adgangskode. Opkaldet er gratis, hvis brugeren befinder sig i Danmark på opkaldstidspunktet. Er brugen i udlandet, skal han/hun selv betale for opkaldet.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.