4 gode råd til forældrekøb

Der er rift om de små lejligheder i de større studiebyer, og det kan være svært at finde en bolig, som er til at betale på SU. Mange forældre vælger derfor at give deres børn en hjælpende hånd i form af et forældrekøb. Læs med her, hvor boligøkonom Mira Lie Nielsen giver fire gode råd til forældre, som overvejer at købe en bolig til deres barn.

49 procent af dem, der er på jagt efter en lejlighed som forældrekøb, vælger denne løsning, for at give deres børn så gode rammer som muligt under studierne. Boligsikkerhed for børnene er dermed den altovervejende grund til, at mange forældre giver sig i kast med et forældrekøb. Alligevel vælger 13 procent forældrekøbet, fordi de forventer, at det er en god investering. 

"Som forælder er det klart, at man gerne vil give sit barn de bedste betingelser i studietiden også. Er der styr på boligsituationen, kan man bedre koncentrere sig om studierne. Behovet for en bolig skal være det bærende argument, hvor forældrekøbet samtidig kan give nogle skattefordele. Herudover kan det jo i sidste ende også vise sig, at lejligheden stiger i værdi, men det bør ikke være årsagen til, at man køber bolig til sit barn," siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit og fortsætter:

"Ting kan som bekendt gå op og ned, så der er ingen garanti for, at forældrekøbet ender som en god investering. Det skal man have med i overvejelserne, når man køber bolig som forældrekøb, hvor det er boligbehovet, som udgør det primære fundament for købet," slutter hun. 

1. Undersøg, om man må leje lejligheden ud

I mange andelsboligforeninger må man ikke leje lejlighederne ud, og det kan sætte en stopper for forældrekøbet. Der kan også være ejerforeninger, hvor udlejning ikke er tilladt, så du skal altid tjekke andels- eller ejerforeningens vedtægter, inden du køber. 

2. Udlej på almindelige markedsvilkår

Når du sætter huslejen for dit barn, skal den matche almindelige markedsvilkår. Er lejen sat for lavt i forhold til Huslejenævnets bestemmelser, bliver du beskattet af differencen. Forældrekøbet er derfor ikke altid billigere for barnet end en almindelig lejelejlighed, men det sikrer, at barnet i det hele taget har en bolig i studietiden, da også lejelejligheder kan være svære at få fat i. 

3. Undersøg, om dit barn har mulighed for boligsikring

Om dit barn kan få boligsikring eller ej afhænger af indkomst, formue, størrelse på boligen og om barnet fremlejer en del af lejligheden til andre. Boligsikring er ikke en mulighed, hvis det er barnet selv, der ejer boligen. Derfor kan det være en fordel, at barnet er lejer i stedet for ejer. 

4. Træk driftsudgifterne fra i SKAT

Som forælder betaler du indkomstskat af lejeindtægterne, men til gengæld kan du trække driftsudgifterne fra i skat. Sørg evt. for at have én konto til alt det, der har med forældrekøbslejligheden at gøre – både indtægter og udgifter – så du lettere har overblik over økonomien.

4a. Finansloven for 2020 fjerner brugen af virksomhedsordningen ved forældrekøb

  • Fra 2021 vil det ikke være muligt at bruge virksomhedsordningen ved forældrekøb
  • Dermed sidestilles forældrekøbere med almindelige boligkøbere
  • Vi forventer kun en begrænset negativ effekt på efterspørgslen efter ejerlejligheder.

Fra 2021 vil det ikke længere være muligt at anvende virksomhedsordningen (VSO), når boliger lejes ud til nærtstående personer.

Det betyder, at renteudgifter til forældrekøb får samme fradragsværdi som øvrige private renteudgifter. Dermed sidestilles forældrekøbere med almindelige boligkøbere. For topskatteydere betyder det, at fradragsværdien falder fra op til 56,5% til 33,6% for de fleste, når VSO ikke længere kan anvendes. Hvis man ikke betaler topskat, har ændringen knap så stor betydning, idet fradragsværdien i dag er op til 42,7% ved anvendelse af virksomhedsordningen.

Forældre vil fortsat kunne købe en lejlighed og udleje den til deres børn, men de vil altså ikke kunne opnå særlige skattemæssige fordele. Udlejer man i stedet til ikke-nærtstående personer, vil VSO fortsat være tilgængelig. Det er vores forventning, at nuværende forældrekøbere, der benytter VSO, også rammes af lovændringen. Spørgsmålet er blot hvordan. Det ventes at fremgå af den endelig lovtekst, som endnu ikke er præsenteret.

Finansloven ændrer ikke på de skatteregler, der i nogle situationer giver forældre mulighed for efterfølgende at overdrage lejligheden til barnet til en pris, der maksimalt afviger 15% fra den offentlige ejendomsvurdering. Her bør du dog være opmærksom på, at vi forventer, at vurderingen på ejerlejligheder vil stige i de store byer, og derfor er det afgørende, hvornår den nye vurdering kommer, hvis du vil sælge billigst muligt til dit barn.