Skru op for din pensionsopsparing

Størrelsen på din pensionsopsparing får stor betydning for, hvordan din pensionstilværelse bliver. Sådan er udsigterne for de fleste pensionister i fremtiden, vurderer Nykredits cheføkonom, Tore Stramer.

"Generelt ser vi en udvikling i samfundet, hvor danskerne bliver ældre og ældre, samtidig med at der bliver færre på arbejdsmarkedet”. Sådan beskriver cheføkonom i Nykredit, Tore Stramer, den fremtidige samfundsudvikling og fortsætter:

”Den problematik forsøger man fra politisk side at løse ved blandt andet at hæve pensionsalderen. Senest er pensionsalderen blevet hævet til 68 år fra 2030 for personer født i 1963 eller senere. Er du født i 1967 eller senere er det endda sandsynligt, at folkepensionsalderen hæves yderligere. Det vil Folketinget tage stilling til i 2020."

Ifølge tal fra Danmarks Statistik (2016) er der i dag 1.098.450 mio. modtagere af folke- og førtidspension i Danmark. Det billede vil ændre sig i fremtiden, og det vil få konsekvenser for den enkelte danskers pensionsopsparing, mener Tore Stramer:

”Vi vil formentlig se, at der vil være færre pensionsydelser fra staten i fremtiden, hvilket betyder, at egenfinansieringen vil komme til at fylde mere”.

Vi vil formentlig se, at der vil være færre pensionsydelser fra staten i fremtiden, hvilket betyder, at egenfinansieringen vil komme til at fylde mere

Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit

Udbredt usikkerhed om økonomien som pensionist

En ud af fem danske boligejere ved ikke, om de kommer til at have mere eller mindre end deres nuværende rådighedsbeløb, når de går på pension. Det viser en undersøgelse fra Epinion. 

Ifølge Tore Stramer er det helt almindeligt at være i tvivl, da pensionsområdet er komplekst på grund af de mange ubekendte faktorer. Men han understreger, at der er enkelte hovedregler, man kan følge for at sikre sig så godt som muligt.

”En god hovedregel er at investere sin pensionsopsparing med høj risiko i starten af sit arbejdsliv og skrue ned for risikoen i årene op til pensionsalderen. Erfaring viser, at risiko og afkast over den lange bane følges ad. Vigtigst af alt er at sikre, at man får det optimale ud af sin pensionsopsparing. Det kan man få hjælp til ved at søge rådgivning,” forklarer han.

Pension i tal

  • 9 ud af 10 i den erhvervsaktive alder (30-59 år) indbetaler til ATP.
  • 7 ud af 10 betaler til arbejdsmarkeds- eller firmapensioner.
  • 2 ud af 10 sparer op til alderdommen via private pensionsordninger.

Kilde: pensionforalle.dk

Sparer vi nok op til pension?

Tager man højde for de grundlæggende råd om pensionsopsparing, er man godt i gang. Men får man ikke sparet nok sammen, må man indstille sig på at gå ned i levestandard, når pensionslivet starter. Det forklarer Tore Stramer: 

”Det er selvfølgeligt forskelligt fra person til person, hvor meget man skal spare op for at opretholde samme levestandard, når man går på pension, som når man arbejder. Det, mange glemmer at tage højde for, er dét, man kalder samspilsproblematikken. Det betyder, at du bliver modregnet i offentlige ydelser, hvis din pension har en vis størrelse,” forklarer han og uddyber:

”Mange regner med, at det er tilstrækkeligt med deres arbejdsmarkedspension, men det er ikke nødvendigvis nok. I dag er renterne lave, og det er svært at få sin opsparing til at vokse af sig selv, så mange må spare ekstra op med for eksempel en supplerende opsparing for at have penge nok til at leve på den måde, man gerne vil, når man går på pension.” 

Hvor meget skal jeg spare op?

Nykredit anbefaler, at man har en løbende pensionsudbetaling på omkring 75 % af sin nuværende månedsløn før skat.

En årlig indkomst på eks. 300.000 kr. før skat vil, ifølge Nykredits beregninger, medføre en anbefalet pensionsopsparing på omkring 3 mio. kr.*.

Det er dog vanskeligt at opstille en tommelfingerregel for størrelsen på pensionsopsparingen. Det afhænger af mange individuelle faktorer, eks. forventede udgifter og ønsket levestandard som pensionist.

*Beregningerne er foretaget under forudsætning om en ligelig fordeling mellem aktier og obligationer med et realafkast efter omkostninger og Pal-skat på 2,4% de første fire år og derefter 2,7%. Beløbet er i nutidskroner og inflationen er sat til 1% de første fire år og 2% herefter. Der er antaget en udbetalingsperiode på 20 år.

Hvornår skal man gå i gang?

Der er mange faktorer, der spiller ind på størrelsen af pensionsformuen. Hvor meget lægger du til side hver måned og i hvor mange år? Jo tidligere du starter din opsparing, desto større bliver effekten af renters rente. Derudover kan det have stor betydning, hvordan din opsparing bliver forvaltet. Hvordan bliver den investeret, er det med høj eller lav risiko? Det har indflydelse på, hvor stor din opsparing ender med at være. 

”Det er klart, at jo før du starter opsparing til pension, jo bedre muligheder har du for at spare nok penge op. For mange vil pensionsopsparingen ske automatisk, når man får et job. Så kører det i princippet bare." 

Det er klart, at jo før du starter opsparing til pension, jo bedre muligheder har du for at spare nok penge op. For mange vil pensionsopsparingen ske automatisk, når man får et job. Så kører det i princippet bare.

Tore Stramer

Ændrer ens løn sig ved for eksempel et jobskifte, en lønstigning, en nedgang i arbejdstid eller fordi man er på barsel, er det en god idé at tale med en pensionsrådgiver, der kan gennemgå ens pension og justere den efter behov,” siger Tore Stramer og fortsætter: 

”Der vil selvfølgelig være forskellige behov i løbet af livet. Når man er ung i 20erne bør man overveje, hvor meget plads man har i budgettet til at sætte af til pension, men samtidig er man langt fra pensionsalderen og kan derfor investere sin opsparing med en høj risiko. I 40erne har man været på arbejdsmarkedet i et stykke tid og har derfor sparet nogle penge op. Derfor kan man begynde at revurdere sin pensionsopsparing og eventuelt skrue lidt ned for risikoen igen. Senere i 50erne er det tid til at tage de indledende øvelser, og få overblik over hvordan privatøkonomien skal hænge sammen på den anden side af pensionsalderen."

Fakta om pension

  • Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet vil blive nedsat, hvis man samtidig har arbejdsindkomst over 322.500 kr. Tillægsbeløbet påvirkes af alle typer løbende indtægter. I 2018 kan enlige få 12.462 kr. og enlige 9.570 kr. udbetalt pr. måned før SKAT.
  • Mange har en tvungen pensionsordning via en arbejdsmarkedspensionsordning og ATP.
  • Nogle supplerer pensionsopsparingen med egne opsparinger, som fx kapitalpensioner, ratepensioner osv.

Kilde: Danmarks Statistik

Hvad betyder pension for din indtægt?

Beskæftigelse Månedsløn før SKAT Månedligt pensionsbidrag1) Heraf forsikring Nuværende opsparing Opsparing ved pensionsalder2) Mdl. udbetaling i 20 år3) Indtægtsnedgang

Karen, 55 år
Civilingeniør, gift

51.600 7.120 950 3.500.000 5.795.000 39.200 12.400
Christian, 30 år, enlig 23.500 2.590 430 0 1.649.900 22.300 1.200

1) Efter AM-bidrag
2) 67 år for Karen og 68 år for Christian
3) Inkl. folkepension og ATP

Karen modtager ikke pensionstillæg. Christian modtager pensionstillæg på 5.400 kr.

Beløbene er angivet i nutidskroner. Beregningerne er foretaget under forudsætning af, at indkomsten er uændret gennem opsparingsperioden. Der er regnet med en pensionsindbetaling på 15% af lønnen ved månedlige indkomster over 30.000 kr. og 12% ved indkomster under 30.000 kr. 2%-point går til forsikring. Det forventede afkast og inflation er lig finansforbundets samfundsforudsætninger. Der er benyttet pensionssatser for folkepension i 2016. Alle beløb er angivet før SKAT.