Ekspert: Sådan undgår du arvestridigheder

Arv er noget af det, der kan splitte velfungerende familier ad. Læs advokat Anja Cordes gode råd til, hvordan du bedst forebygger arvestridigheder.

Det er ikke sikkert, man kan undgå at blive uvenner. Det fortæller advokat og ekspert i averegler Anja Cordes. Til gengæld er der meget, man selv kan gøre for at undgå at ende i stridigheder som dem, man har kunnet se i tv-serien Arvingerne. Helt fra seriens start har den berørt emner, der både er følsomme og genkendelige: En hidtil ukendt arving dukker pludselig op og skal have det, vi troede var vores. Hvordan deler vi? Kan det virkelig være rigtigt, at vores nu afdøde familiemedlem har bestemt det her?

Det er en stressende og svær tid, når et familiemedlem går bort. Der er mange praktiske ting at forholde sig til i forhold til begravelsen og håndtering af boet, og når spørgsmålet om arv pludselig kommer på banen, kan det sætte følelserne i kog – og det er uanset, om der er store pengesummer involveret eller arvestykker med høj affektionsværdi. Selv arvestykker uden nogen form for værdi kan skabe splid, hvis de efterladte føler, at fordelingen af dem er urimelig eller uforståelig.   

Undgå retssagen

Familieadvokaterne rundt omkring i landet er nogle af dem, der ofte bliver inddraget, når arvesagerne allerede er gået i hårdknude. Men det er ikke altid bedst at løse arvestridighederne i en retssal. Der er andre måder, der er langt bedre, hvis du også fremover skal have nogle gode relationer til din familie. Samtidig er der meget, du selv kan gøre for at forebygge arvestridigheder.

Advokatens gode råd

Advokat Anja Cordes er ikke bare specialiseret i blandt andet familie- og arveret men er også certificeret konfliktmægler, også kaldet mediator. Hun hjælper for eksempel konfliktramte familier, så de finder en løsning på en strid om arv. Vi har stillet Anja Cordes tre spørgsmål om arv, og hvordan man bedst forebygger arvestridigheder.

Anja Cordes bedste råd

  • Familierelationer er vigtigere end penge.
  • Tænk over, hvad der måtte glæde den afdøde mest.
  • Vælg konfliktmægling fremfor retssager.

Bør alle få lavet et testamente?

Alle der efterlader sig formue af en vis størrelse, bør undersøge, hvordan man er stillet ved død. Måske er der behov for et testamente, måske er man dækket ind af arvelovens regler i forhold til sine ønsker.

Hvordan undgår man, at familien bliver uvenner, når nogen dør, og der er en arv?

Det er ikke sikkert, at man kan undgå det – men et godt råd er at gøre tydeligt rede for, hvordan man ønsker, at de efterladte ejendele skal fordeles, og hvis man gør tydelig forskel, forklare hvad baggrunden er for det.