Omkostninger ved handel med værdipapirer

Her finder du en oversigt over omkostninger ved handel med værdipapirer.

Omkostninger ved handel via Nykredits netbank

 

Kurtage Kurtage beregnes af kursværdien, dog med et minimumsbeløb for nogle handler.  
  Nykredit Invest, Multi Manager
Invest og Sparinvest investeringsbeviser
0,10 % min. 0,00 kr.
  Danske obligationer 0,10 % min. 29,00 kr.
  Danske aktier og øvrige investeringsbeviser 0,15 % min. 29,00 kr.
  Norske og svenske aktier 0,15 % min. 29,00 kr.
  Øvrige europæiske aktier 0,50 % min. 149,00 kr.
  Amerikanske aktier 0,50 % min. 149,00 kr.
Omkostninger ved handel via medarbejder i Nykredit
Kurtage Kurtage beregnes af kursværdien, dog altid med et minimumsbeløb. Der opkræves kurtage pr. fondskode/fondsnota efter følgende satser.
  Nykredit Invest, Multi Manager Invest og Sparinvest investeringsbeviser - obligationsafdelinger    
  Kursværdi indtil 3 mio. kr., maks. 3.000 kr. 0,15 %  
  Kursværdi over 3 mio. kr. 0,10 %  
  Nykredit Invest, Multi Manager Invest og Sparinvest aktieafdelinger og blandede afdelinger 0,50 %  
  Danske børsnoterede obligationer    
  Kursværdi indtil 3 mio. kr., maks. 3.000 kr. 0,15 % min. 150,00 kr.
  Kursværdi over 3 mio. kr. 0,10 %  
  Danske børsnoterede aktier og øvrige investeringsbeviser    
  Kursværdi indtil 300.000 kr., maks. 1.500 kr. 0,75 % min. 150,00 kr.
  Kursværdi over 300.000 kr. 0,50 %  
  Aktie- og tegningsretter 0,75 % min. 75,00 kr.
  Udenlandske børsnoterede obligationer 0,25 % min. 500,00 kr.
  + eventuelle udenlandske omkostninger    
  Udenlandske børsnoterede aktier    
  Kursværdi indtil 300.000 kr., maks 2.250 kr. 0,75 % min. 500,00 kr.
  + eventuelle udenlandske omkostninger og afgifter     
  Kursværdi over 300.000 kr. 0,50 % min. 2.250,00 kr.
  + eventuelle udenlandske omkostninger og afgifter     
  Unoterede danske aktier     
  Unoterede danske aktier og investeringsbeviser 1,00 % min. 200,00 kr.
  + eventuelle omkostninger     
Kurtage ved
Corporate Actions
Ved afregning af Corporate Actions (fx købs- og ombytningstilbud) beregnes der
almindelig kurtage jf. ovenfor – medmindre andet fremgår af Corporate Actions materialet.
   
Andre priser  
  Kopi af tidligere udsendte afregningsnotaer, pr. stk.   200,00 kr.
  + timeforbrug pr. time   1.000,00 kr.

Kom godt videre

Hvilken risiko vil du tage?

Når du investerer dine penge, gør du det først og fremmest for at opnå et højt afkast. Men jo højere afkast, du ønsker at få, jo større risiko er du også nødt til at acceptere. For afkast og risiko går hånd i hånd.

Hvad skal du overveje, inden du investerer?

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko du er villig til at tage. Få flere tips her på siden.
Investeringsmarkeder | 6 min

Positive vækstudsigter skubber til Nykredits sektorstrategi

Positive vækstudsigter sender Industri og Råvarer op i Nykredits justerede sektorstrategi. Men strategien er også præget af længere udsigter til at renterne begynder at falde, forklarer chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm.