Oversigt over gebyrer for depot

Her finder du en oversigt over gebyrer for depot.

I Nykredit ændrer vi udvalgte priser og gebyrer fra d. 1. august 2022. Se priser og gebyrer fra d. 1. august 2022 her.

I et depot i Nykredit Bank kan du opbevare alle former for danske og udenlandske værdipapirer mv.

Depot og konto Til et depot skal der føres en konto i banken til opsamling af afkast fra depotet og til betaling af depotgebyr. 
Depotbestemmelser For depotet gælder bankens til enhver tid gældende Depotbestemmelser. 
Depotgebyr Depotgebyr opkræves halvårligt i juni og december. 
Priser for VP-depoter

VP-kontogebyr (kun VP-obligationer), pr. år
(Nedsættes forholdsmæssigt, hvis depotet indeholder VP-aktier og/eller investeringsbeviser)

*50,00 kr.
Fondskodeafgift, VP-obligationer, pr. fondskode, pr. år *22,50 kr.
Fondskodeafgift, VP-aktier/investeringsbeviser (Betales af aktieselskabet/investeringsforeningen) *0,00 kr.
Transaktionsgebyr (fx køb, salg, udtrækning og overførsel) 12,50 kr.
Ændring af stamdata (fx ændring af adresse, afkastkonto, registrering af medejer og lignende) *18,75 kr.
Overførsel til andet pengeinstitut, pr. fondskode + Transaktionsgebyr jf. ovenfor 150,00 kr.
maks. pr. dag 600,00 kr.
Depotudskrifter Der kan udsendes følgende udskrifter fra depotet
Renteadvis (kan fravælges) *13,75 kr.
Udtrækningsadvis (kan fravælges) *13,75 kr.
Udbytteadvis (betales af aktieselskabet/investeringsforeningen - kan fravælges) *0,00 kr.
Meddelelse om ændring i beholdning  *11,00 kr.
Meddelelse om andre ændringer (kan fravælges) *13,75 kr.
Beholdningsoversigt (kan tilvælges) *25,00 kr.
Andre priser Kopi af tidligere udsendte advis, pr. stk. 200,00 kr.
+ timeforbrug pr. time 500,00 kr.
Andre effekter (Fysiske papirer) For andre effekter beregnes pr. år:  
Opbevaringsgebyr for aktier og obligationer mv., pr. år:
- Depotsaldo til og med 500.000 kr. (*min. 93,75 kr.) 0,200% + moms
- Depotsaldo over 500.000 kr. (*min. 1.250,00 kr.) 0,125% + moms
Udenlandske værdipapirer       Opbevaringsgebyr for både aktier og obligationer, pr. år:
- Værdi til og med 500.000 kr. (* min. 250,00 kr.) 0,300% + moms
- Værdi over 500.000 kr. (* min. 1.875,00 kr.) 0,175% + moms
Hjemsøgning af udenlandsk skat (iht. aftale), pr. fondskode *500,00 kr.
Overførsel til/fra andet pengeinstitut, pr. fondskode 500,00 kr.

 + evt. udenlandske omkostninger 

 For udenlandske værdipapirer beregnes opbevaringsgebyret månedsvis på grundlag af den gennemsnitlige værdi i beregningsperioden. For obligationer beregnes gebyret af den nominelle værdi. For aktier beregnes det af kursværdien. 
Nykredit obligationer Obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S, eller obligationer udstedt af kreditforeninger, der er fusioneret med Nykredit Realkredit A/S, kan opbevares uden omkostninger i et særligt Indskrivningsdepot.  
Unoterede kapitalandele for pension Kurtage 1% min. 2.500,00 pr. handel
Depotgebyr 1.000,00 kr. pr. fondskode pr. år
*= Momspligtige gebyrer, gebyret er inkl. moms

Kom godt videre

Oversigt over provisioner

Information om provisioner til og fra Nykredit

Værdipapirhandel online

I Nykredits netbank, MitNykredit, er det nemt, billigt og overskueligt at handle værdipapirer.

Omkostninger ved handel med værdipapirer

Her finder du en oversigt over omkostninger ved handel med værdipapirer.