Oversigt over gebyrer for depot

Her finder du en oversigt over gebyrer for depot.

I et depot i Nykredit Bank kan du opbevare alle former for danske og udenlandske værdipapirer mv.

Depot og konto Til et depot skal der føres en konto i banken til opsamling af afkast fra depotet og til betaling af depotgebyr. 
Depotbestemmelser For depotet gælder bankens til enhver tid gældende Depotbestemmelser. 
Depotgebyr Depotgebyr opkræves halvårligt i juni og december. 
Priser for VP-depoter

VP-kontogebyr (kun VP-obligationer), pr. år
(Nedsættes forholdsmæssigt, hvis depotet indeholder VP-aktier og/eller investeringsbeviser)

*55,00 kr.
Fondskodeafgift, VP-obligationer, pr. fondskode, pr. år *25,00 kr.
Fondskodeafgift, VP-aktier/investeringsbeviser (Betales af aktieselskabet/investeringsforeningen) *0,00 kr.
Transaktionsgebyr (fx køb, salg, udtrækning og overførsel) 15,00 kr.
Ændring af stamdata (fx ændring af adresse, afkastkonto, registrering af medejer og lignende) *18,75 kr.
Overførsel til andet pengeinstitut, pr. fondskode + Transaktionsgebyr jf. ovenfor 200,00 kr.
maks. pr. dag 600,00 kr.
Depotudskrifter Der kan udsendes følgende udskrifter fra depotet
Renteadvis (kan fravælges) *16,00 kr.
Udtrækningsadvis (kan fravælges) *16,00 kr.
Udbytteadvis (betales af aktieselskabet/investeringsforeningen - kan fravælges) *0,00 kr.
Meddelelse om ændring i beholdning  *16,00 kr.
Meddelelse om andre ændringer (kan fravælges) *16,00 kr.
Beholdningsoversigt (kan tilvælges) *30,00 kr.
Andre priser Kopi af tidligere udsendte advis, pr. stk. 200,00 kr.
+ timeforbrug pr. time 1.000,00 kr.
Andre effekter (Fysiske papirer) For andre effekter beregnes pr. år:  
Opbevaringsgebyr for aktier, obligationer, pantebreve mv. pr. år:
- Depotsaldo til og med 500.000 kr. (*min. 93,75 kr.) 0,250% + moms
- Depotsaldo over 500.000 kr. (*min. 1.250,00 kr.) 0,156% + moms
Udenlandske værdipapirer       Opbevaringsgebyr for både aktier og obligationer, pr. år:
- Værdi til og med 500.000 kr. (* min. 250,00 kr.) 0,375% + moms
- Værdi over 500.000 kr. (* min. 1.875,00 kr.) 0,219% + moms
Hjemsøgning af udenlandsk skat (iht. aftale), pr. fondskode *500,00 kr.
Overførsel til/fra andet pengeinstitut, pr. fondskode 500,00 kr.

 + evt. udenlandske omkostninger 

 For udenlandske værdipapirer beregnes opbevaringsgebyret månedsvis på grundlag af den gennemsnitlige værdi i beregningsperioden. For obligationer beregnes gebyret af den nominelle værdi. For aktier beregnes det af kursværdien. 
Nykredit obligationer Obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S, eller obligationer udstedt af kreditforeninger, der er fusioneret med Nykredit Realkredit A/S, kan opbevares uden omkostninger i et særligt Indskrivningsdepot.  
Unoterede kapitalandele for pension Kurtage 1% min. 2.500,00 pr. handel
Depotgebyr 1.000,00 kr. pr. fondskode pr. år
*= Momspligtige gebyrer, gebyret er inkl. moms

Kom godt videre

Oversigt over provisioner

Information om provisioner til og fra Nykredit

Omkostninger ved handel med værdipapirer

Her finder du en oversigt over omkostninger ved handel med værdipapirer.
Investeringsmarkeder | 6 min

Positive vækstudsigter skubber til Nykredits sektorstrategi

Positive vækstudsigter sender Industri og Råvarer op i Nykredits justerede sektorstrategi. Men strategien er også præget af længere udsigter til at renterne begynder at falde, forklarer chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm.