AndelsboligLån

Skal du købe eller forbedre en andelsbolig? Du kan finansiere begge dele med et AndelsboligLån.

Du får:

  • En løbetid på op til 30 år.
  • Et lån, du løbende afdrager på.

Lånet er et banklån med en variabel attraktiv rente til dig, der ønsker at afvikle på din gæld. Ønsker du en mere fleksibel finansiering kan en FriværdiKonto være en mulighed.

Låntype AndelsboligLån (banklån).
Lånegrænse Du kan låne op til 100% af andelens værdi. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler ved køb af andelsbolig. Når du køber en andelsbolig, skal du have en passende udbetaling, min. 5%. Udbetalingens størrelse afhænger blandt andet af købsprisen og andelsforeningens økonomi og gæld. Nykredit foretager en vurdering til brug for låneudmåling. Der kan være omkostninger forbundet med dette. 
Løbetid Op til 30 år.
Afdrag Du afdrager lånet som annuitetslån med månedlige ydelsesbetalinger.
En overholdelse af lånets vilkår og betingelser garanterer ikke tilbagebetaling af det samlede kreditbeløb. I det tilfælde der i lånets løbetid sker renteforhøjelse og ydelsen fortsætter uændret, vil løbetiden blive forlænget.
Afdragsfrihed Der er ikke mulighed for afdragsfrihed på lånet.
Rente Renten er variabel. Den bliver tilskrevet hvert kvartal.
Indfrielse Du kan når som helst og gebyrfrit indbetale ekstra på dit AndelsboligLån - både det fulde restbeløb eller et mindre beløb. Ekstraordinære indbetalinger kan du dog ikke hæve igen.
Sikkerhed Du optager lånet med pant i din andelsbolig.