KøberKonto

Du kan bruge en KøberKonto, hvis du køber en bolig kontant.

Med en KøberKonto får du:

  • En variabel rente på ind- og udlån.
  • En midlertidig konto, der samler udbetalingerne fra dine lån og din kontante udbetaling.

KøberKontoen er en midlertidig konto, som vi anvender til dine penge, når du betaler din bolig kontant. På kontoen sætter vi pengene fra lånene i din nye bolig ind.

Låntype Kredit uden afdrag
Løbetid Kontoen bliver lukket, når den endelige finansiering er på plads, og når betalingen af købet er gennemført.
Rente Bliver tilskrevet årligt ved indlån og hvert kvartal ved udlån. Renten er variabel.
Udbetaling Udbetalingen sker i henhold til særskilt aftale
Indfrielse Kontoen bliver lukket, når den endelige finansiering er på plads, og når betalingen af købet er gennemført.