PrioritetsLån

PrioritetsLån er et fleksibelt alternativ til realkreditlån, hvis du skal købe bolig, sætte boligen i stand eller "spise dine mursten".

Med et PrioritetsLån får du:

  • et fleksibelt lån med en tilhørende indlånskonto med attraktiv rente, hvor pengene fra lånet bliver sat ind. Du kan frit hæve og sætte penge ind på kontoen.
  • mulighed for at bruge den tilhørende indlånskonto som lønkonto eller budgetkonto, så du hver måned nedbringer dine renteudgifter.
  • et lån med afdragsfrihed de første 10 år.

PrioritetsLån er et fleksibelt lån med sikkerhed i din bolig, hvor du både får fordelene ved en variabel rente samt en tilhørende indlånskonti med en attraktiv rente.

Kunder i Nykredit Bank A/S er i tilfælde af bankens konkurs dækket af Garantiformuen. Bemærk, at nettoindlån over 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) ikke er dækket. Nettoindlån beregnes som det samlede indlån fratrukket eventuelt udlån. Nykredit Bank kan overdrage dit PrioritetsLån til funding i Totalkredit. Hvis Nykredit Bank overdrager dit lån til Totalkredit, vil det betyde, at du ikke kan modregne dit udlån med dit indlån i henhold til reglerne i Garantiformuen.

Læs mere om Garantiformuen

Låntype PrioritetsLån
Lånegrænse Du kan låne op til 80% af din boligs værdi eller af dit deltidslandbrug (op til 10 ha). Og du kan låne op til 75 % i din fritidsbolig. Nykredit foretager en vurdering af ejendommen til brug for låneudmåling. Der kan være omkostninger forbundet hermed.
Antal terminer 4
Løbetid 11-30 år.
Afdrag Selve lånet er afdragsfrit de første 10 år, men du kan frit hæve og sætte ind på den tilknyttede indlånskonto og dermed mindske din nettorenteudgift. Efter den afdragsfri periode afdrager du lånet som annuitetslån med månedlige ydelsesbetalinger. En overholdelse af lånets vilkår og betingelser indebærer, at der i lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld afvikling af lånet.
Rente Udlånsenten er variabel og fastsættes kvartårligt på baggrund af referencerenten Cita (3-måneder) og et individuelt rentetillæg. Renten bliver tilskrevet hvert kvartal. Indestående på den tilhørende indlånskonto op til et beløb, der svarer til restgælden på PrioritetsLån, bliver forrentet med samme rentesats som PrioritetsLån, dog fratrukket et variabelt rentefradrag. Indestående over dette beløb forrentes med indlånsrenten for Konto. Hvis dit indestående overstiger det beløb, du har lånt, får du den rente, du får på dine øvrige transaktionskonti.
Sikkerhed Du optager lånet med pant i din bolig.
Indfrielse Du vil altid kunne indfri lånet til kurs 100. Nykredit forbeholder sig retten til at opkræve opsigelsesrenter.
Omkostninger Ud over omkostninger til Nykredit skal du påregne omkostninger til tegning af obligatorisk brandforsikring på ejendommen.

For at kunne få et Nykredit Bank PrioritetsLån skal du opfylde en række kriterier. Du skal bl.a. være BoligBank 360 kunde, BoligBank 365 kunde eller Private Banking-kunde hos os. Hvis du p.t. ikke opfylder alle kriterier for at få et Nykredit Bank PrioritetsLån, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om dine øvrige muligheder.