F-kort+ og RenteMax+

F-kort+ og RenteMax+ giver fleksibilitet og mulighed for op til 30 års afdragsfrihed. Renten er variabel og bliver fastsat hvert halve år. Du skal derfor være indstillet på, at ydelsen stiger, hvis renten stiger.

Med Rentemax+ og F-kort+ får du:

  • Et fleksibelt lån med mulighed for afdragsfrihed i op til 30 år, når lånet enten fra start eller på et senere tidspunkt er under 60% af boligens værdi.
  • Automatisk en højere ydelse, hvis renten stiger og en lavere ydelse, hvis renten falder.
  • Mulighed for at få et loft over renten i en aftalt periode på 5 eller 10 år, hvis du vælger RenteMax+.
  • Mulighed for at låne op til 75% af din boligs værdi. Når lånet er over 60% af boligens værdi, skal du betale afdrag på lånet.
  • Mulighed for at ændre lånets løbetid og til- og fravælge afdragsfrihed hvert kvartal.

Dit lån skal passe til dit liv og din økonomiske situation - både i dag og på længere sigt. F-kort+ og RenteMax+ er til dig med friværdi, der ikke længere har behov for at spare op i din ejerbolig. Det kan også være, du er begyndt at planlægge din tilværelse som pensionist og allerede nu vil sikre dig et variabelt forrentet lån med mulighed for afdragsfrihed, når du om nogle år går på pension. Uanset hvad har du et ønske om at blive boende i din bolig i mange år frem.

Låntype Variabelt forrentet obligationslån
Rente

Renten bliver reguleret to gange om året – den 1. januar og den 1. juli - ud fra CITA (F-kort+) og CIBOR 6 (RenteMax+) 6 måneders-renten +/- et rentetillæg.

Refinansiering

Lånet refinansieres, når obligationerne bag lånet udløber. Løbetiden på obligationerne bestemmes af Nykredit og kan være mellem 1-10 år. Du betaler et kursfradrag, når lånet refinansieres.

Terminer pr. år 4 terminer
Løbetid Maximalt 30 år i alt.
Afdragsfrihed

Mulighed for afdragsfrihed i op til 30 år, når lånet enten fra start eller på et senere tidspunkt er under 60% af boligens værdi.

Indfrielse Du kan indfri lånet til markedskurs, hvilket gør, at indfrielsesbeløbet kan være større end lånets restgæld. RenteMax med 10-årigt renteloft er konverterbart til kurs 105, dvs. at lånet har en indfrielseskurs, der maksimalt kan blive 105.
Begge lån kan i forbindelse med refinansiering opsiges til kurs 100 med to måneders varsel.
.
Friværdibeskyttelse F-kort+ og RenteMax+ giver ingen beskyttelse af friværdien ved rentestigninger, fordi kursen kun falder i ringe omfang, hvis renten stiger.
Udbetaling ved kurs over 100 Hvis kursen på lånet i dit lånetilbud er over 100, og du også får lånet udbetalt til en kurs over 100, vil kursgevinsten være skattepligtig. Du kan modregne låneomkostninger i kursgevinsten.