F-kort

F-kort er til dig, der gerne vil have en lav ydelse på dit lån. Renten er variabel og bliver fastsat hvert halve år. Du skal derfor være indstillet på, at ydelsen kan stige, hvis renten stiger.

Med F-kort får du:

  • Typisk en lav rente og dermed en lav ydelse i forhold til et fastforrentet lån.
  • Automatisk en lavere ydelse, hvis renten falder.
  • Mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år.
  • Mulighed for at afdrage relativt mere på lånet i starten af løbetiden i forhold til et lån med samme løbetid, men med højere rente.

Hvordan bliver renten på F-kort fastsat?

Renten på F-kort bliver tilpasset to gange årligt - 1. januar og 1. juli. Det sker på baggrund af 6-måneders Cita + et tillæg til ejerne af obligationerne.

Tillægget til Cita-renten er nødvendigt for at sikre, at investorer opnår en samlet rente, som gør det interessant at købe obligationerne i forhold til den risiko, der er ved investeringen. Tillægget (og renten) går direkte til ejerne af obligationerne – ikke til Nykredit eller Totalkredit.

Låntype Variabelt forrentet obligationslån
Rente og rentetillæg Renten på lånet bliver reguleret to gange om året – den 1. januar og den 1. juli. Renten bliver fastlagt på baggrund af referencerenten Cita6 plus et rentetillæg.

Renten kan blive lavere end 0%. Sker det, kommer renteindtægten dig til gode i form af et afdrag på lånet – også hvis dit lån er afdragsfrit. Du skal dog betale skat af renteindtægter, og det betyder, at din ydelse efter skat bliver højere i starten af lånets løbetid. Til gengæld afvikler du dit lån hurtigere, dvs. du over hele lånets løbetid samlet set betaler mindre.
Refinansiering Lånet refinansieres, når obligationerne bag lånet udløber. Løbetiden på obligationerne bestemmes af Nykredit og kan være mellem 1-10 år.
Terminer pr. år 4
Lånets løbetid 1-30 år
Afdragsfrihed Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år i lånets løbetid.
Indfrielse F-kort er inkonverterbart. Det betyder, at du altid kan indfri lånet til markedskursen. Du kan dog altid opsige lånet til kurs 100 med to måneders varsel i forbindelse med refinansiering.
Friværdibeskyttelse F-kort giver ingen beskyttelse af friværdien ved rentestigninger, fordi kursen på F-kort kun falder i ringe omfang, når renten stiger.
Udbetaling af lån, hvor kursen er over 100 Hvis kursen på lånet i dit lånetilbud er over 100, og du også får lånet udbetalt til en kurs over 100, vil kursgevinsten være skattepligtig på udbetalingstidspunktet. Du kan modregne låneomkostninger i kursgevinsten.
Låntype Variabelt forrentet obligationslån
Rente og rentetillæg

Renten på lånet bliver reguleret to gange om året – den 1. januar og den 1. juli. Renten bliver fastlagt på baggrund af referencerenten Cita6 plus et rentetillæg.

Renten kan blive lavere end 0%. Sker det, kommer renteindtægten dig til gode i form af et afdrag på lånet – også hvis dit lån er afdragsfrit. Du skal dog betale skat af renteindtægter, og det betyder, at din ydelse efter skat bliver højere i starten af lånets løbetid. Til gengæld afvikler du dit lån hurtigere, dvs. du over hele lånets løbetid samlet set betaler mindre.

Refinansiering Lånet refinansieres, når obligationerne bag lånet udløber. Løbetiden på obligationerne bestemmes af Nykredit og kan være mellem 1-10 år.
Terminer pr. år 4
Lånets løbetid 1-30 år
Afdragsfrihed Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år i lånets løbetid.
Indfrielse F-kort er inkonverterbart. Det betyder, at du altid kan indfri lånet til markedskursen. Du kan dog altid opsige lånet til kurs 100 med to måneders varsel i forbindelse med refinansiering.
Friværdibeskyttelse F-kort giver ingen beskyttelse af friværdien ved rentestigninger, fordi kursen på F-kort kun falder i ringe omfang, når renten stiger.
Udbetaling af lån, hvor kursen er over 100 Hvis kursen på lånet i dit lånetilbud er over 100, og du også får lånet udbetalt til en kurs over 100, vil kursgevinsten være skattepligtig på udbetalingstidspunktet. Du kan modregne låneomkostninger i kursgevinsten.

Aktuelt

Obligationkurser - udbetaling

Obligationskurser- indfrielse

Renteudvikling og forventninger

Nyttige links

Rentetilpasning juli 2018

Skal du have rentetilpasset dit Tilpasningslån i juli 2018, skal du i god tid tage stilling til, om du har det rigtige lån.

Refinansiering af F-kort

Skal du have refinansieret dit F-kort lån den 1. juli 2018, kan du læse om den nye obligation her. Du kan også følge med i Nykredits forventninger til rentetillæg og din nye rente.

Låntyper

Få et overblik over, hvilke låntyper vi tilbyde til finansiering af bolig.