F-kort

F-kort er til dig, der gerne vil have et fleksibelt lån . Renten er variabel og bliver fastsat hvert halve år. Du skal derfor være indstillet på, at ydelsen stiger, hvis renten stiger.

Med F-kort får du:

  • En variabel rente og dermed en lavere ydelse i forhold til et fastforrentet lån på optagelsestidspunktet.
  • Automatisk en lavere ydelse, hvis renten falder og en højere ydelse, hvis renten stiger
  • Mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år
  • Mulighed for at til- og fravælge afdragsfrihed hvert kvartal – dog maksimalt 10 år i alt
  • Mulighed for at ændre løbetiden hvert kvartal – dog maksimalt 30 år

Hvordan bliver renten på F-kort fastsat?

Renten på F-kort bliver tilpasset to gange årligt - 1. januar og 1. juli. Det sker på baggrund af 6-måneders Cita + et tillæg til ejerne af obligationerne.

Tillægget til Cita-renten er nødvendigt for at sikre, at investorer opnår en samlet rente, som gør det interessant at købe obligationerne i forhold til den risiko, der er ved investeringen. Tillægget (og renten) går direkte til ejerne af obligationerne.

 

Låntype Variabelt forrentet obligationslån
Rente

Renten på lånet bliver reguleret to gange om året – den 1. januar og den 1. juli. Renten bliver fastlagt på baggrund af referencerenten Cita6 plus et rentetillæg. Ved refinansiering fastsættes nyt rentetillæg med udgangspunkt i det aktuelle renteniveau.

Renten kan blive lavere end 0%. Sker det, kommer renteindtægten dig til gode i form af et afdrag på lånet – også hvis dit lån er afdragsfrit. Du skal dog betale skat af renteindtægter, og det betyder, at din ydelse efter skat bliver højere i starten af lånets løbetid. Til gengæld afvikler du dit lån hurtigere, dvs. du over hele lånets løbetid samlet set betaler mindre. 

Refinansiering Lånet refinansieres, når obligationerne bag lånet udløber. Løbetiden på obligationerne bestemmes af Nykredit og kan være mellem 1-10 år. Du betaler et kursfradrag, når lånet refinansieres.
Terminer pr. år 4
Løbetid 1-30 år
Afdragsfrihed Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år i lånets løbetid. Du kan frit vælge hvornår, du vil bruge afdragsfriheden.
Indfrielse F-kort er inkonverterbart og kan indfries ved opkøb af de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Det betyder, at indfrielsesbeløbet kan være større end lånets restgæld. Du kan dog altid opsige lånet til kurs 100 med to måneders varsel i forbindelse med refinansiering.
Friværdibeskyttelse F-kort giver ingen beskyttelse af friværdien ved rentestigninger, fordi kursen på F-kort kun falder i ringe omfang, hvis renten stiger.
Udbetaling ved kurs over 100 Hvis kursen på lånet i dit lånetilbud er over 100, og du også får lånet udbetalt til en kurs over 100, vil kursgevinsten være skattepligtig. Du kan modregne låneomkostninger i kursgevinsten.