Fastforrentet obligationslån

Med et Fastforrentet obligationslån får du:

  • En fast rente i hele lånets løbetid.
  • Mulighed for at vælge op til 10 års indledende afdragsfrihed.
  • Den bedste beskyttelse af friværdien i din bolig, hvis renten stiger.

Med en Fastkursaftale kan du låse obligationskursen på dit lån til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Læs mere om, hvilke fordele og ulemper det har for din økonomi her.

Låntype  Fastforrentet obligationslån
Rente Fast rente i hele løbetiden
Refinansiering Lånet skal ikke refinansieres, da de bagvedliggende obligationer løber i hele lånets løbetid.
Terminer pr. år 4
Lånets løbetid 1-30 år
Afdragsfrihed Mulighed for op til 10 års indledende afdragsfrihed
Indfrielse Du kan indfri lånet ved at opkøbe lånets bagvedliggende obligationer til markedskurs. Du har også altid ret til at indfri lånet til kurs 100 uanset, hvad markedskursen på lånets obligationer er. Det er den såkaldte konverteringsret. Du er ikke skattepligtig af en eventuel kursgevinst ved indfrielse af lånene.
Friværdibeskyttelse Et fastforrentet obligationslån giver en høj beskyttelse af friværdien, da kursen falder relativt meget, hvis renten stiger.