RenteMax

RenteMax er til dig, der lægger vægt på en lav ydelse. Du er indstillet på, at renten på lånet er variabel. Samtidig vil du gerne betale lidt ekstra for i en aftalt periode at få et loft over, hvor høj renten på lånet kan blive.

Med et RenteMax får du:

  • Lav variabel rente og lav ydelse på lånet i forhold til et fastforrentet lån.
  • Loft over renten i en aftalt periode.
  • Automatisk en lavere ydelse, når renten falder.
  • Mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år.
  • Mulighed for at afdrage mere på lånet i starten af løbetiden i forhold til et lån med samme løbetid, med højere rente.
Lånetype Variabelt forrentet obligationslån
Antal terminer 4
Løbetid 1-30 år.
Afdragsfrihed Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år i lånets løbetid
Friværdibeskyttelse RenteMax giver en beskeden beskyttelse af friværdien
Rente og renteloft Renten på lånet fastsættes på baggrund af CIBOR6M tillagt et rentetillæg, som betaling for renteloftet.
Renteloftet er gældende i op til 10 år. Hvis renten når renteloftet, men senere falder igen, vil renten på dit lån også falde automatisk.
Ved renteloftets udløb fastsættes nyt rentetillæg og renteloft med udgangspunkt i det aktuelle renteniveau.
Indfrielse RenteMax10 er konverterbart til kurs 105, dvs. at lånet har en indfrielseskurs, der maksimalt kan blive 105.
Ved kurser under 105 vil ekstraordinær indfrielse altid ske ved indlevering af obligationerne bag lånet, dvs. opkøb i markedet til markedskursen.
RenteMax5 er inkonverterbart. Ekstraordinære indfrielser sker til markedskurs.
Begge lån kan i forbindelse med refinansiering opsiges til kurs 100 med to måneders varsel.
Udbetaling af lån, hvor kursen er over 100 Hvis kursen på tilbudstidspunktet er over 100, og du får lånet udbetalt til en kurs over 100, vil kursgevinsten være skattepligtig på udbetalingstidspunktet. Låneomkostninger kan modregnes i kursgevinsten.

Aktuelt

Obligationkurser - udbetaling

Obligationskurser- indfrielse

Renteudvikling og forventninger

Nyttige links

Fastforrentet obligationslån

På Fastforrentet obligationslån er renten fast i hele lånets løbetid. Lånets rente og løbetid ændrer sig derfor ikke.

F-kort

Renten på F-kort er variabel og bliver fastsat hvert halve år. Hvis renten ændrer sig, ændrer ydelsen sig også.

Rente på Cibor, Cita, Euribor og RenteMax

Se renterne på dit eksisterende variabelt forrentede realkreditlån. Du kan også se, hvornår de enkelte obligationer udløber, og hvornår renten reguleres næste gang.