Tilpasningslån

Et Tilpasningslån er til dig, der gerne vil have den lavest mulige ydelse på dit lån. Samtidig skal du være indstillet på, at renten er variabel, og at ydelsen derfor kan stige.

Med et Tilpasningslån får du:

  • Typisk en lav rente og dermed en lav ydelse.
  • Automatisk en lavere ydelse, når renten falder.
  • Mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år.
  • Mulighed for at afdrage relativt mere på lånet i starten af løbetiden i forhold til et lån med samme løbetid, men med højere rente.
Lånetype Et Tilpasningslån er et variabelt forrentet kontantlån i kr.
Lånets løbetid Op til 30 år.
Afdragsfrihed Mulighed for op til 10 års afdragsfrihed i lånets løbetid.
Antal terminer 4
Rente Renten bliver fastsat ved udbetaling og efterfølgende ved hver rentetilpasning. Der er typisk flere rentetilpasninger for et Tilpasningslån i dets løbetid, og renten på lånet er dermed variabel.
Rentetilpasning Det særlige ved Tilpasningslån i forhold til andre låntyper er, at lånet skal rentetilpasses. Det skyldes, at de obligationer, der ligger til grund for lånet, har en kortere løbetid end lånet. Når obligationerne skal udskiftes, bliver lånet rentetilpasset ud fra det aktuelle renteniveau.
Indfrielse Bortset fra de sidste 2 måneder før en rentetilpasning kan du altid indfri ved at opkøbe lånets bagvedliggende obligationer til markedskurs. Kursen kan være over 100. Der skal betales forholdsmæssig terminsydelse frem til indfrielsesdatoen. Indfrielsesbeløbet reguleres, så terminsydelsernes rente og afdrag svarer til renten og afdraget på de bagvedliggende obligationer.
Friværdibeskyttelse I forhold til andre realkreditlån giver Tilpasningslån en beskeden beskyttelse af friværdien.
Det skyldes at kursen på Tilpasningslån kun falder i ringe omfang, når renten stiger.

aktuelt

Rentetilpasning

Obligationkurser - udbetaling

Renteudvikling og forventninger

Nyttige links

Rentetilpasning juli 2018

Skal du have rentetilpasset dit Tilpasningslån i juli 2018, skal du i god tid tage stilling til, om du har det rigtige lån.

KundeKroner

KundeKroner er en fordelsmodel, der giver dig rabat på det beløb, du betaler for dit private realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal.