Tilpasningslån

Et Tilpasningslån er til dig, der ønsker en lånerente, der ligger fast i en periode på fx 3 eller 5 år af gangen. Du skal være indstillet på, at renten er variabel, og at ydelsen derfor kan stige. Du får:

  • En rente, der ligger fast i en aftalt periode på fx 3 eller 5 år af gangen. Renten bliver typisk højere på lånet, jo længere periode du vælger at låse renten fast
  • Når lånet rentetilpasses får du automatisk en lavere ydelse, hvis renten falder og en højere ydelse, hvis renten stiger
  • Mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år.
  • Mulighed for at til- og fravælge afdragsfrihed i forbindelse med en rentetilpasning – dog maksimalt 10 år i alt
  • Mulighed for at ændre løbetiden i forbindelse med en rentetilpasning – dog maksimalt 30 år
Lånetype Variabelt forrentet kontantlån
Rente Renten bliver fastsat ved udbetaling og efterfølgende ved hver rentetilpasning. Der er typisk flere rentetilpasninger for et Tilpasningslån i dets løbetid, og renten på lånet er dermed variabel
Rentetilpasning Et Tilpasningslån skal jævnligt rentetilpasses. Det skyldes, at de obligationer, der ligger til grund for lånet, har en kortere løbetid end lånet. Når obligationerne skal udskiftes, bliver lånet rentetilpasset ud fra det aktuelle renteniveau. Du kan vælge om du fx vil rentetilpasse lånet hvert. 3 eller hvert 5. år. Du betaler et kursfradrag, når lånet rentetilpasses.
Terminer pr. år 4
Løbetid Op til 30 år.
Afdragsfrihed Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år i lånets løbetid. Du kan til- og fravælge afdragsfriheden i forbindelse med en rentetilpasning.
Indfrielse Lånet er inkonverterbart og kan indfries ved opkøb af de bagvedliggende obligationer til markedskurs, undtagen de sidste to måneder før rentetilpasning. Det betyder, at indfrielsesbeløbet kan være større end lånets restgæld. Lånet kan også opsiges til kurs 100 med to måneders varsel til et rentetilpasningstidspunkt. Ved indfrielse af kontantlån kan en evt. kursgevinst være skattepligtig.
Friværdibeskyttelse Tilpasningslån giver en beskeden beskyttelse af friværdien. Det skyldes at kursen på Tilpasningslån kun falder i ringe omfang, hvis renten stiger.
Udbetaling ved kurs over 100 Et Tilpasningslån er et kontantlån, og en evt. kursgevinst ved udbetaling er derfor ikke skattepligtig.