Betingelser for personligt kort

For at få udstedt dit personlige kort er der nogle vilkår, som skal opfyldes.

Regler i forhold til designet på kortet

 • Du må ikke anvende metalliske farver som baggrund.
 • Kortet må ikke indeholde tekster, slogans eller lignende.
 • Kortet må ikke indeholde foto/billede, der får kortet til at minde om et ID-kort.
 • Du må ikke anvende web-adresser og e-mailadresser.
 • Der må ikke vises varemærker og logoer på kortet.
 • Optræder genkendelige personer på kortet, forudsætter vi, at personerne har givet samtykke til dels at optræde på kortet og dels at deltage i eventuel markedsføring. Nykredit forbeholder sig ret til at kræve personens/personernes skriftlige samtykke.Der må ikke anvendes fotos og billeder, som andre har ophavsret til, men der kan godt anvendes egne billeder eller tegninger.
 • Nykredits logo samt kortets ledetekster skal tydeligt fremgå på den valgte baggrund. Nykredit forbeholder sig retten til at ændre det indsendte korts farve på Nykredits logo og/eller ledetekster.
 • Kortet må ikke indeholde anstødelige, religiøse eller politiske budskaber i form af billeder, symboler eller grafik.
 • Der må ikke være billede af pin-kode og lign.
 • Der må ikke være billeder, der kan virke anstødelige på betalingsmodtagere i udlandet.
 • Der må ikke være billeder, der ligner Visas, MasterCards eller Dankorts logo.

Se fulde kriterier for design af personligt kort

Godkendelse

Hvert enkelt kort skal individuelt godkendes af Nykredit og Dankort A/S, og ingen af parterne er forpligtet til at begrunde eventuelle afslag.

Det koster det

Første kort er gratis at designe. Herefter koster hvert kort med eget design 150 kr. pr. udstedelse, også hvis kortet er af en anden type end det først udstedte kort. Derudover skal der betales et årligt kortgebyr i henhold til den gældende prisliste.

Se prisoversigt for kort

Almindelige betingelser

Derudover skal de almindelige betingelser for udstedelse af betalingkort i Nykredit Bank være opfyldt, herudner bl.a.:

 • Du skal være fyldt 18 år for at kunne få Dankort og Visa/Dankort
 • Du må ikke være registreret i RKI
 • Du må ikke være registreret som check- eller hævekortmisbruger
 • Du skal have folkeregisteradresse i Danmark.
 • Du skal kunne kreditvurderes efter Nykredits sædvanlige betingelser for udstedelse af betalingskort.

Se brugerregler Visa/Dankort

Relaterede Artikler

Visa/Dankort

Visa/Dankort er til dig, der foretager dine køb i Danmark og i udlandet.

Visa Debit

Visa Debit er et internationalt kort med saldokontrol.

Hævekort

Nykredit Hævekort giver dit barn let og gratis adgang til kontanter uden årsgebyr.